Maijs

 
Latvijas arhitektūras notikumu apkārtraksts
LAS DARBA LAIKS

Uz nenoteiktu laiku LAS birojs un LAS Sertificēšanas centrs darbojas attālināti.
LAS birojs – 22457332, latarh@latarh.lv
LAS Sertificēšanas centrs – 26007083, lietvedis@las-sc.lv.

LAS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS SEMINĀRI

Lai varētu izglītoties arī mājās, izmantojiet LAS video lekciju platformu pkpp.lv. tajā pieejamas lekcijas par visdažādākajām tēmām, piemēram, ugunsdrošība, normatīvie akti, tehniskās zināšanas. 

Jaunākās video lekcijas:
- "Projektēšanas un autoruzraudzības līgums", lektori: Visvaldis Sarma, Jānis Junkers (2 KP formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”)
- "Labās prakses nosacījumi energoefektīvu ēku projektēšanā", lektors Andris Vulāns (0,5 KP formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”; 1,5 KP formālās izvēles pasākumu sadaļas tēmā “Tehniskās zināšanas”)
- "Konstrukciju un apdares materiālu īpašības būvakustikā", lektors Jānis Tālbergs (1 KP formālās obligātās kompetences paaugstināšanas pasākuma sadaļas tēmā “Ar būvju lietotāju drošību un veselību saistītie jautājumi (lietošanas drošība, darba drošība, vides pieejamība)”

Lekcijas tapšanas stadijā:
- Seminārs par fasāžu materiāliem – sadarbībā ar "Eternit"
- Seminārs "Būvtehniskā ugunsdrošība" – lektors Vigo Leitholds
- Seminārs par arhivēšanu – lektore Ilga Robežniece

Jautājumus un ierosinājumus citiem semināriem sūtiet uz e-pastu seminari@latarh.lv. Neskaidrību gadījumā zvaniet 20028097.

LAS SERTIFICĒŠANAS CENTRA ZIŅAS
 
5. maijā tika apstiprinātas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, pagarinot šī gada sertifikāta uzturēšanas maksas rēķinu apmaksas termiņu līdz 2020.gada 1. septembrim.
IETEIKUMI ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

Ievērojiet visus MK rīkojumā par ārkārtējās situācijas ieviešanu noteiktos pienākumus un sekojiet atbildīgo valsts iestāžu rekomendācijām.

Force majeure apstākļi
Izvērtējiet savas iespējas laikā izpildīt uzņemtās līgumsaistības. Vēršam kolēģu uzmanību, ka izsludinātā ārkārtējā situācija ir nepārvaramas varas apstākļi (force majeure), un parasti līgumos ir atrunāta kārtība, kā puses rīkojas, ja līgumsaistību izpilde ir apdraudēta šādu apstākļu dēļ. Lai izslēgtu iespēju sadarbības partneriem vērsties pret jums kā arhitektu, līgumos noteiktajā kārtībā informējiet savus klientus un sadarbības partnerus par iespējamo līgumu izpildes kavēšanos, norādot konkrētos apstākļus (piemēram, darbinieku saslimšana vai karantīna, apgrūtināta komandas komunikācija un sadarbība attālinātā režīmā, neiespējamība klātienē apmeklēt un konsultēties ar skaņojošajām institūcijām u.tml.).

Parakstiet pārdomāti un atbildīgi
Ja vien ir iespējams, nerīkojiet un neapmeklējiet sanāksmes, kā arī būvlaukumus klātienē. Īpaši pievērsiet uzmanību atbildīgai dokumentu parakstīšanai, proti – nekādā ziņā neparakstiet dokumentus, kuru saturs saistīts ar klātbūtni konkrētā situācijā (sapulcē, būvlaukumā), ja neesat tur bijis.
PAR BALTIJAS KOKA BŪVNIECĪBAS FORUMA IECERI
 
Pagājušajā gadā Tallinā notika pirmais Baltijas Koka būvniecības forums, kas turpmāk tiks rīkots reizi divos gados un ietvers konferenci, izstādi un izbraukumus uz objektiem un pie ražotājiem. 2. Baltijas Koka būvniecības forums plānots Latvijā 2021. gadā no 10. līdz 12. februārim.
Vairāk par konferenci
 
Lai informētu par nākamgad plānoto forumu, RTU Arhitektūras fakultāte aicina uz attālinātu tikšanos ar koka konstrukciju projektētājiem un pētniekiem.
Kad: piektdien, 8. maijā, 14:00–16:00
Programma
Pieteikties
Reģistrētajiem dalībniekiem 8. maijā tiks nosūtīta saite, lai pievienotos semināram.
Vairāk informācijas
NOSLĒDZIES KONKURSS PAR STROKA KONCERTZĀLI DAUGAVPILĪ
 
Pasludināti uzvarētāji Daugavpils pilsētas domes rīkotajā konkursā par Stroka koncertzāles metu. Tajā tika iesniegti 11 priekšlikumi, un, tos izvērtējot, žūrija nolēma piešķirt šādas vietas:
1. vieta – metam OS20 (autori – PS zgt)
2. vieta:
    - metam TANGO2021 (apvienība “Mailītis-Poga”) 
    - metam 123A123 (“RUUME arhitekti” un “ALPS ainavu darbnīca”)
Veicināšanas godalgas:
    - metam DGP175  (“a part” un “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”)
    - metam O_S! (“Zenico Projekts”)
Protokols
Vairāk informācijas
ATSKAŅAS PAR KONFERENCI “ARCHITECTURE OF MIGRATION”
 
Žurnālā “Project Baltia” publicēts pārskats par pērn 7. un 8. novembrī Rīgā notikušo konferenci “Architecture of Migration”. Pašreiz sastingušās pasaules kontekstā žurnālisti raksta virsrakstā likuši jautājumu – “Kas palicis pāri no migrācijas” (“Что осталось от миграции?”).
Raksts
Atgādinām, ka konferences lekcijas skatāmas Latvijas Arhitektu savienības YouTube kanālā.
Lekciju video
KONKURSS PAR BIZNESA CENTRA BŪVNIECĪBU SALONIKOS

UIA atbalsta atklātu starptautisku arhitektūras ideju konkursu Grieķijas pilsētas Saloniki jaunā centrālā biznesa rajona projektēšanai. Konkursu organizē ALUMIL S.A – starptautisks uzņēmums, kas nodarbojas ar alumīnija un progresīvu arhitektūras alumīnija sistēmu ražošanu. Konkursa mērķis ir iegūt jaunu, oriģinālu un inovatīvu biznesa centra tēlu.

Reģistrēšanās: līdz 25. maijam
Priekšlikumu iesniegšana: līdz 15. oktobrim
Konkursa mājaslapa
KONKURSS PAR ITĀLIJAS–SLOVĒNIJAS EIROPAS LAUKUMU

Līdzīgs pilsētu stāsts kā Valka–Valga ir arī Itālijā un Slovēnijā, kur pēc 2. pasaules kara viena pilsēta tika sadalīta 2 daļās un izveidojās Gorizia un Nova Gorica. Tagad, kad fiziskās robežas Eiropā kļūst arvien nemanāmākas, abas šīs pilsētas daļas domā par vienotu struktūru radīšanu. Tāpēc ir izsludināts konkurss par Eiropas laukuma izveidi pie pašas valstu robežas.

Reģistrēšanās: līdz 1. jūnijam
Priekšlikumu iesniegšana: līdz 31. augustam
Vairāk informācijas
“GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ 2019” REZULTĀTI
 
Arī šogad tika rīkota skate “Gada labākā būve Latvijā”, šoreiz – 22. reizi. Tajā 50 profesionāļu žūrija apmeklēja vairāk nekā 80 objektus, un 41 no tiem tika prezentēts finālā. Klātienes apbalvošanas ceremoniju nācās atcelt, taču rīkotāji bija izveidojuši laureātu pasludināšanas video Facebook.
Vairāk informācijas
MAD-VELO-CITY RIGA VIRTUĀLAIS HAKATONS
 
Lai atbalstītu Rīgas domes Satiksmes departamenta uzsākto darbu pie pagaidu velojoslu ierīkošanas mobilitātes uzlabošanai 6. maijā interneta sarunu platformā ZOOM notika starptautisks pilsētplānošanas hakatons "Mad-Velo-City Riga". Galvenais mērķis – rast radošus risinājumus pagaidu velojoslu ieviešanai galvaspilsētā un tās tuvākajā apkaimē.  
Galvenā balva – uzstādītas 3 publiskas velonovietnes uzvarētāju izvēlētā vietā ar komandas nosaukumu.
APTAUJA PAR VĪRUSA IETEKMI UZ DIZAINA UZŅĒMUMIEM
 
Marta beigās Latvijas Dizaina centrs sadarbībā ar FOLD veica aptauju “Kādas problēmas jūsu dizaina uzņēmumā radušās Covid-19 ietekmē?”. Anketu kopumā aizpildīja 220 respondenti. Aptaujā pārstāvētas teju visas dizaina jomas, tostarp arhitektūra un interjera dizains, reklāma, komunikācija un zīmolvedība, UX un UI dizains un izdevējdarbība.
Aptaujas rezultāti
IZTURĪBU!

VESELĪBU!

CILVĒCĪBU!

Latvijas Arhitektu savienība
Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
latarh@latarh.lv 
latarh.lv

facebook.com/latarh