Apakšsadaļas

Objekti: Procesi

Moduļu koka dzīvojamās ēkas projekts Latvijas pilsētām un reģioniem

Koka mājas projekts ir ilgtspējīga atbilde Latvijas pilsētu un reģionu centieniem atjaunot un radīt jaunu, kvalitatīvu dzīvojamo fondu. Mūsdienīgu mājokļu trūkums Latvijā šobrīd ir ļoti aktuāls gan pilsētās, gan ārpus tām. Projekts piedāvā valstiski atbildīgu risinājumu augošajām projektēšanas un būvniecības cenām, kā arī atbilst mūsdienīgai pieejai energoefektīvu mājokļu projektēšanā.

Autori:
SIA Ruume arhitekti

Pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija

Adrese:
Latvija

Tehniskie rādītāji:
4440 m²

Nodošana ekspluatācijā:
2021

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA Cubed, SIA RAPS Arhitekti, SIA BICP, SIA Nordic Homes, SIA VPM Latvia, SIA MEP Solutions, SIA MKM Europe, SIA Būvfizika, SIA u-e-studio, SIA CFO, SIA ITED

Pievienoto fotoattēlu autors:
SIA Ruume arhitektiPartneri