Apakšsadaļas

Komercēkas un ražošanas ēkas (viesnīcas, biroju ēkas, tirdzniecības ēkas, ražošanas ēkas)

Dzirciema aptieka

Jaunā aptieka Jūrmalas gatves un Dzirciema ielas stūrī nav tikai vienkārši ēka, bet drīzāk brīvstāvošs paviljons un vides instalācija – vienlaikus it kā atturīga un konceptuāli ļoti ieturēta būve, bet reizē no apkārtējās pilsētvides krasi atšķirīga un atraktīva, jau pa gabalu vēstot par ēkas saturu.

Autori: Substance SIA, arh. Arnis Dimiņš

Pasūtītājs: Insbergs SIA

Adrese:
Dzirciema 5A, Rīga

Tehniskie rādītāji:
2016–2018

Nodošana ekspluatācijā:
Apr.2020

Būvnieks:
Fiberglass SIA

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Heliotherm Baltics SIA

Pievienoto fotoattēlu autors:
Substance SIA

Partneri