Apakšsadaļas

Grāmata Laikmetīgā arhitektūra Latvijā

Grāmatai izvēlētās ēkas, interjeri un vides objekti ir procesa nogriežņi, kas atklāj jaunu kustību un domāšanas ienākšanu Latvijas arhitektūrā, kā arī atspoguļo sociālās un ekonomiskās formācijas. Grāmatas akadēmisko vērtību veido 37 intervijas, kas papildinātas ar 487 attēliem, kā arī personu alfabētiskais rādītājs, objektu bibliogrāfija un Latvijas Arhitektu savienības Gada skates pieteikto darbu un uzvarētāju saraksts kopš 1995. gada. Grāmata sastādīta latviešu un angļu valodā.

Autori: Velta Holcmane, Agrita Lūse, Ilze Žeivate

Pasūtītājs: Latvijas Arhitektu savienība

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Izdevējs — Al secco, mākslinieks — Rauls Liepiņš. Finansētāji — VKKF, Rietumu bankas Labdarības fonds

Partneri