Domu līnijas: Meinhards fon Gerkāns – 50 arhitektūras gadi skicēs un zīmējumos

Ceturtdien, 2015. gada 26. novembrī, Rīgas Svētā Pētera baznīcā tika atklāta izstāde „Domu līnijas“.

Līdz 2016. gada 31. janvārim šeit būs apskatāmas Meinharda fon Gerkāna arhitektūras skices, kuras

viņš ir radījis pēdējos 50 gados.

Pirmo reizi izstāde tika atklāta 2015. gada jūlijā Hamburgā un to varēja apskatīt līdz pat oktobrim.

Izstādi izveidoja par godu Meinharda fon Gerkāna 80 gadu jubilejai šogad un viņa projektētā izstādes

paviljona atklāšanai Elbchaussee, Hamburgā.

Jaunais izstādes paviljons atrodas netālu no gmp – arhitektu Gerkāna, Marga un partneru – biroja

un Gerkānu ģimenes dzīvojamās mājas. Arī otra izstādes vieta – Vecrīgas Svētā Pētera baznīca – ir

cieši saistīta ar Meinharda fon Gerkāna dzīvi. Rīgā dzimušais arhitekts 1935. gada vasarā tika kristīts

šajā baznīcā. Svētā Pētera baznīca atrodas Vecrīgā, Pēterbaznīcas ielā, un viduslaikos bija Rīgas

draudzes baznīca. Arhitektūras ziņā tā ir liela, trīs laidumu bazilika, celta gotikas stilā. Baznīcas

tornis līdzinās Hamburgas Svētās Katrīnas baznīcas tornim.

Izstāde „Domu līnijas“ ir atskats uz pēdējām piecām gmp arhitektūras desmitgadēm; tomēr galvenokārt

tas ir viena arhitekta veikums, kurš savus projektus līdz pat šai dienai rada, skicējot ar roku. Izstāde

ir paredzēta kā aizstāvības runa arhitektu un projektētāju spējām idejas un domas ar rokām pārnest

uz papīra, neņemot talkā digitālās skiču programmas.

Kurators Mihaels Kūns, gmp komunikāciju vadītājs, kopā ar Meinhardu fon Gerkānu izvēlējās vairāk

nekā 150 oriģinālās skices 46 projektiem – darbi tika izvēlēti no arhīva, kurā atrodas vairāk nekā

3000 skiču. Mihaels Kūns izdod arī pavadošo izstādes katalogu, kuram tekstus rakstījis arhitektūras

vēsturnieks un publicists Gerts Kēlers. Galvenokārt tika izvēlētas tādas skices, kuras attēlo Gerkāna

spējas – ar maz, bet ļoti izteiksmīgām domu līnijām tiek definēta arī ļoti sarežģītu projektu būtība

un raksturs. Turklāt izstādē tiek likts uzsvars uz skicēm, kuras raksturo biroja darbu, attīstību un

atskaites punktus.

Izstādē tiek rādīti pirmie Berlīnes-Tēgeles lidostas skiču zīmējumi – projekts, ar kuru sākās biroja

stāsts, kā arī Berlīnes Centrālās stacijas skices, svarīgākie projekti Rīgā, un daudzi citi.Partneri