Apakšsadaļas

Objekti: Procesi

Asinsrites atjaunošana Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā

Pandēmijas pieredzei sabiedriskajā domā ienesot spriedzi jautājumos par veselību, izgaismojās muzeja mazspēja. Lai nodrošinātu sabiedrības iesaisti un revitalizācijas procesa caurspīdību, par prioritāti tika izvirzīta ātra un nedārga ekspozīcijas 20. gs. 50. gadu plānojuma pielāgošana mūsdienīgiem apmeklētāju plūsmas un muzeja publisko norišu formātiem – izveidotas mācību klase dārzā, ieeja ar info centru, ātrās reaģēšanas aktivitātēm piemērota zāle intro izstādēm, modernizēta publisko pasākumu telpa, ieviesta institucionālajai paškritikai un apmeklētāju plūsmai parocīga navigācijas zīmju sistēma.

Autori:
Brigita Bula arhitekti, Brigita Bula, Undīne Poriņa

Pasūtītājs:
MVM Publisko programmu un komunikācijas nodaļa

Adrese:
Ukrainas neatkarības iela 1, Rīga

Tehniskie rādītāji:
Nenoteikta, plūstoša cauri visam muzejam

Nodošana ekspluatācijā:
2020–2022

Būvnieks:
SIA EG Profils, pašu spēkiem, VNĪ piesaistītie būvuzņēmēji

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Grafikas dizains – Kirils Kirasirovs, galdniecības darbi – Armands Grūbe

Pievienoto fotoattēlu autors:
Reinis Hofmanis, Brigita BulaPartneri