Apakšsadaļas

Kuldīgas bērnudārza Ābelīte rekonstrukcijas 1. un 2. kārta

Mēs visi bērnībā rotaļājāmies ar klucīšiem. Arhitekts ar to nodarbojas visu mūžu. Lielāku un mazāku kluču kārtojuma valdzinājums, mērogu un krāsu salikumu saspēle ir gan projekta funkcionālā, gan mākslinieciskā risinājuma pamatā, un tas tiek atspoguļots fasādes risinājumā. Projekts bērnudārzu Ābelīte paplašina, rekonstruējot tā divas ēkas un vienai no tām izveidojot vienstāva piebūvi. Veikta ēku un inženiertīklu rekonstrukcija, izbūvēts teritorijas labiekārtojums un apgaismojums.

Autori: Balts un melns

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība

Adrese:
Ziedu iela 15, Kuldīgā

Tehniskie rādītāji:
2009

Nodošana ekspluatācijā:
1. kārta — 01/04/2011, 2. kārta — 30/10/2012

Būvnieks:
1. kārta — RRB celtniecība un KIM2010, 2. kārta — Pretpils un CVS

Partneri