Apakšsadaļas

Objekti: Pārbūves un mantojuma transformācija, rekonstrukcija vai restaurācija

PAiR mākslinieku rezidence

Mākslinieku rezidence izvietota 1901. gadā celtā divstāvu ēkā, ko ieskauj Ernesta Šneidera skvēra liepas un jaunizveidotā PAiR dārza apstādījumi. PAiR ir telpa, kur satiekas cilvēki un daba, lokālais un globālais, jaunākās prakses un mūžsenas tradīcijas. Tā ir vieta, kur radoši eksperimenti un starpdisciplināru zināšanu pārnese ļauj dzimt jaunai jēgai. PAiR ir kultūras galamērķis, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem un ceļotājiem baudīt augstvērtīgu mākslu neierastā vidē. Veidojot bagātīgu notikumu un darbnīcu piedāvājumu, PAiR tiecas palīdzēt laikmetīgajai mākslai rast vietu ļaužu sirdīs.

Autori:
Vilnis Štrams

Pasūtītājs:
Biedrība VV Foundation

Adrese:
Šneidera laukums 11, Pāvilosta

Tehniskie rādītāji:
300 m²

Nodošana ekspluatācijā:
08.03.2022

Būvnieks:
Roalds Cinis

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA u-e-studio

Pievienoto fotoattēlu autors:
Sintija GadigaPartneri