Izsludināts konkurss par jaunbūvi ar komercplatībām Barona ielā 30A

“P2A” izsludina arhitektūras metu konkursu „Biroja ēkas jaunbūve ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju – dzīvokļi K. Barona ielā 30A, Rīgā” ar mērķi iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu iespējami labāko projekta priekšlikuma skici.
Kopējais prēmiju fonds – 7500 eiro

NOLIKUMS

Darbu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. novembris

Papildinformācija un tehniskie materiāli:
Velta Holcmane, tālr. 29423600, velta.holcmane@inbox.lvPartneri