Apakšsadaļas

Latvijas Universitātes Zinātņu centrs LU Akadēmiskā centra 2. ēka projektēta atbilstoši 2011.gadā izstrādātajam ēku kompleksa teritorijas apbūves metam, 2015.gada nogalē veiktajām meta korekcijām (CULD, Sestais stils), kuru rezultātā tika precizēts Akadēmiskā centra ēku izvietojums un to savstarpējā sasaiste, transporta organizācija meta teritorijā un tā apkārtnē, precizējot Zinātņu centra ēkas izvietojumu un funkcionalitāti. • Būvniecība sākta 2017. gada augustā, pabeigta 2018. gada decembrī • Ēkas kopējā telpu platība – 20 018
Autori: Sestais stils SIA: Evelīna Čipuštanova, Alise Jēkabsone, Lauma Kalniņa, Kaspars Kalniņš, Agate Kukule, Ina Kuļikovska, Vita Polkovņikova, stikla māksla- Ernests Vītiņš, metāla dekoratīvie elementi- MF-7 SIA, Āris Smildzers, infografika- Baiba Bužinauskas

Pasūtītājs: Latvijas Universitāte

Adrese:
Jelgavas iela 3, Rīga

Tehniskie rādītāji:
Būvprojekta izstrāde 10.2016. līdz 07.2017.

Nodošana ekspluatācijā:
09.01.2019.

Būvnieks:
AS LNK Industries Group

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Rīgas Krēslu fabrika SIA, G.Kameņecka būvkonstrukciju birojs SIA, Via Future SIA, Ainavists SIA, Belam- Rīga SIA, Efiko SIA, Daina EL SIA

Pievienoto fotoattēlu autors:
Sestais stils SIA, Kārlis Dārznieks, Valdis Čerpakovskis, Līva Liepiņa

Partneri