Augusts

 
Latvijas arhitektūras notikumu apkārtraksts
DARBA LAIKS 

LAS birojs
LAS birojs darbojas attālināti. Pieņemšana klātienē tiek veikta pēc iepriekšējas vienošanas, sazinoties vai nu pa tālruni 22457332, vai arī rakstot uz e-pastu latarh@latarh.lv.

LAS Sertificēšanas centrs
Sertificēšanas centrs apmeklētājus klātienē pieņem otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10:00 līdz 15:00. Pieņemšana pie vadītājas notiek tikai ar iepriekšēju pierakstu.

PADOMES SĒDE UN JAUNU BIEDRU UZŅEMŠANA 12.08.
 
12. augustā paredzēta LAS padomes sēde, kurā spriedīs par Arhitektūras likumu, kā arī notiks jauno biedru uzņemšana.
Kandidātus par vēlmi kļūt par LAS biedru lūdzam informēt līdz 10. augusta 12:00, rakstot uz e-pastu latarh@latarh.lv.
Pieteikuma forma
Vairāk informācijas: tel. 22457332, e-pasts latarh@latarh.lv
LAS PĀRSTĀVJU UN RD DEPUTĀTU KANDIDĀTU TIKŠANĀS
 
4. augustā LAS pārstāvji tikās ar Rīgas domes deputātu kandidātiem, lai iepazīstinātu ar savu redzējumu vairākos pilsētas attīstības jautājumos:
1) Arhitektūras likums
2) pilsētas attīstības plāna veidošanas jautājumi
3) pilsētas attīstības struktūras – Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Pilsētas attīstības departaments, būvvalde
TIEK GAIDĪTI PIETEIKUMI KONKURSAM ARHITEKTŪRAS GADA BALVA
 
Līdz 2020. gada 4. septembrim aicinām izvērtēt savus un citu pēdējā laika profesionālos veikumus un dalīties sasniegumos ar citiem, piesakot tos konkursam. Darbus var iesniegt gan arhitekti un pasūtītāji, gan būvnieki, pašvaldības un sabiedriskās institūcijas.
Nolikums
Pieteikuma veidlapa
LAS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS SEMINĀRI

LAS filmētie semināri ir pieejami video formātā lapā pkpp.lv. Semināru kolekcija tiek papildināta, un tos var izvēlēties gan pēc tēmas, kategorijas un punktu skaita, gan kolēģu vērtējuma.

Drīzumā plānotie:
Lekcija "CEWOOD Akustiskās plātnes griestu un sienu apdarei" sadarbībā ar CEWOOD – no 17. līdz 21.augustam
* Par likumprojektu "Arhitektūras likums" – 24. augustā. Lektori: Sandis Voldiņš, Gunta Grikmane, Elīna Rožulapa

Jaunākie publicētie semināri:
Būvtehniskā ugunsdrošība 1. daļa. Lektors: V. Leitholds; 1,4 KP formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ugunsdrošība”
Būvtehniskā ugunsdrošība 2. daļa (jautājumi un atbildes). Lektors: V. Leitholds; 0,6 KP formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ugunsdrošība”
Būtiskākās konstrukcijas ēkām no būvakustikas aspekta. Lektors: J. Tālbergs; 0,5 KP formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)
Būvakustika. Būvprojektu ekspertīzes. Lektors: R. Brencis; 0,5 KP formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)
Pasākumu apskaņošanas aspekti. Lektors: S. Žizņevskis; 0,5 KP formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)

Semināru informācijas saņemšanai e-pastā, jautājumus un ierosinājumus citiem semināriem sūtiet uz e-pastu seminari@latarh.lv. Neskaidrību gadījumā zvaniet 20028097.

LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBAS LĒMUMS PAR KONCERTZĀLI

2020. gada 23. jūlijā Latvijas Arhitektu savienības padomes sēdē tika spriests par nacionālās koncertzāles atrašanās vietu. Padomes locekļi konstatēja, ka vērojamā lēmuma pieņemšanas prakse rada lieku spriedzi sabiedrībā un pretnostāda nozares vienu pret otru, kā arī formulēja savu attieksmi šajā jautājumā.
Lēmuma teksts

LAS SERTIFICĒŠANAS CENTRA ZIŅAS

LAS SC atgādina, ka šī gada sertifikāta uzturēšanas maksas rēķinu apmaksas termiņš tika pagarināts līdz 2020. gada 1. septembrim. Lūdzam tos, kuri rēķinu vēl nav apmaksājuši, nepalaist garām zīmīgo datumu – 1. septembri.
 
ARHITEKTŪRAS LIKUMA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

Kā zināms, Nacionālās arhitektūras padomes darba grupa, plaši konsultējoties ar arhitektūras nozares speciālistiem, izstrādājusi likumprojektu “Arhitektūras likums”. Pašlaik turpinās likumprojekta sabiedriskā apspriešana, un interesenti aicināti rakstiski sniegt savu viedokli. Tiek plānots, ka likums stāsies spēkā 2021. gada 1. jūnijā.
 
Komentāru iesniegšana: līdz 2020. gada 31. augustam – nosūtot uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Dzintra.Purvina@km.gov.lv (lūgums norādīt iesniedzēja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju)
Likumprojekta teksts 
IZSTĀDE "ARHITEKTAM ANDREJAM HOLCMANIM ­– 100"

Aicināti apmeklēt izstādi “Arhitektam Andrejam Holcmanim – 100”, kas stāsta par nenogurstošu Vecrīgas pētnieku un reģenerācijas projekta līdzautoru, arhitektu un publicistu Andreju Holcmani (18.07.1920.–30.04.2009.). Izstāde sniedz ieskatu arhitekta daiļradē, atklāj tās panākumus un kritumus, atspoguļo dzimtas vēsturi, personīgās dzīves peripetijas, izsūtījuma ikdienu, aizraušanos ar klasisko mūziku un tās pozitīvo ietekmi.
Kad: līdz 18. septembrim
Kur: Latvijas Arhitektūras muzejā
PAGARINĀTS TERMIŅŠ KONKURSAM PAR KRASTA CITY TERITORIJU
 
Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš konkursam “Krasta City teritorijas attīstības vīzija”, kura mērķis ir iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “Krasta City” SIA teritorijas attīstībai un biroju ēkas jaunbūves iecerei Rīgā, Krasta ielā 1A.
 
Nolikums
Reģistrēties
Konkursa materiāli tiks nosūtīti automātiski pēc reģistrācijas
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2020. gada 31. augustam
Kur: Rīgā, Citadeles ielā 12
Konkursa mājaslapa

KONKURSS PAR DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU MIERA IELĀ 30

Turpinās darbu iesniegšana atklātajā metu konkursā “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā”. Tā mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski augstvērtīgu skiču priekšlikumu apbūves iecerei/metam atbilstoši prasībām, kas izriet no nolikuma, objekta novietnes un projektēšanas uzdevuma. Konkursa priekšmets ir arhitektūras mets, kas atspoguļo apbūves ieceri kompleksai teritorijas attīstībai.

Nolikums
Reģistrēties
Pēc reģistrēšanās tiks nosūtīta konkursa dokumentācija
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2020. gada 31. augustam
Konkursa mājaslapa

KONKURSS PAR BKUS 21. KORPUSA PĀRBŪVI

Izsludināts metu konkurss “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. korpusa pārbūve”. Metam jāietver korpusa pārbūves arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi un piegulošās teritorijas labiekārtojums. Minimālā apjomā pieļaujama arī 20. korpusa pārbūve ēku funkcionālajai sasaistei. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

Nolikums
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2020. gada 9. septembrim
Konkursa mājaslapa
METU KONKURSS PAR ZUNDA PARKA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJU

SIA “DG31” izsludinājusi arhitektūras metu konkursu “ZUNDA PARKS Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija”. Tā mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “DG31” teritorijas telpiskās attīstības vīzijai un 1. kārtas ēkas jaunbūves iecerei, izmantojot radošu sacensību. Uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem metiem, kuru ņemt par pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri.
 
Nolikums
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2020. gada 12. oktobra 17:00
Konkursa mājaslapa
VASARAS SKOLA “FESTIVAL’AND 3.0” VALMIERĀ
 
Šogad (jau trešo reizi) Valmierā notiek īslaicīgās arhitektūras un pilsētvides vasaras skola “FestivaL’and”. Tās dalībnieki pēta jaunos publiskās telpas saskarsmes un distancēšanās priekšnoteikumus, meklējot atbildes uz jautājumiem, kā veidot pilsētvidi drošai kopābūšanai un pasākumu norisei pēc-pandēmijas apstākļos, kā arī radot telpisku ietvaru vizuālam un audiālam piedzīvojumam teātra festivālā.

Kad: no 30. jūlija līdz 7. augustam
Kur: Valmierā, Dīvaliņa pļavās
Vairāk informācijas
VKKF IZSLUDINĀJIS 3. PROJEKTU KONKURSU

VKKF izsludinājis trešo projektu konkursu, kā arī papildu mērķprogrammas, kas varētu būt interesantas arī arhitektūras nozares pārstāvjiem. Interesentiem tiek piedāvātas arī konsultācijas.

Projektu pieteikšana: no 2020. gada 3. līdz 28. augustam
Vairāk informācijas
 
Latvijas Arhitektu savienība
Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
latarh@latarh.lv 
latarh.lv

facebook.com/latarh