Aprīlis

 
Latvijas arhitektūras notikumu apkārtraksts
LAS DARBA LAIKS

Pagaidām uz nenoteiktu laiku LAS birojs pieņem apmeklētājus tikai iepriekš norunātā laikā, taču aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ierasties personiski.
Tālrunis – 22457332.

LAS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS SEMINĀRI

Lai varētu izglītoties arī mājās, izmantojiet LAS video lekciju platformu pkpp.lv. tajā pieejamas lekcijas par visdažādākajām tēmām, piemēram, ugunsdrošība, normatīvie akti, tehniskās zināšanas.
NB – Tuvojoties Lieldienu svētkiem, piedāvājam 25% atlaidi jaunākajām LAS video lekcijām pkpp.lv vietnē. Lai varētu izmantot atlaidi, pirkšanas brīdī jāievada atlaižu kods "lieldienas2020". Atlaižu kupons būs spēkā līdz 2020. gada 14. aprīlim (ieskaitot).

Video lekcijas ar 25% atlaidi (veicot pirkumu, jāievada atlaižu kods "lieldienas2020"):
"Koka arhitektūras potenciāls un nākotne", lektori: Antra Viļuma, Kārlis Mičulis, Raimonds Saulītis, Jørgen Tycho
"Multifunkcionālo telpu akustika – pagātne un nākotne", lektors Andris Zabrauskis
"Personas datu apstrāde arhitektiem", lektore Līga Neilande
"Kultūras pasākumu telpu projektēšanas aspekti", lektors Normunds Eilands
"Keramisko būvmateriālu izmantošana vēsturē un mūsdienās", lektors Visvaldis Švinka
"Ventilācija un dzesēšanas sistēmas", lektori: Artūrs Lešinskis, Uldis Strauts
"Ugunsdrošība koka ēkās", lektori: Alar Just, Katrin Nele Mager, Edvīns Grants
"BIS praktiskā lietošana arhitektiem 2020.01.24.", lektores: Elīna Rožulapa, Anna Kuļikova, Elīna Kreice
"Vēsturisko ēku atjaunošanas projektu koncepcija", lektors Ilmārs Dirveiks

PKPP lietošanas video pamācības:
Kā reģistrēties?
Kā iegādāties un skatīties lekcijas?
Kā apmaksāt priekšapmaksas rēķinu?
Kur apskatīties savus PKPP apliecinājumus? 
Ja rodas kādi sarežģījumi, reģistrējoties vai skatoties PKPP video, droši sazinieties ar LAS: informāciju sūtiet uz e-pastu seminari@latarh.lv vai zvaniet 20028097 – visu atrisināsim.

LAS SERTIFICĒŠANAS CENTRA ZIŅAS

1. Sākot ar 16. martu, LAS SC strādā attālinātā režīmā, pieņemšana klātienē nenotiek. SC ir sazvanāms pa telefonu 26007083. Lielākā daļa ikdienas darbam nepieciešamo dokumentu ir pieejama digitāli, taču atsevišķos gadījumos, kad vajadzīga informācija no vēsturiskajiem dokumentiem, var gadīties, ka nav iespējams atbildēt nekavējoties.
 
2. Tā kā arhitektu klientu rēķinu apmaksas disciplīna varētu būt pasliktinājusies, tad, lai sniegtu kolēģiem kaut nelielu atbalstu, sertifikāta uzturēšanas un standartu abonēšanas maksas rēķinu apmaksas termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 13. maijam.
 
3. Daudziem arhitektiem patlaban tiek veiktas prakses pārbaudes.
* Tās pārbaudes, kur arhitektiem nav tālākizglītības iztrūkumu, tiks pabeigtas.
* Tiem arhitektiem, kam pietrūkst tālākizglītības, tiks nosūtīta informācija par trūkumiem, nosakot termiņu papildu tālākizglītības apgūšanai līdz 2020. gada 4. maijam. Pēc tam pārbaude tiks turpināta.
Ja kādam joprojām trūks punktu, viņam tiks nosūtīts uzaicinājums uz eksāmenu. Neierašanās vai eksāmena nenokārtošanas gadījumā tiks nosūtīts atkārtots uzaicinājums uz eksāmenu. Ja arhitekts neierodas uz eksāmenu otro reizi vai nenokārto to sekmīgi, sertifikāts tiek apturēts.
DAŽI IETEIKUMI DARBAM ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Ievērojiet visus MK rīkojumā par ārkārtējās situācijas ieviešanu noteiktos pienākumus un sekojiet atbildīgo valsts iestāžu rekomendācijām.

Force majeure apstākļi
Izvērtējiet savas iespējas laikā izpildīt uzņemtās līgumsaistības. Vēršam kolēģu uzmanību, ka izsludinātā ārkārtējā situācija ir nepārvaramas varas apstākļi (force majeure), un parasti līgumos ir atrunāta kārtība, kā puses rīkojas, ja līgumsaistību izpilde ir apdraudēta šādu apstākļu dēļ. Lai izslēgtu iespēju sadarbības partneriem vērsties pret jums kā arhitektu, līgumos noteiktajā kārtībā informējiet savus klientus un sadarbības partnerus par iespējamo līgumu izpildes kavēšanos, norādot konkrētos apstākļus (piemēram, darbinieku saslimšana vai karantīna, apgrūtināta komandas komunikācija un sadarbība attālinātā režīmā, neiespējamība klātienē apmeklēt un konsultēties ar skaņojošajām institūcijām u.tml.).

Parakstiet pārdomāti un atbildīgi
Ja vien ir iespējams, nerīkojiet un neapmeklējiet sanāksmes, kā arī būvlaukumus klātienē. Īpaši pievērsiet uzmanību atbildīgai dokumentu parakstīšanai, proti – nekādā ziņā neparakstiet dokumentus, kuru saturs saistīts ar klātbūtni konkrētā situācijā (sapulcē, būvlaukumā), ja neesat tur bijis.
PĀRCELTI STARPTAUTISKIE ARHITEKTŪRAS PASĀKUMI

27. pasaules arhitektu kongress bija plānots šī gada jūlijā Riodežaneiro, taču saistībā ar epidemioloģisko situāciju visā pasaulē, tas ir pārcelts uz nākamā gada jūliju.
Saistībā ar to mainīta ir arī pieteikšanās kārtība UIA zelta medaļai un piecām balvām – jaunais kandidātu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 2. aprīlis.
Vairāk informācijas
 
Venēcijas biennāle ir pārcelta uz vēlāku datumu vēl šogad – uz vasaras beigām. Tādējādi pašlaik tiek plānots, ka tā norisināsies no 2020. gada 29. augusta līdz 29. novembrim.
Vairāk informācijas
PIEEJAMAIS VALSTS ATBALSTS

19. martā LR Ministru kabinets apstiprināja terminētu likumprojektu saistībā ar koronavīrusa izplatību, kurā ir noteikti īpašie atbalsta mehānismi gan darbiniekiem, gan uzņēmumiem. Laika gaitā atbalsta pretendentu loks ir ievērojami paplašināts.
Atbalsta mehānismi uzņēmumiem un darba ņēmējiem
KĀ JUMS KLĀJAS?

Lai arī arhitektūras nozari nevarētu pieskaitīt krīzes vissmagāk skartajām, tomēr vispārējais ekonomiskais stāvoklis ietekmē arī to. Marta nogalē interneta platforma A4D aptaujāja 14 arhitektu biroju vadītājus, lūdzot pastāstīt, kā ir vai nav mainījusies to ikdiena jaunajos apstākļos.
Raksts a4d
KONKURSA “LATVIJAS BŪVNIECĪBAS GADA BALVA” REZULTĀTI
 
10. martā norisinājās konkursa "Latvijas Būvniecības gada balva” noslēguma ceremonija, un tajā tika sumināti uzvarētāji 10 nominācijās (pavisam izvērtēšanai bija iesniegti 162 pieteikumi).
Grand Prix kā vērienīgākie un nozīmīgākie projekti saņēma divi objekti:
- kultūrtelpa “Hanzas perons”
- saules kolektoru sistēma Salaspilī
Vairāk informācijas
IZTURĪBU!

VESELĪBU!

CILVĒCĪBU!

Latvijas Arhitektu savienība
Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
latarh@latarh.lv 
latarh.lv

facebook.com/latarh