Cel spāres augstāk, namdari!

Kāds ir Latvijas arhitektūras gada skates mērķis? Viennozīmīgi – parādīt labāko, ko mūsu arhitekti ir paveikuši pēdējo gadu laikā. Iecerētās ēkas pārtapšana labā arhitektūrā ir ilgstošs process ‒ tā ir ne tikai arhitekta spēja izdomāt piemērotāko risinājumu konkrētajai situācijai, bet arī pasūtītāja uzticēšanās un kvalitatīvs celtnieku darbs. Gada skatē gan netiek vērtēta visa jaunā arhitektūra, bet tikai tie darbi, kurus paši autori ir iesnieguši skatei, sagatavojot materiālus vērtēšanai, samaksājot dalības maksu, dažreiz izlūdzoties pasūtītāja atļauju un, galu galā, demonstrējot lepnumu par paveikto. Par to vislielākais paldies jums visiem, šogad – trīsdesmit sešu darbu pieteicējiem, kas piedalījās un iesniedza savus darbus vērtēšanai!

Visi nacionālās žūrijas dalībnieki šo pienākumu veica pirmo reizi, un secinājums par iedibināto vērtēšanas kārtību ir pozitīvs. Ir jāuzsver, ka gandrīz visi objekti tika apskatīti dabā, jo arhitektūru nevar novērtēt tikai pēc fotogrāfijas. Tikai un vienīgi dabā veidojas pilnvērtīgs priekšstats par paveikto.

Jāatzīst, ka šogad iesniegto darbu skaits ir viens no mazākajiem pēdējos gados. Varbūt kvalitātes latiņa ir tikusi pacelta pārāk augstu? Vai gada balva – vienīgais šāda mēroga notikums Latvijā – ir paredzēta tikai vislabākajiem, vai tomēr tā ir diskusija par visu nozarē notiekošo? Šogad, veicot nominantu atlasi, centāmies katrā kategorijā atrast vismaz vienu darbu, kuru nominēt gada balvas finālam. Tika ieviestas jaunas kategorijas starp jaunbūvēm, lai veicinātu konkurenci starp līdzīgiem objektiem – komercapbūvei ir grūti konkurēt ar kultūras ēkām, jo tām ir ne tikai citas funkcijas, bet bieži arī ļoti atšķirīgi, iepriekš noteikti budžeti, kuru ietvaros arhitektam ir jāatrod labākais risinājums.

Iesniegto darbu skaits nomināciju kategorijās ir dažāds. Jau tradicionāli visvairāk ir pieteikti pārbūves objekti un privātmājas. Šogad maz ir kultūras būvju, kā arī darbu ainavu arhitektūrā, interjeru, tirdzniecības, ražošanas, sporta ēku un kompleksu. Lai gan daudzdzīvokļu ēku kategorijā netika iesniegts neviens darbs, aicinām arī turpmākajos gados saglabāt šo nomināciju, jo tieši šī kategorija ietekmē nākotnes arhitektūras pasūtītāju. Uzsverot „skatījuma no malas” nozīmi un veicinot diskusijas katras nominācijas ietvaros, vēlējāmies atzīmēt labākos darbus katrā no kategorijām.

Mārtiņš Jaunromāns, Latvijas Arhitektūras gada balvas 2017 Nacionālās žūrijas priekšsēdētājs 

 Partneri