Apakšsadaļas

Individuālās dzīvojamās ēkas

Privātmāja Bukultos
Autori: Alise Jēkabsone

Adrese:
Bukulti

Tehniskie rādītāji:
1 gads

Nodošana ekspluatācijā:
2020.gads

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA Kāpieni 96

Pievienoto fotoattēlu autors:
Alise Jēkabsone

Partneri