Janvāris

 
Latvijas arhitektūras notikumu apkārtraksts
DARBA LAIKS 

LAS birojs
LAS birojs darbojas attālināti un apmeklētājus klātienē pieņem tikai pēc iepriekšējas vienošanās. Kontakti: tel. 22457332 vai latarh@latarh.lv.

LAS Sertificēšanas centrs
LAS SC klātienē apmeklētājus nepieņem. Klātienes tikšanās iespējamas, ja objektīvi nav iespējams jautājumu atrisināt attālināti, un tikai ar iepriekšēju pierakstu. Kontakti: tel. 67221923, mob. 26007083, lietvedis@las-sc.lv.

LAS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS SEMINĀRI

Jaunākās video lekcijas lapā pkpp.lv:
-   Lekcija "Gandrīz nulles energījas ēku (privātmāju) projektēšana" – sadarbībā ar Saint-Gobain, lektori: Andris Lujāns un Andris Vulāns, 0,2 KP formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti", 0,8 KP formālās izvēles pasākumu sadaļā un 1 KP neformālās izvēles pasākumu sadaļā
-   Lekcija par Salaspils bērnudārzu, lektors: Miķelis Putrāms, 0,4 KP formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā "Ugunsdrošība" un 1 KP formālās izvēles pasākumu sadaļā
-   LAGB 2020 atvērtās lekcijas
* "Neparedzamās sekas – skolu arhitektūra" (EN). Andro Mands, Igaunija
* "Jaunu identitāšu meklējumi UNESCO aizsargājamām teritorijām (Neringa)" (EN). Guste Kančaite, Lietuva 
* "Vēsturisko ēku atjaunošana, jaunas iespējas jaunai pilsētai" (EN). Oktavio Mestre, Spānija
0,3 KP formālās izvēles pasākumu sadaļā un 1 KP neformālās izvēles pasākumu sadaļā

Drīzumā:
-  18.01.2021. – lekcija "Ūdens taupīšana, nekaitējot veiktspējai / Water saving, without compromising on performance" – sadarbībā ar EVA-SAT, lektori Kārls Lenons un Toms Irbens, 1 KP neformālās izvēles pasākumu sadaļā
-  Lekcija "Izaicinājumi un risinājumi koka konstrukciju projektēšanā", lektors: būvinženieris Pēteris Supe

Vēlmi semināru informāciju saņemt e-pastā, jautājumus un ierosinājumus citiem semināriem sūtiet uz e-pastu seminari@latarh.lv. Neskaidrību gadījumā zvaniet 20028097.

KURSS: PHPP UN GANDRĪZ NULLES ENERĢIJAS ĒKAS
 
No 2021. gada 1. janvāra Latvijā visām jaunbūvējamām ēkām jāatbilst “gandrīz nulles enerģijas” ēkas definīcijai. Ko tas nozīmē arhitektiem, un kā tādas projektēt? Lai atbildētu uz daudzajiem jautājumiem, LAS sadarbībā ar “Passive House Latvija” un “Viedā izaugsme” aicina uz attālināto apmācību kursu.
Reģistrēties
Vairāk informācijas
SERTIFICĒŠANAS CENTRS ZIŅO PAR SERTIFIKĀTU APTURĒŠANU

Sertificēšanas centrs vēl visiem darbīgu, radošu un veselīgu 2021. gadu, tomēr nāk klajā ir arī kādu nepatīkamu ziņu: pērn pirmo reizi ir pieņemti lēmumi par sertifikāta apturēšanu 4 arhitektiem. Pamatojums: nav pierādījumu, ka viņi paši ir izstrādājuši, vadījuši, koordinējuši būvprojektus, par kuriem parakstījušies kā atbildīgie. Citiem vārdiem – par paraksta tirgošanu. Divi lēmumi tika apstrīdēti Ekonomikas ministrijā, un abos gadījumos EM piekritusi SC lēmumam.
 
Sertificēšanas centrs atgādina no Arhitekta ētikas un profesionālās rīcības kodeksa un arhitekta profesijas standarta izrietošās mūsu profesionālās darbības pamatnostādnes:
-  Arhitekts projektē. Pats
-  Arhitekts personiski tiekas ar klientu
-  Arhitekts iedziļinās klienta un būves lietotāju vēlmēs un vajadzībās
-  Arhitekts vada komandu
- Arhitekts izmanto savas profesionālās zināšanas un pieredzi, lai vislabākajā veidā atrisinātu konkrētā objekta problemātiku, rodot līdzsvaru starp funkcionālajiem, estētiskajiem, sociālajiem, kultūrvēsturiskajiem, tehnoloģiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem, kā arī pasūtītāja un sabiedrības interesēm
- Arhitekta profesionālos pienākumus nav iespējams pildīt tā, ka par to nepaliek nekādi pierādījumi

Pilns paziņojuma teksts
UIA PASAULES ARHITEKTŪRAS DATU BĀZE (APAW)
 
UIA Profesionālās prakses komisija turpina veidot pasaules arhitektūras prakses datubāzi jeb APAW. Tās mērķis ir sniegt noderīgu informāciju par arhitektūras nozari dažādās UIA dalībvalstīs septiņās kategorijās: 1) vispārīgā informācija; 2) starptautiskā sadarbība; 3) sertificēšanas kārtība; 4) prakses sistēma; 5) iepirkumi; 6) izglītība; 7) likumi. Tiek plānots, ka darbs tiks pabeigts līdz 2021. gada 31. janvārim.
“LATVIJAS ARCHITEKTŪRAI” – MK ATZINĪBAS RAKSTS
 
Pērnā gada nogalē Ministru kabinets piešķīris atzinības rakstu žurnāla “Latvijas Architektūra” redakcijai par ieguldījumu Latvijas laikmetīgās arhitektūras un dizaina, kā arī arhitektūras mantojuma vērtību apzināšanā un popularizēšanā, arhitektūras procesu atspoguļošanā un analīzē.
Sveicam ar augsto atzinību Jāni Lejnieku un viņa radošo kolektīvu!
VENĒCIJAS BIENNĀLE 2021
 
22. maijā tiks atklāta 17. starptautiskā arhitektūras izstāde Venēcijā, kuras tēma šoreiz ir “How will we live together?”. Taču noskaņoties šim pasākumam organizatori piedāvā jau tagad. Mājaslapā tiek piedāvāts ielūkoties biennāles aizkulisēs, un materiāli arvien tiek papildināti. Var noskatīties dalībnieku pieteikuma video un noklausīties sarunu ar biennāles kuratoru Hašimu Sarkisu. Tāpat Spotify ir izveidots biennāles oficiālais skaņu celiņš, un plānota arī podkāstu sērija.
Latvijas video
Intervija ar Hašimu Sarkisu
Vairāk informācijas
KONKURSS PAR KIMMEL KVARTĀLA ATTĪSTĪBAS VĪZIJU
 
Turpinās darbu iesniegšana starptautiskajā metu konkursā “Kimmel’ kvartāla Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1, attīstības vīzija”. Konkursa objekts – projekta teritorijas telpiskās attīstības vīzija ar kopējā ģenerālplāna koncepciju, arhitektoniskajiem risinājumiem biroju ēku jaunbūvēm un vēsturisko ēku rekonstrukcijai.
 
Nolikums
Reģistrēties
Darbu iesniegšana: līdz 2021. gada 1. martam
Konkursa mājaslapa
INTERVIJA AR JANU GĒLU

Dāņu arhitekts un pilsētvides dizaina konsultants Jans Gēls 2020. gadā svinēja sava profesionālā darba 60 gadu jubileju. Sakarā ar šo jubileju UIA aicinājusi Janu Gēlu uz nelielu sarunu par viņa profesionālo ceļu un nobeigumā skar arī tēmu par arhitekta misiju pandēmijas laikā.
Intervija
2020. GADA NOTIKUMI – ARHITEKTU PIEREDZE
 
Gada nogalē A4D vērsās pie vairākiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem ar četriem jautājumiem. Kādi, jūsuprāt, ir ievērojamākie notikumi arhitektūrā vai pilsētu attīstībā pasaulē? Kādi ir ievērojamākie notikumi arhitektūrā vai pilsētu attīstībā Latvijā? Kas ir nozīmīgākais, interesantākais jūsu profesionālajā dzīvē? Kā, pēc jūsu pieredzes, pandēmija ir ietekmējusi arhitektūras jomu un kādu jūs to redzat nākotnē? Atbildes sniedza Armands Būmanis, Toms Kampars, Krists Kārkliņš, Jānis Lejnieks, Pēteris Ratas un Jānis Šaltāns.
Vairāk informācijas
IZDEVUMS “JŪRMALA. PILSĒTA. DABA. ARHITEKTŪRA”
Jūrmalas dome izdevusi grāmatu “Jūrmala. Pilsēta. Daba. Arhitektūra”. Tajā iekļauti informatīvi teksti latviešu, krievu un angļu valodā un fotomateriāli par arhitektūru, pilsētbūvniecību, dabu un cilvēkiem. “Balansējot starp estētiskiem, reālistiskiem un sadzīviskiem motīviem, šajā izdevumā centāmies parādīt pilsētu objektīvi,” saka izdevuma ieceres autors Gundars Ūķis. Grāmata pieejama Jūrmalas bibliotēkās.
GRĀMATA “TAUTAS CELTNIECĪBA LATVIJAS AINAVĀ”
Izdevniecība “Zinātne” 2020. gada nogalē laidusi klajā LZA akadēmiķa Saulveža Cimermaņa monogrāfiju “Tautas celtniecība Latvijas ainavā”. Tajā aplūkotas galvenokārt 18. gs. līdz 20. gs. sākuma būves un sniegts ieskats zemnieku sociālā slāņa dzīvojamās un saimniecības būvēs, ko parasti dēvē par tautas celtniecību. Respektīvi – ieskats lauku ēkās un sētās, arī pilsētu celtnēs, kas būvētas bez profesionālu arhitektu, projektētāju un inženierzinībās specializējušos būvuzņēmēju vai būvorganizāciju tiešas līdzdalības.
Latvijas Arhitektu savienība
Torņa iela 11, Rīga, LV-1050
latarh@latarh.lv 
latarh.lv

facebook.com/latarh