Pasaules arhitektūras diena

Arhitektūra... labākai pasaulei

Ar arhitektūras palīdzību mēs varētu mēģināt atrisināt divas no šobrīd aktuālākajām planētas problēmām, proti, vides degradācija un aizvien pieaugošās cilvēces vajadzības. Arhitekti varētu mainīt uzvedības modeļus, kas iznīcina vēsturisko mantojumu, degradē vidi, noplicina resursus un veicina sociālo nevienlīdzību.

Ar arhitektūras palīdzību mēs varētu padarīt pasauli labāku visiem cilvēkiem. Vajadzētu projektēt tā, lai saglabātu dabiskās ainavas un novērstu vērtīgo lauksaimniecības zemju iznīcināšanu. Izmantojot pareizu projektēšanas pieeju, mēs varētu apmierināt strauji augošās cilvēces vajadzības, jo lielākā daļa pasaules iedzīvotāju mīt lielpilsētās.

Arhitekti, kuru skaits pasaulē šobrīd sasniedz aptuveni 3,2 miljonus, kopīgi apņemas nodrošināt visiem planētas iedzīvotājiem pamatpakalpojumus; padarīt mūsu pilsētas tīrākas un veselīgākas; palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem; kā arī nodrošināt ikvienam drošāku un pieejamāku publisko ārtelpu.

Mēs zinām, cik arhitektūrai ir liela ietekme, un mēs ar to dalīsimies... ar visiem, lai padarītu pasauli labāku. Pievienojieties arī Jūs Starptautiskai Arhitektu savienībai (UIA), UIA padomei un mūsu domubiedriem visā pasaulē!

TOMASS VONJĒRS (FAIA, RIBA)
UIA prezidents / Starptautiskā arhitektu savienība
Starptautiskā arhitektu savienība atzīmē Pasaules arhitektūras dienu katru gadu oktobra pirmajā pirmdienā, novērtējot arhitektūras ietekmi un nozīmi. Šajā dienā arhitektu profesionālajām organizācijām visā pasaulē ir iespēja rīkot arhitektūras popularizēšanas pasākumus. Šogad pirmo reizi UIA par godu 2018. gada Pasaules arhitektūras dienai bija noorganizējusi starptautisku plakātu konkursu. Mēs saņēmām simtiem pieteikumu, no kuriem žūrija, kuras sastāvā bija izcili grafikas dizaineri, izvēlējās uzvarētāju. Šo plakātu veidojuši Ana Rute Kosta un Rubens Fereirs Duarte no Portugāles.

Pieteikuma attēls: Anas Rutes Kostas un Rubena Fereira Duartes (Portugāle) 2018. gada Pasaules arhitektūras dienai veltītais plakātsPartneri