Apakšsadaļas

Daudzdzīvokļu ēkas ar sabiedriska rakstura telpām pārbūve Jelgavā

Projekts paredz pārplānot vēsturisko īres namu ar beķerijas telpām. Nams būvēts 19. gs. 90. gados. Pēc pilsētas nodedzināšanas 2. pasaules karā (1944. g. jūlijā) – tā ir viena no nedaudzajām ēkām, kas saglabājusi savu vēsturisko veidolu. Projekts tika izstrādāts, lai atjaunotu Īres namu – dzīvokļi, biroji, 2 zāles 1. stāvā – vēsturiski veikali un pilsētnieku pulcēšanās vietas. Cokolstāvā beķerija, otrā cokolstāva daļā – biroju telpas. Jauns jumts valtsprofils. Atjaunota jūgendstila fasāde ar vēsturiskajiem materiāliem. 

Autori: arhitekte Aija Ziemeļniece, dizainers-mākslinieks Gatis Cīrulis

Pasūtītājs: Vija Cīrule, Juris Cīrulis

Adrese:
Jelgava, Zemgales prospekts 9

Tehniskie rādītāji:
2017–2018

Nodošana ekspluatācijā:
06.12.2018.

Būvnieks:
SIA ''KRH''

Partneri