Apakšsadaļas

Siguldas kultūras centra pārbūve

20. gs. vidū Latvijā ļoti tiražēta tipveida kultūras nama pārbūve. Mēģinājums individualizēt izplatītu tipveida apjomu tik ainaviskai pilsētai kā Sigulda – Gaujas devona smilšakmens atseguma attēli ēkas tēlā. Siguldas kultūras centrs ir daļa pilsētas parka. Rekonstrukcijas laikā veiktas nelielas plānojuma struktūras un kompozīcijas izmaiņas, saglabājot vēsturisko celiņu virzienus. Celiņu un labiekārtojuma elementu risinājums, stādījumu raksturs pieskaņots ēkas arhitektoniskajam tēlam.

Autori: Projektēšanas birojs "ARH Stadija": būvprojekta vadītājs un arhitekts Aldis Polis, arhitekte Evija Grišāne-Pinkule. Interjera arhitekte Elita Pole, int.arhitekta palīgs Ralfs Čiekurs. Būvkonstruktore Irina Bikova

Pasūtītājs: Siguldas novada pašvaldība

Adrese:
Pils iela 16, Sigulda

Tehniskie rādītāji:
2015

Nodošana ekspluatācijā:
08.2018.

Būvnieks:
SIA "Monum"

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
Grigorija Kameņecka būvkonstruktoru birojs, ainavu arhitekte Kristīna Briķe, Gunta Rozenberga

Pievienoto fotoattēlu autors:
Aldis Polis, f64, Ginta Ziverte, Sigulda.lv, Kristīna Briķe

Partneri