Apakšsadaļas

Objekti: Kultūras būves (kultūras, izglītības, sakrālās ēkas)

Dobeles mūzikas skola

Dobeles Mūzikas skolas rekonstrukcijas projekts ir atbalsta fonda dāvana Dobeles pilsētai, kuras mērķis ir radīt kultūras un izglītības satekpunktu Dobeles novadā un pārvērst seno skolas ēku par mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības iestādi. Respektējot vēsturisko ēku, pievienots laikmetīgs būvapjoms, stiklotā piebūve kalpo par savienojošo elementu. Koncertzāles arhitektūra veidota, balstoties uz akustikas modeli. Radītais apjoms ir akustikas manifestācija.

Autori:
SIA ‘’MARK arhitekti’’: Mārtiņš Ošāns, Jānis Grahoļskis, Ilona Markuse, Agate Eniņa, Anita Parafiņuka

Pasūtītājs:
Pētera Avena labdarības fonds “Paaudze”

Adrese:
Skolas iela 2, Pļavas iela 3, Dobele

Projektēšanas laiks:
2013–2018

Nodošana ekspluatācijā:
21.12.2018.

Būvnieks:
SIA “Dzirnakmens”

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
''Landshape'', ''Inženieru birojs Būve un Forma'', “Cerkazi-G”

Pievienoto fotoattēlu autors:
Gvido Kajons, "Mark arhitekti"Partneri