Apakšsadaļas

Rakstnieku rezidence un interešu centrs Torņakalnā

Projektā atdzimusi Vienības gatves koka arhitektūras pērle — Blokmuižas ēka, radīta pievienotā vērtība apkārtējai teritorijai, uzlabota Torņakalna sociālā un funkcionālā vide. Tas būtu ieguvums Latvijas kultūras videi, popularizētu galvaspilsētas un valsts tēlu ārvalstīs. Jaunās funkcijas, apbūve un labiekārtojums veidoti kontekstā ar vietas vēsturi un raksturīgo telpisko mērogu, lai tie darbotos kā komplekss ar daudzveidīgām izmantošanas iespējām.

Autori: Zane Pastare

Pasūtītājs: Diplomprojekts RTU APF

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Diplomdarba vadītājs — Aldis Lapiņš, konsultanti — Artūrs Lapiņš un Helēna Gūtmane. Iesaistītās puses, padomdevēji — Tekstiliana pārstāvis Viesturs Kuļikovskis, Latvijas Rakstnieku savienības vadītājs Jānis Jurkāns, Ventspils Rakstnieku un tulkotāju mājas vadītāja Andra Konste. Darba ietvaros veikta rakstnieku aptauja (respondenti — 31 latviešu rakstnieks un 29 ārzemju rakstnieki).

Partneri