Apakšsadaļas

Noslēdzies metu konkurss “Biroju ēku kompleksa izveide Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu”

Vasarā “Linstow Baltic” izsludināja metu konkursu “Biroju ēku kompleksa izveide Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu”, un tajā tika iesniegti 6 priekšlikumi.

Pirms žūrijas metus izskatīja pasūtītāja izveidotā tehniskā komisija, Rīgas pilsētas Būvvaldes kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa un Nacionālās kultūras mantojumu pārvalde, nosakot katra piedāvājuma atbilstību projektēšanas programmai, kā arī Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

ŽŪRIJAS ATZINUMS

Projektu risinājumi/vizualizācijas

1. vieta – darbam ar devīzi LQ111, autori – apvienība: Lauder Architects, Sarma & Norde

2. vieta – darbam ar devīzi Elizabetes Corner, autori – MARK Arhitekti

3. vieta – darbam ar devīzi High Sky, autori – ARPLAN

Noslēdzies apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkurss “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”

 

Noslēdzies apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkurss “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21, Rīga” (kadastra nr. 0100 051 0051, kas tika izsludināts 2021. gada martā. Savus piedāvājumus bija iesnieguši 4 pretendenti, taču viens tika noraidīts. Izvērtējot trīs konkursa darbus, žūrija nolēma piešķirt:

Protokols

1. vieta – darbam ar devīzi AD111 (“VVV Architecture”)

2. vieta – darbam ar devīzi ZK140 (arhitekts Jānis Atelbauers)

3. vieta – darbam ar devīzi UV777 (“A+SH”)

Izsludināts metu konkurss “Biroju ēku kompleksa izveide Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu”

“Linstow Baltic” izsludinājis metu konkursu “Biroju ēku kompleksa izveide Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu”. Mērķis – ir iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu ilgtspējīga biroju ēku kompleksa jaunbūves metu, atbilstošu nolikuma un projektēšanas programmas prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

Konkursa priekšmets – “Linstow Baltic” biroju ēku kompleksa apbūves iecere Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu. Iecerei jāietver arhitektoniskie risinājumi un teritorijas kopējais ģenerālplāns biroju ēku kompleksa izveidei trijos savstarpēji saistītos zemesgabalos Rīgā, Birznieka Upīša ielā 2, Birznieka Upīša ielā 4 un Dzirnavu ielā 106, turpmāk tekstā.
Godalgu fonds: 30 000 EUR.

Nolikums
Pieteikumu iesniegšana:
 2021. gada 18. oktobrī 10:00–16:00
Konkursa mājaslapa

Izsludināts metu konkurss “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”

Latvijas Universitāte izsludinājusi metu konkursu “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”. Mērķis: iegūt nolikumam un projektēšanas programmai atbilstošu, ekonomiski pamatotu metu teritorijas telpiskajai vīzijai un Sporta mājas jaunbūves priekšlikumam. Konkursa priekšmets – būvniecības iecere teritorijas funkcionālajam zonējumam, Sporta mājas jaunbūves priekšlikumam un kompleksai Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības telpiskajai vīzijai. Godalgu fonds – 40 000 EUR.

Nolikums
Papildu materiāli
Piedāvājumi jāiesniedz: 2021. gada 11. oktobrī 10:00–17:00
Konkursa mājaslapa

Noslēdzies metu konkurss “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve”

Salaspils novada domes izsludinātajā metu konkursā “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve” tika iesniegti 6 piedāvājumi. Izvērtējot tos, žūrijas komisija vienbalsīgi nolēma 3. vietu nepiešķirt, bet piešķirt:

- 1. vieta – darbam ar devīzi SALA0001 (PA “Arhitekti Edijs Levins, Agnese Stasūne, Iveta Lūse”)

- 2. vieta – darbam ar devīzi SALA2020 (“MARK Arhitekti”)

 

Noslēdzies starptautisks arhitektūras metu konkurss ”’Kimmel’ kvartāla Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1, attīstības vīzija”

Noslēdzies metu konkurss “Kimmel kvartāla Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1, attīstības vīzija”. Tajā tika iesniegti 12 darbi, kurus izvērtējot žūrijas nolēma piešķirt:

1. vieta un 22 000 EUR – darbam ar devīzi Revitalizing Kimmel Quarter ("White arkitekter" AB un “ARHIS Arhitekti”)
2. vieta un 11 000 EUR – darbam ar devīzi Spaces&Places (“RUUME arhitekti, Dāvis Gasuls un “K-Forma”)
3. vieta un 6000 EUR – darbam ar devīzi STABU 1 (“Sarma&Norde”)

Veicināšanas balvas (3000 EUR):
- darbam ar devīzi The Brewery Forest (Zaha Hadid Ltd., Ramboll Sweden AB, SIA “Zala Landscape Architecture“, SIA "Sudraba Arhitektūra“)
- darbam ar devīzi KEB485 (“a part” un “OZOLA&BULA, arhitektu birojs”)

Devīžu atšifrējumi

DISCLOSED MOTTOES EN

1. vieta – "White arkitekter" AB un “ARHIS Arhitekti”

2. vieta – “RUUME arhitekti, Dāvis Gasuls un “K-Forma”

3. vieta – “Sarma&Norde”

Zaha Hadid Ltd., Ramboll Sweden AB, SIA “Zala Landscape Architecture“, SIA "Sudraba Arhitektūra“

“a part” un “OZOLA&BULA, arhitektu birojs”

 

Izsludināts metu konkurss “Rīgas celtniecības koledžas nākotnes attīstības vīzija”

Rīgas celtniecības koledža izsludinājusi metu konkursu “Rīgas celtniecības koledžas nākotnes attīstības vīzija”.

Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu.

Konkursa priekšmets – Rīgas Celtniecības koledžas pārbūves un teritorijas apbūves un labiekārtojuma perspektīvās attīstības iecere.

Godalgu fonds – 28 000 EUR.

Vietas apskate: 2021. gada 16. jūlijā 10:00
Tikšanās RCK vestibilā (ieeja no Gaiziņa ielas). Auto var novietot RCK pagalmā (iebrauktuve no Gaiziņa ielas).
Interesenti aicināti pieteikties, sūtot e-pastu: rck@metukonkurss.lv.

Nolikums
Pielikumi tiks nosūtīti pēc reģistrēšanās
Reģistrēties
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2021. gada 20. septembrim
Konkursa mājaslapa

Noslēdzies konkurss “Ēku jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

Metu konkursā “Ēku jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64” tika iesniegti 13 darbi. Tā kā tiem bija atšķirīga kvalitāte un detalizācijas pakāpe un bija vērojamas dažādas pieejas arhitektūras semantikā un projektēšanas programmas interpretācijā, žūrija pieņēma neordināru lēmumu – turpināt radošo sacensību ar trīs labāko piedāvājumu autoriem: AAA4, DZIZA2020 un XIX919. Metu piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 2021. gada 7. jūnijam.

Rezultātu pasludināšana un devīžu atvēršana notika 2021. gada 16. jūnijā Latvijas Arhitektu savienībā, un vietas konkursā žūrija sadalīja šādi:

1. vieta un tiesības slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi – darbam ar devīzi XIX919 (“Vincents”)

2. vieta piešķirta darbam ar devīzi AAA4 (“Sestais stils”)

3. vieta piešķirta darbam ar devīzi DZIZA2020 (“ARHIS Arhitekti”)

Veicināšanas balvas:
   -    darbam ar devīzi Gaismēnas (“Metric Architecture”)
   -    darbam ar devīzi ECHO (DR Arhitekti)

Vairāk informācijas

Žūrijas ziņojums saistībā ar atklāto metu konkursu “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

2020. gada 1. oktobrī SIA “Iela 3a” izsludināja atklātu metu konkursu “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”, kurā priekšlikumus varēja iesniegts līdz 14. decembrim. Pavisam tika saņemti 13 darbi. Tā kā konkursa norises laikā valstī līdz 6. aprīlim bija izsludināta ārkārtējā situācija, vērtēšana notika attālināti vairākās sesijās un darbs noslēdzās 16. martā.

Pēc žūrija domām, gandrīz visos darbos ir interesanti risinājumi un oriģinālas idejas, taču tikai daļa tuvināti izpilda projektēšanas programmas prasības un novērtē zemesgabala apgrūtinājumus. Tāpēc tā pieņēma neordināru lēmumu – turpināt radošo sacensību, aicinot trīs labāko piedāvājumu autorus pilnveidot savus risinājumus. Devīzes tiks atvērtas un uzvarētājs paziņots pēc koriģēto metu novērtēšanas. Žūrijas sastāvs otrajā kārtā paliek nemainīgs.

Papildinātie piedāvājumi iesniedzami ar sākotnējo devīzi 2021. gada 7. jūnijā no 12:00 līdz 16:00 Latvijas Arhitektu savienībā Torņa ielā 11.

Pašlaik piešķirtās naudas balvas:
– darbiem ar devīzi AAA4, DZIZA2020 un XIX919 – 2500 EUR katram, un to autori tiek aicināti turpināt darbu pie piedāvājuma
– darbam ar devīzi ECHO – 2000 EUR
– darbam ar devīzi Gaismēnas – 1500 EUR

Žūrijas ziņojums

Konkursa mājaslapa

Izsludināts atklāts apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkurss “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”

SIA “Katoļu 9” ir izsludinājusi atklātu apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkursu “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”, Rīga” (kadastra nr. 0100 051 0051).

Mērķis – nodrošinot brīvu, radošu konkurenci starp dalībniekiem un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret viņiem, iegūt iespējami labāko pilsētbūvniecisko risinājumu un arhitektoniskā veidola ideju augstbūvei Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21.

Uzdevums – radīt augstbūves veidola ideju un tās vizualizāciju pilsētvidē, balstoties uz objekta novietnes specifiku, Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī pasūtītāja darba uzdevumu. Būtisks faktors augstas kvalitātes sasniegšanā, veicot vizuālās ietekmes analīzi no svarīgākajiem publiskās ārtelpas punktiem, ir vienota un unikāla Zaķusalas arhitektoniskā tēla izveide, kā pilsētbūvnieciskā akcenta ar augstbūvju identitāti raksturīgajos pilsētas skatu koridoros nosakot optimālu objekta būvapjoma augstumu un telpisko izvietojumu.

Balvu fonds – 6500 EUR.

Konkursa noteikumi
Pielikumi
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2021. gada 28. maijam

Vairāk informācijas
Konkursa atbildīgā sekretāre – Dina Beķere
tālr. 27762290
e-pasts: zakusalaskrastmala21@gmail.com

Partneri