Konkursa gaita un rezultāti: “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija”

Šā gada 22. februārī Valkas novada dome un Valgas pilsētas valde izsludināja starptautisks arhitektūras konkursu par koncepcijas izstrādi kopīgai dvīņu pilsētas urbānajai telpai uz Latvijas – Igaunijas robežas. Ar labākā piedāvājuma autoru tiks slēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi.

Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, šā gada 18. maijam, tika saņemti 8 piedāvājumi, taču viens no darbiem žūrijas izskatīšanai nekvalificējās, jo nebija iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija.

Konkursa mērķis bija atrast labāko un piemērotāko risinājumu Valkas – Valgas kopīgai publiskai telpai abpus Latvijas un Igaunijas robežai un gājēju ielai, tādējādi radot patīkamu un unikālu publisko ārtelpu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Valka – Valga sagaida, ka labiekārtoto teritoriju būtu ērti lietot iedzīvotājiem un viesiem ikdienā, taču tajā pašā laikā teritorija būtu ērti transformējama dažādiem pasākumiem, piemēram, Lielajam robežtirgum, pilsētas svētkiem un citiem pasākumiem. Savukārt jaunajai gājēju ielai paredzēts savienot divas dominantes – Valkas - Lugažu baznīcu Valkā un Jāņa baznīcu Valgā.

 

Izvērtējot darbus, žūrija vadījās pēc šādiem kritērijiem:

- risinājuma funkcionalitāte, saprotamība un pielāgojamība;

- piedāvātā risinājuma mājīgums un saprotamība;

- piedāvātā risinājuma ilgtspējība, iekļaušanās esošajā vidē un daudzpusība;

- ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas.

 

Naudas balvas žūrija lēma piešķirt šādiem iesniegtajiem darbiem:

1. vieta - 7500 EUR CROSS-BORDER STRANDS, Safont-Tria arquitectes, Spānija

2. vieta - 5000 EUR AAAD, Atis Sedlenieks, Aleksandrs Borodkins, Dārta Dambe, Andris Fersters, Latvija

3. vieta - 3500 EUR ENIL EHT KLAW, Kārlis Jaunromāns un Biljana Nicolic, Latvija

Veicināšanas balva 2000 EUR THE THREE BEARS, At home OU, autori Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Taavi Kuningas

Veicināšanas balva 2000 EUR WALKALONG, Sampling Ltd, autori Liene Jākobsone un Manten Devriendt

 

CROSS-BORDER STRANDS

"Cross-border Strands" starp citiem piedāvājumiem izcēlās ar stingru, skaidru un saprotamu konceptu, tas piedāvā risinājumu jauniem savienojumiem abu pilsētu starpā, kā arī piedāvā jaunu risinājumu Varžupītes iedzīvināšanai, tāpat tiek paredzētas jaunas funkcijas teritorijām abpus robežai. Lai gan piedāvājums ir ļoti smalki izstrādāts, tas ir variējams un pielāgojams, nezaudējot koncepta ideju un struktūru. Piedāvājuma "odziņa" ir tilts, kas savienos esošo tirgus laukumu Valkas pusē ar laukumu pie "Selver" veikala Valgas pusē, tādējādi radot teritorijai otru līmeni un jaunas skatu līnijas. Tāpat ir ievērotas citas konkursa uzdevumā izteiktās prasības - ir optimizēts Valkas tirgus un Valkas autoostas piebraucamā teritorija, ir radītas nelielas atpūtas vietas iedzīvotājiem, ir paredzēta skatuve, tādējādi nodrošinot to, ka būs iespēja organizēt dažādus pasākumus.

 

AAAD

Piedāvājums AAAD ir ar stingru un pārdomātu koncepciju, reālistisku un funkcionālu plānojumu. Žūrijai patika ideja par divu atsevišķu laukumu izveidi abās robežas pusēs, kurus savieno tilts, tādējādi veidojot vienu kopīgu laukumu. Gājēju ielas risinājumam ir labs potenciāls atjaunot savienojumus abu pilsētu starpā. Varžupītes krastu teritorija ir risināta ļoti lakoniskā veidā, radot plašas tukšas teritorijas; nepieciešams vairāk aktīvas izmantošanas, lai dzīvinātu abas robežpilsētas. Kā ļoti labu žūrija atzīmēja jaunas publiskās būves ideju, kuras krāsojumā izmantota atsauce uz Latvijas un Igaunijas valstu karogu krāsām, kā arī tirgus inventāra piedāvājumu, kas ir moderns, pārvietojams un funkcionāls.

 

 

 

ENIL EHT KLAW

Piedāvājums ENIL EHT KLAW izcēlās ar īpašu pieeju uzdevumam savienot abas pilsētas – sapludinot tās kopā, nosedzot Varžupīti ar dēļu klāju, tādējādi pilnībā likvidējot vizuālu robežas esamību. Šis risinājums savieno abas teritorijas un rada papildu teritoriju dažādu aktivitāšu īstenošanai. Piedāvājumā ir radīta viegli pārveidojama teritorija, labas idejas nojumēm, ko var izmantot dažādām aktivitātēm – tirgum, kafejnīciņām, informācijas punktam, taču piedāvājums nesniedz risinājumu pārējām teritorijām.

 

THE THREE BEARS

Piedāvājums THE THREE BEARS ir ar stingru struktūru un saprotamu aktivitāšu organizāciju teritorijā, tādējādi uzskatāmi apvienojot abas teritorijas vienā centrā. Taču piedāvātais laukums ir pārāk liels divām mazpilsētām un ikdienā varētu būt tukšs un bezpersonisks.

 

 

WALKALONG

Piedāvājums ir ar skaidru strukturālo ideju – apļveida kustība apkārt teritorijai, kas ir izveidota kā parks ar dažādām aktivitātēm starp abām pilsētām. Taču piedāvājums neatrisinātu esošās problēmas teritorijā.

 

FLOWERS

Piedāvājums sniedz vairākas interesantas idejas detaļām, piem., augu izmantojums un ārtelpas dizaina elementi, taču visas kopīgais teritorijas risinājums nav saprotams. Risinājums nepiedāvā jaunus teritorijas šķērsošanas veidus, vairākas funkcijas dublējas abās teritorijas pusēs, tādējādi nemaz neiedrošinot cilvēkus izmantot publisko telpu otrpus robežai.

 

 

LINNAPEAL 

Piedāvātais risinājums ir grūti saprotams, ir ļoti daudz savienojumu abu teritoriju starpā, taču tie nav funkcionāli ērti izmantojami. Gājēju ielai nav piedāvāti jauni risinājumi, savukārt teritorijas zonējums nav loģiski pamatojams.

 

 

Detalizēti ar konkursa darbiem espējams iepazīties šeit.

Publicēts: 18.07.2016.Partneri