Apakšsadaļas

Objekti: Pārbūves un mantojuma transformācija, rekonstrukcija vai restaurācija

Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavas restaurācija un infrastruktūras labiekārtošana, 1. kārta

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona šaujampulvera noliktavas ēka celta ap 19. gs. 60. gadu sākumu. Tā būvēta uz pāļu režģoga un masīviem laukakmeņu pamatiem, biezām ķieģeļu mūra sienām un velvēm. Ēka restaurēta Daugavpilī dzimušā keramiķa Pētera Martinsona darbu eksponēšanai. Tai izbūvēts jauns jumts vēsturiskajā augstumā, ar lielu rūpību atjaunoti visi autentiskie elementi, integrējot tos mākslas galerijas ekspozīcijā. Galvenā fasāde saglabāta apmesta, citās – mūris protezēts un atstāts atsegts. Izbūvēta zaļā un rekreācijas zona, rotaļu laukums un atjaunotas laukakmens apmales pie ēkas.

Autori:
SIA REM PRO, būvprojekta vadītāja – Ilze Ratniece, būvkonstruktors – Pjotrs Červjakovs, būvkonstrukciju daļas autoruzraugs – Ludmila Antonova, ūdensapgādes daļas projektētājs, autoruzraugs – Natālija Kļimoviča, AVK daļas projektētājs un autoruzraugs – Natālija Tarasova, elektroapgādes daļas projektētājs – Jevgeņijs Kiseļovs, elektroapgādes daļas autoruzraugs – Inga Tereskina, elektronisko sakaru tīklu projektētājs – Aleksandrs Kuzmins, elektronisko sakaru tīklu projektētājs un autoruzraugs – Vladimirs Hlopoks

Pasūtītājs:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Adrese:
Nikolaja iela 1, Daugavpils

Tehniskie rādītāji:
Ēkas platība 576.4 m², teritorijas labiekārtošanas platība 4042 m², t. sk. rotaļu laukuma gumijas segums 273 m²

Nodošana ekspluatācijā:
Projektēšana 2015–2016, 2018, būvniecība 2019–2022, nodošana ekspluatācijā 2022

Būvnieks:
SIA Lagron, AS Būvuzņēmums restaurators, atbildīgais būvdarbu un restaurāciju vadītājs – Dāvis Priede, atbildīgais būvuzraugs – SIA Fortum, Viktors Taraškevičs

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija – SIA Konvents, restaurācijas risinājumi – Pēteris Blūms

Pievienoto fotoattēlu autors:
Sergejs SokolovsPartneri