Juris Pētersons – in memoriam

Juris Pētersons
(08.12.1931. – 10.11.2015.)

Juris Pētersons bija viens no 20. gadsimta otrās puses Latvijas arhitektūras priekšpulka ievērojamākajiem pārstāvjiem. Daudz viņa radīto ēku vai iekštelpu vairs nav, taču sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados viņa darbi bija starp spožākajām novitātēm Latvijas arhitektūrā. Tos apbrīnoja un slavēja, tie kalpoja kā paraugs atdarināšanai, un no tiem mācījās jaunākie kolēģi. To ilustrē kāda spilgta epizode, sešdesmito gadu vidū Arhitektu namā apspriežot topošo jaunā Dailes teātra ēkas projektu. Režisors Eduards Smiļģis, jūsmodams par Martas Staņas izstrādāto teātra vestibila vīziju, emocionāli iesaucās : "Kur jūs vēl kaut kur esiet redzējuši tādas, tik varenas kāpnes? Tādas ir vienīgi Pionierī!!" Kinoteātra "Pionieris" ēka Skolas ielā 2 pirms tam bija necila būve, bet 1961.–1963. gadā arhitekts to bija pārvērtis par vienu no redzamākajiem tālaika modernās arhitektūras simboliem. Diemžēl vēlāk ēka ir vairākkārt pārveidota tā, ka tagad vairs netiek izmantota.  

Juris Pētersons 1956. gadā beidzis Latvijas Valsts universitāti. Strādājis dažādās projektēšanas iestādēs. Jau 1957. gadā pēc viņa projekta uzcelta slēpošanas bāze Šmerlī. 1965.–1968. gadā bija institūta "Komunālprojekts" galvenais projektu arhitekts un Tehniskās nodaļas galvenais arhitekts, 1968.–1992. gadā – arhitekts un radošais mākslinieks Dekoratīvās mākslas kombinātā un kopš 1967. gada – pedagogs (kopš 1992. gada docents, pēc tam arī profesors) Latvijas Mākslas akadēmijā. Kopš 1959. gada viņš bija LAS, bet kopš 1985. gada – arī Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Periodikā publicēti vairāki viņa raksti par aktuāliem arhitektūras jautājumiem. Sarakstījis arī grāmatu Pētersons, J. Mūsdienu interjers : kompozīcija vai improvizācija? Rīga: Liesma, 1978, 176 lpp.

Interjeru arhitektūra bija viena no Jura Pētersona darbības nozīmīgākajām jomām. Viņš veidojis daudzu veikalu un dažādu publisko ēku iekštelpas. Savā laikā leģendāras vietas bija par "skapi" iesauktais bārs viesnīcā "Rīga" (1965) un restorāns "Senā Rīga" tās pašas viesnīcas pagrabstāvā (1986). 1978.–1988. gadā viesnīca "Rīga" tika pilnīgi pārveidota pēc viņa projekta. Kafejnīca "Rēzna" (tagad "Little Italy") Rēzeknē (1967–1969; kopā ar J. Krastiņu) ir neparasts sasniegums tālaika būvmākslas apstākļos: ēka veidota monolīta dzelzsbetona konstrukcijās, kas padomju laikā nebija atļautas. Arhitekta darbu klāstā ir arī vairāk nekā 30 vienģimenes ēku un vides labiekārtojumi vairākās Latvijas mazpilsētās.

Pāršķirta viena nozīmīga lappuse Latvijas būvmākslas vēsturē. Tajā ierakstītas paliekošas vērtības.

Atvadīšanās no arhitekta Jura Pētersona sestdien, 2015. gada 14. novembrī plkst. 11.00 Rīgas Krematorijā Varoņu ielā 3A.

Autors: Jānis Krastiņš

Publicēts: 12-11-2015Partneri