Apakšsadaļas

Laidu skolas jeb Pārvaldnieka mājas rekonstrukcijas 1. un 2. kārta

Pārvaldnieka māja ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas nosaka nepieciešamību pēc kompleksas restaurācijas pieejas. Projekts saglabā vēsturiskas vērtības un pielāgo ēku jaunai funkcijai — brīvā laika pavadīšanas centram. Veikta galvenās fasādes renovācija, pārējo fasāžu remonts un konservācija, restaurētas durvis un logi. Rekonstruētas 1. stāva telpas, saudzējot plānojumu un interjera elementus, izbūvēts jumta stāvs. Laidu skola veidota kā būvniecības, amatniecības un telpas izjūtas paraugs, kurā novada iedzīvotājiem kopt nemateriālās kultūras tradīcijas.

Autori: Tursons

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība

Adrese:
Laidu skola, Laidi, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā

Tehniskie rādītāji:
06/2010–10/2010

Nodošana ekspluatācijā:
1. kārta — 26/06/2012, 2. kārta — 07/05/2013

Būvnieks:
BūvLat grupa un Būvuzņēmums restaurators

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
AMI — Ināra Heinrihsone

Partneri