Apakšsadaļas

Daudzdzīvokļu ēkas

Ēku komplekss Strēlnieku ielā 8

Ēku komplekss, projektēts Rīgā, Strēlnieku ielā 8, paredz jaunbūvējamas telpu platības, kā arī rekonstruējamas platības, kur paredzēts izvietot daudzfunkcionālu kultūras un mākslas apjomu, kā arī daudzdzīvokļu ēku. Kompozīcija veidota no trim galvenajiem elementiem: manēžas ēka kā kvartāla vēstures akcents un simbols; jaunbūvējamā apjoma ziemeļu puses siena, kura funkcionē kā fons vēsturiskai manēžas ēkai; jaunbūvējamā apjoma dienvidu puse, kura veidota ar apzaļumotām terasēm un balkoniem.

Autori: SIA ARHIS Arhitekti, A. Kronbergs, R. Saulītis, P. Gibze, U. Jaunsubrēns, V. Uzors, M. Druviņš

Pasūtītājs: SIA Art House

Adrese:
Strēlnieku iela 8, Rīga

Tehniskie rādītāji:
2013–2019

Nodošana ekspluatācijā:
2019

Būvnieks:
SIA LNK Industries

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
BICP, Moduls, JKIB inženieri

Pievienoto fotoattēlu autors:
No klienta arhīva

Partneri