Jūlijs 2018

 
Latvijas arhitektūras notikumu apkārtraksts
LAS IEVĒLĒTA JAUNA VALDE
19. jūnijā notika LAS padomes sēde, un tajā tika ievēlēts LAS prezidenta vietnieks – turpmāk šajā amatā darbosies Gatis Didrihsons (atbild par arhitektūras stratēģijas jautājumiem).
Tāpat sēdē tika ievēlēta jauna LAS valde: Māra Vaivode – valdes priekšsēdētāja, kā arī valdes locekļi, kas katrs pārstāv savu atbildības jomu: Judīte Skujiņa – arhitektu tālākizglītība; Viktors Valgums jaunākais – prakse, sadarbība ar ACE, Linda Leitāne-Šmīdberga – konkursi un Arvīds Līkops – normatīvi, prakse un prakses standarti.
Padomē tika pieņemti arī grozījumi LAS statūtos, kas ļauj biedrībai reģistrēties Kultūras ministrijā un saglabāt radošās savienības statusu. Izskatīts un pieņemts 2018. gada budžets, kā arī nolemts izveidot Finanšu komisiju.

ARHITEKTU SAVIENĪBA IZĪRĒ TELPAS

Latvijas Arhitektu savienība izīrē telpas birojam​ vai komercdarbībai. 
Adrese: Rīga, Aldaru iela 12/14
Stāvs: 1. stāvs ar atsevišķu ieeju
Platība: 48 m²

Vairāk informācijas:
mob. 26393136, latarh@latarh.lv

VASARAS SEZONĀ SEMINĀRI INTERNETĀ

LAS rīkoto profesionālās kvalifikācijas pilnveides semināru sezona ir noslēgusies, taču vērtīgākie semināri turpmāk vienmēr būs pieejami video formātā lapā PKPP.lv. Semināru kolekcija tiek regulāri papildināta, un sistēma ir viegli lietojama gan datorā, gan arī mobilajās ierīcēs.

Jaunākie lapā pieejamie semināri:
- Artūrs Lešinskis – Iekštelpu gaisa kvalitāte (2KP formālā izvēles sadaļa)
- Ilze Oša un Andris Lazarevs – Principu piemērošana būvniecības procesā 
(2KP formālā obligātā sadaļa)
-  Edvīns Grants – Ēku ugunsdrošība (1KP formālā obligātā sadaļa)
- Ilma Valdmane un Ineta Muižniece – Normatīvais regulējums par
nosacījumiem, kas jāievēro būvprojektu izstrādē
 (1KP formālā obligātā sadaļa)
-  Juris Dambis un Vivita Vīksna – Kultūras pieminekļu aizsardzības sistēma Latvijā (1KP formālā obligātā sadaļa)

Komentārus un ieteikumus, kā arī jautājumus palīdzības nepieciešamības gadījumā aicinām rakstīt lapas saziņas rīkā vai e-pastā info@pkpp.lv.
NB Informācija par šādi apgūtajiem semināriem arhitektam pašam jāievada BIS sistēmā, pievienojot izsniegto apliecinājumu.

TOP BŪVPROJEKTA VADĪBAS PROFESIONĀLAIS STANDARTS

Tā kā pašlaik Latvijā nav skaidri detalizētu būvprojekta vadības principu, Arhitektu savienība ir sākusi darbu pie attiecīga profesionālā standarta izstrādes. Kad šis posms būs pabeigts, būs nepieciešams izvērtēt, kādas izmaiņas jāievieš pastāvošajā likumdošanā, piemēram, Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos. Standartu izstrādi veiks praktizējošu arhitektu darba grupa; sertificēti arhitekti tiks lūgti piedalīties aptaujā.

NĪCĀ UZŅĒMĒJI DISKUTĒ PAR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMIEM

8. jūnijā Nīcā tika organizēta uzņēmēju un novadam svarīgu jomu speciālistu tikšanās, lai pārrunātu aktuālos jautājumus. Pasākums bija kupli apmeklēts, un par būvniecības jautājumiem, īpaši tiem, kas skar tūrismu, tika rīkota atvērta diskusija. Tajā uz jautājumiem atbildēja Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta direktora vietnieks Andris Lazarevs, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve Gunta Grikmane un pašvaldības arhitekts Uldis Vecvagars.

Vairāk informācijas

GROZĪJUMI BIS NOTEIKUMOS

1. jūlijā stājušies spēkā grozījumi Būvniecības informācijas sistēmas noteikumos. To mērķis – veicināt pāreju uz elektronisku būvniecības procesu, tai skaitā dokumentu iesniegšanu, lēmumu pieņemšanu un saskaņojumu veikšanu būvniecības informācijas sistēmā. 
Rudenī, 7. septembrī, Latvijas Arhitektu savienībā par izmaiņām BIS plānots seminārs. Jautājumus par šo tēmu sūtiet uz e-pastu  judite.skujina@latarh.lv.

Detalizēti par izmaiņām

IZSTĀDE „RĪGA. GALVENĀ IELA”

Arhitektūras muzejā apskatāma izstāžu cikla „Rīga, kuras nav. Kartes un plāni” 4. izstāde „Rīga. Galvenā iela”. Gandrīz 15 km garā iela ir veidojusies vairāk nekā 800 gadu laikā. Tās vecākā daļa Vecrīgā – Kaļķu iela – sākas Rātslaukumā, vietā, kur Otrais pasaules karš sagrāva vecpilsētas ēkas. Pēckara desmitgadēs šai vietai izstrādāti daudzi projekti – gan kā paplašināt, gan sašaurināt Galveno ielu. Pirmskara arhitektu ambiciozie pārveidojumu plāni tikuši konfrontēti ar Vecrīgas reģenerācijas iecerēm.

“KOMPASS” – PAR IEDZĪVOTĀJU VEIDOTU PILSĒTU

No jūlija līdz novembrim katru trešdienas vakaru Rīgā norisināsies pasākumu cikls “Kompass”, kur lekcijās, diskusijās un darbnīcās tiks atklāti veidi, kā iedzīvotāji daudz kur Eiropā kopīgi ir atrisinājuši pilsētvides problēmas. Kopā 20 pasākumos tiks apskatīts plašs tēmu klāsts – no mikrorajonu pagalmu izmantošanas kāpostu dobēm līdz pat kopienu kriptovalūtas ieviešanai.
Pasākumi norisināsies angļu valodā, un tie paredzēti visiem interesentiem. 
Ieeja bez maksas vai par ziedojumiem.

Vairāk informācijas

ATVĒRTAS DEVĪZES RĪGAS CIRKA KONKURSĀ

11. jūnijā notika starptautiskā metu konkursa “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija” devīžu atvēršana un atšifrēšana.
1. vietu žūrija nepiešķīra, bet piešķīra divas 2. vietas, divas 3. vietas, kā arī četras veicināšanas balvas. Saskaņā ar nolikumu, kā arī Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iepirkuma komisija turpina darbu slēgtā sēdē, pārbaudot godalgoto dalībnieku kvalifikācijas atbilstību nolikumam.

PROTOKOLS
Vairāk informācijas

2. VIETA
 - NSRD2018 – NRJA
 - AKRC2018 – apvienība: “TRĪS Arhitektūra”, “SUDRABA ARHITEKTŪRA”
3. VIETA
 - CRKS2018 – apvienība: “Brigita Bula”, "Ventura Trindade Arquitectos"
 - AAAA0009 – “SINTIJA VAIVADE_ARHITEKTE”
VEICINĀŠANAS BALVAS
 - IIII1111 – apvienība: “MAILĪTIS A.I.I.M”, “SUDRABA ARHITEKTŪRA”
 - VFQD1372 – Adrian Phiffer (Romania)
 - FREE1234 – apvienība: “MADE Arhitekti”, “GAISS Arhitekti”
 - LIDO1001 – apvienība: “Laaga”, neatkarīgie arhitekti: H.Savickis, M.Bonell,
  I.Cīrule, U.Āmars, E.Rone; “Ainavu projektēšanas birojs ALPS”;
  K.Mednis; “McCann Rīga”; “Arenso”; “Linia”

Ar konkursā iesniegtajiem darbiem līdz augustam ikviens var iepazīties RTU Arhitektūras fakultātes 4. stāvā Ķīpsalas ielā 6.

NOSLĒDZIES KONKURSS PAR DAUDZDZĪVOKĻU ĒKU METU JUGLĀ

Noslēdzies konkurss “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku metu Rīgā, Juglas krastmalā 13, Juglas krastmalā 15 un Dzirnupes 5”, ko SIA “Vidzemes virsotnes” vārdā rīkoja SIA “EfTEN Capital”. Tika iesniegti septiņi priekšlikumi.

PROTOKOLS

1. vieta – UWE002 (“Cara Studija”, “Urbanistine architektūra” MB)
2. vieta – MAY032 ( “U-R-A Studio”)
3. vieta – III003 (Liena Šiliņa, Uldis Āmars)
4. vieta – BIG314 (“Zenico Projekts”)

Vairāk informācijas

NOSLĒDZIES KIMMEL KVARTĀLA KONKURSS

Noslēdzies arhitektūras un pilsētbūvniecības konkurss “Par labāko ‘Kimmel’ kvartāla telpiskās attīstības vīzijas priekšlikumu Rīgā”. Pieteikumus tajā iesniedza 11 dalībnieki, no kuriem 6 bija uzaicinātie. Saskaņā ar žūrijas lēmumu 1. vieta nevienam netika piešķirta, toties tika piešķirta viena 2. vieta un divas 3. vietas, kā arī divas veicināšanas balvas.

PROTOKOLS

2. VIETA – GW181: “Schmidt Hammer Lassen Architects” (Dānija)
3. VIETA
  - 000KQ “Zaha Hadid Architects” (Lielbritānija) sadarbībā ar
   “SUDRABA ARHITEKTI”, “ZALA Landscape” un “Rem Pro”
  - OA001: “DO Architects” (Lietuva)
VEICINAŠANAS BALVAS
  - AL837: “Henning Larsen” (Dānija) kopā ar “Mark Arhitekti” (Latvija)
  - KQ111: personu apvienība “L.A.S” (“Lauders Arhitektūra”, “Alps” un
   “Sarma&Norde”

Vairāk informācijas

Latvijas Arhitektu savienība
Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
latarh@latarh.lv 
latarh.lv

facebook.com/latarh