Apakšsadaļas

Ainavu arhitektūra, vides labiekārtojums, vides objekti

Rīgas iela Salaspilī no Silavas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei

Iedzīvotāji un tūristi ir atzinīgi novērtējuši Salaspils galvenās ielas rekonstrukciju. Tās rezultātā ir būtiski uzlabojusies satiksmes drošība, infrastruktūra gājējiem un velobraucējiem, vides kvalitāte. Ir izveidota izteiksmīga ielas ainava, kas papildināta ar dizaina laternām, kokiem, moderniem apstādījumiem un jauniem žogiem gar īpašumiem. Augsti novērtēti ir skaistie bruģa segumi un dekoratīvie stādījumi. Iepriekš norobežotā teritorijā iedzīvotāju un pilsētas viesu ērtībām un atpūtai izveidots moderns skvērs.

Autori: Ceļu inženieris Valdis Caune, ainavu arhitekte Žanete Salzirne

Pasūtītājs: Salaspils novada pašvaldība

Adrese:
Autoceļš V33 Saurieši–Salaspils posmā no 5,163 līdz 6,613 km

Tehniskie rādītāji:
No 05.08.2014. līdz 02.02.2016.

Nodošana ekspluatācijā:
20.02.2017.

Būvnieks:
SIA RERE Vide

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA Mārupes ceļinieks, SIA Tesla, SIA Alejas Projekti

Pievienoto fotoattēlu autors:
Daiga Veinberga

Partneri