Apakšsadaļas

Pļavnieku sabiedriskais centrs

Padomju gados Pļavnieku dzīvojamais rajons plānots kā vienots veselums, kurā ietilptu visas kvalitatīvai dzīvei nepieciešamās funkcijas. Brūkot padomju varai, apstājās arī rajona apbūves plānu realizācija, un tas palika bez vairākiem sabiedriski nozīmīgiem objektiem. Pļavnieki ir viena no apdzīvotākajām apkaimēm ar 50 000 iedzīvotājiem, un tajā nav nevienas atbilstoša mēroga sabiedriskas ēkas. Projekts paredz atjaunot padomju laikos projektētās, taču nerealizētās sabiedriska centra funkcijas.

Autori: Marta Ceriņa

Pasūtītājs: Diplomprojekts RTU APF

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Diplomprojekta vadītājs — M.arch. Aldis Lapiņš

Partneri