Apakšsadaļas

Komercēkas un ražošanas ēkas (viesnīcas, biroju ēkas, tirdzniecības ēkas, ražošanas ēkas)

Telegraph Offices

Kopš projekta sastāvu veido divas ēkas, tā risinājums paredz abiem apjomiem kaut saskaņotu, tomēr viegli atšķiramu fasādes tonālo risinājumu. Būtisks uzdevums projektēšanas gaitā bija ēkas attiecības ar pilsētvidi. Pirms pārbūves ielu līmenī fasādes bija ar slēgtu raksturu. Pārbūves gaitā ēkas fasādes tika atvērtas pilsētai, gājēju skatienam.

Cits pārbūves projekta uzdevums bija ēku funkcionālā saikne, jo, kaut abas ēkas arī iepriekš tika izmantotas saistīti, tās tomēr bija divas atsevišķas ēkas un tikai pārbūves gaitā tika apvienotas vienoti funkcionējošā apjomā.

Autori: SIA Kalve Arhitekti

Pasūtītājs: SIA Telegraph Offices

Adrese:
Audēju iela 15, Rīga

Tehniskie rādītāji:
2017–2018

Nodošana ekspluatācijā:
2019

Būvnieks:
SIA Newcom Construction

Nozīmīgākie apakšuzņēmēji, partneri:
SIA CMB, SIA ARA Intellect

Pievienoto fotoattēlu autors:
Atis Tiltiņš

Partneri