Gada balvas Rīgas arhitektūrā

3. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jau 11. reizi tika pasniegta Gada balva Rīgas arhitektūrā.

Galvenā balva piešķirta LU Dabaszinātņu akadēmiskajam centram un tā autoriem (arhitektiem V. Polkovņikovai, I. Kuļikovskai, K. Bautram, D. Zariņai, R. Liepiņam, M. Plāciņai, A. Jēkabsonei un ainavu arhitektei I. Rozentālei) – par inovatīviem tehniskajiem un iekštelpu organizatoriskiem risinājumiem, radot studēt vēlmi veicinošu un mūsdienīgu vidi.

Atzinības par izcilību atsevišķu objektu arhitektūrā piešķirtas:

Jauna parka „Zaļā birzs” A. Saharova ielā 35 arhitektei Daigai Veinbergai un pasūtītājam Rīgas domes Rīgas austrumu izpilddirekcijai – par dialogu ar sabiedrību un laikmetīgu pieeju ainavu arhitektūrai, kas, iekopjot Rīgas daudzdzīvokļu namu rajonu zaļās zonas, saudzē dabīgo, vietai raksturīgo biotopu, izvēloties videi atbilstošus ainaviskos risinājumus

Dzīvojamā nama jaunbūves E. Birznieka-Upīša ielā 13 pasūtītājam SIA “Domuss” – par spēju pieprasīt augstākās klases pakalpojumu no visas projekta komandas, ievērojami ceļot pieņemtos kvalitātes standartus jaunu dzīvojamo ēku būvniecībā Rīgā

Ražošanas ēkas atjaunošanas Krustpils ielā 35/35a pasūtītājam SIA “Lexel fabrika” – par vizionāra cienīgu redzējumu, būvējot ražotni un izveidojot cilvēcisku, estētiski pievilcīgu un funkcionālu darba vidi

Dzīvojamā nama jaunbūves Baznīcas ielā 18a projektētājam SIA “TECTUM” – par Rīgas vēsturiskajā centrā iederīgu un laikmetīgu arhitektūru

Industriālo un transporta aktivitāšu pārcelšanas no pilsētas centra uz Krievu salu pasūtītājam VAS “Latvijas Dzelzceļš” – par ieguldījumu rīdzinieku dzīves vides kvalitātes celšanā, mērķtiecīgi attīstot pilsētas tranzīta infrastruktūru

Rīgas Motormuzeja rekonstrukcijas un CSDD klientu apkalpošanas centra piebūves projektētājam SIA “Projektēšanas birojs Arhis" un pasūtītājam VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” – par administratīvo un muzeja funkciju saliedēšanu un oriģināla, arhitektoniskā tēla risinājumu, savienojot vēsturisko vidi ar mūsdienīgiem inženiertehniskajiem risinājumiem atdzīvinot un izceļot, apkaimei piemītošo ar auto sportu un vēsturi saistīto gaisotni

Rīgas Motormuzeja rekonstrukcijas un CSDD klientu apkalpošanas centra piebūves projektētājam SIA “Projektēšanas birojs Arhis" – par piemēru un sasniegumiem vides pieejamības risinājumu īstenošanā, veidojot iekļaujošu pilsētvidi

Rīgas pils priekšpils restaurācijas komandai SIA “AIG” arhitektiem un restauratoriem, SIA “Būvforma” inženieriem un SIA „Būvalts” būvuzraugiem – par augstu profesionalitāti un skrupulozu darbu, veicot arhitektonisko un māksliniecisko izpēti, kā arī veidojot un īstenojot projektu

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārbūves un piebūves projektētājam UAB “Processoffice” un pasūtītājam Latvijas Nacionālās mākslas muzejam – par spēju projektēšanas un būvniecības procesā salāgot arhitekta māksliniecisko redzējumu ar praktiskām pasūtītāja vajadzībām

Avotu ielas apkaimes iedzīvinātājiem, apkaimes sabiedriskā sektora mazajiem uzņēmējiem un aktīvistiem – par nozīmīgu sabiedrisku ieguldījumu, piešķirot jaunu elpu vēsturiskai Rīgas pilsētas apkaimei

LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūves pasūtītājam LU un būvuzraugam Edgaram Krasņikovam – par kompetentu komandu, kas spējusi priekšzīmīgi pārstāvēt pasūtītāja un autora redzējumu, radot studētvēlmi veicinošu un mūsdienīgu vidi

Skatē tika pārstāvētas būves no biroju ēku, daudzdzīvokļu ēku, izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un objektu, ražošanas būvju, tirdzniecības ēku, transporta infrastruktūras, ostas, dzelzceļa un saistītās infrastruktūras, veselības aprūpes iestāžu, kā arī parku un dārzu kategorijām. No turpat 800 pagājušajā gadā ekspluatācijā nodotajiem būvobjektiem Rīgā, tālākai izvērtēšanai tika izvirzītas 32 būves, bet balvas saņemšanai žūrija nominēja 11 objektus.Partneri