Apakšsadaļas

Objekti: Kultūras būves (kultūras, izglītības, sakrālās ēkas)

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs

Zinātņu centrs projektēts atbilstoši 2011. gadā izstrādātajam ēku kompleksa teritorijas apbūves metam, 2015. gadā veiktajām meta korekcijām ("CULD", "Sestais stils"), kuru rezultātā precizēts Akadēmiskā centra ēku izvietojums un to savstarpējā sasaiste, transporta organizācija meta teritorijā un tā apkārtnē, precizējot Zinātņu centra ēkas izvietojumu un funkcionalitāti.
Būvniecības laiks 08.2017.–12.2018. Kopējā telpu platība – 20 018 m². 8 virszemes un 1 pazemes stāvi. Ēkā izvietotas 8 LU struktūrvienības.

Autori:
"Sestais stils" SIA: Evelīna Čipuštanova, Alise Jēkabsone, Lauma Kalniņa, Kaspars Kalniņš, Agate Kukule, Ina Kuļikovska, Vita Polkovņikova, stikla māksla – Ernests Vītiņš, metāla dekoratīvie elementi – "MF-7", Āris Smildzers, infografika – Baiba Bužinauskas

Pasūtītājs:
Latvijas Universitāte

Adrese:
Jelgavas iela 3, Rīga

Projektēšanas laiks:
Būvprojekta izstrāde 10.2016.–07.2017.

Nodošana ekspluatācijā:
09.01.2019.

Būvnieks:
AS "LNK Industries Group"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
"Rīgas Krēslu fabrika", "G.Kameņecka būvkonstrukciju birojs", "Via Future", "Ainavists", "Belam-Rīga", "Efiko", "Daina EL"

Pievienoto fotoattēlu autors:
"Sestais stils" SIA, Kārlis Dārznieks, Valdis Čerpakovskis, Līva LiepiņaPartneri