Apakšsadaļas

Noslēdzies konkurss “Ēku jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

Metu konkursā “Ēku jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64” tika iesniegti 13 darbi. Tā kā tiem bija atšķirīga kvalitāte un detalizācijas pakāpe un bija vērojamas dažādas pieejas arhitektūras semantikā un projektēšanas programmas interpretācijā, žūrija pieņēma neordināru lēmumu – turpināt radošo sacensību ar trīs labāko piedāvājumu autoriem: AAA4, DZIZA2020 un XIX919. Metu piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 2021. gada 7. jūnijam.

Rezultātu pasludināšana un devīžu atvēršana notika 2021. gada 16. jūnijā Latvijas Arhitektu savienībā, un vietas konkursā žūrija sadalīja šādi:

1. vieta un tiesības slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi – darbam ar devīzi XIX919 (“Vincents”)

2. vieta piešķirta darbam ar devīzi AAA4 (“Sestais stils”)

3. vieta piešķirta darbam ar devīzi DZIZA2020 (“ARHIS Arhitekti”)

Veicināšanas balvas:
   -    darbam ar devīzi Gaismēnas (“Metric Architecture”)
   -    darbam ar devīzi ECHO (DR Arhitekti)

Vairāk informācijas

Žūrijas ziņojums saistībā ar atklāto metu konkursu “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

2020. gada 1. oktobrī SIA “Iela 3a” izsludināja atklātu metu konkursu “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”, kurā priekšlikumus varēja iesniegts līdz 14. decembrim. Pavisam tika saņemti 13 darbi. Tā kā konkursa norises laikā valstī līdz 6. aprīlim bija izsludināta ārkārtējā situācija, vērtēšana notika attālināti vairākās sesijās un darbs noslēdzās 16. martā.

Pēc žūrija domām, gandrīz visos darbos ir interesanti risinājumi un oriģinālas idejas, taču tikai daļa tuvināti izpilda projektēšanas programmas prasības un novērtē zemesgabala apgrūtinājumus. Tāpēc tā pieņēma neordināru lēmumu – turpināt radošo sacensību, aicinot trīs labāko piedāvājumu autorus pilnveidot savus risinājumus. Devīzes tiks atvērtas un uzvarētājs paziņots pēc koriģēto metu novērtēšanas. Žūrijas sastāvs otrajā kārtā paliek nemainīgs.

Papildinātie piedāvājumi iesniedzami ar sākotnējo devīzi 2021. gada 7. jūnijā no 12:00 līdz 16:00 Latvijas Arhitektu savienībā Torņa ielā 11.

Pašlaik piešķirtās naudas balvas:
– darbiem ar devīzi AAA4, DZIZA2020 un XIX919 – 2500 EUR katram, un to autori tiek aicināti turpināt darbu pie piedāvājuma
– darbam ar devīzi ECHO – 2000 EUR
– darbam ar devīzi Gaismēnas – 1500 EUR

Žūrijas ziņojums

Konkursa mājaslapa

Izsludināts atklāts apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkurss “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”

SIA “Katoļu 9” ir izsludinājusi atklātu apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkursu “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”, Rīga” (kadastra nr. 0100 051 0051).

Mērķis – nodrošinot brīvu, radošu konkurenci starp dalībniekiem un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret viņiem, iegūt iespējami labāko pilsētbūvniecisko risinājumu un arhitektoniskā veidola ideju augstbūvei Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21.

Uzdevums – radīt augstbūves veidola ideju un tās vizualizāciju pilsētvidē, balstoties uz objekta novietnes specifiku, Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī pasūtītāja darba uzdevumu. Būtisks faktors augstas kvalitātes sasniegšanā, veicot vizuālās ietekmes analīzi no svarīgākajiem publiskās ārtelpas punktiem, ir vienota un unikāla Zaķusalas arhitektoniskā tēla izveide, kā pilsētbūvnieciskā akcenta ar augstbūvju identitāti raksturīgajos pilsētas skatu koridoros nosakot optimālu objekta būvapjoma augstumu un telpisko izvietojumu.

Balvu fonds – 6500 EUR.

Konkursa noteikumi
Pielikumi
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2021. gada 28. maijam

Vairāk informācijas
Konkursa atbildīgā sekretāre – Dina Beķere
tālr. 27762290
e-pasts: zakusalaskrastmala21@gmail.com

Noslēdzies starptautiskais metu konkurss “Zunda parks Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija”

Noslēdzies starptautiskais metu konkurss “Zunda parks Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija”. Tajā tika iesniegti 14 piedāvājumi, no kuriem par labāko žūrija atzinusi “RUUME arhitekti” un “K Forma” redzējumu. Atzinīgi novērtēti un ar naudas balvām apbalvoti vēl četri darbi.

Protokols

1. vieta – darbam ar devīzi SIL333 (“RUUME arhitekti” un “K Forma”)

2. vieta – darbam ar devīzi ARK030 (“REM Pro” un “Aketuri Architektai”)

3. vieta – darbam ar devīzi AAA888 (“Arrow Architects”, Dānija)

3. vieta – darbam ar devīzi ABS007 (Etienne Borgos no “Borgos Pieper Limited”, Spānija)

Veicināšanas balva – darbam ar devīzi MAP020 (“MARK arhitekti”, “ALPS ainavu darbnīca”, “IE.LA Inženieri”|)

“Zundas parks” attīstība un projekta realizācija plānota vairākās fāzēs. Galīgais priekšlikums tiks izvēlēts pēc izvērtējuma konkursa otrajā kārtā tuvāko mēnešu laikā.

Pirmo celtniecības fāzi ir plānots uzsākt 2022. gadā. Kopējās investīcijas projekta īstenošanā sasniegs 100 miljonus eiro.

Noslēdzies atklātais metu konkurss “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā”

Noslēdzies atklātais metu konkurss “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā”. Konkursā tika iesniegti 11 piedāvājumi, un, tos izvērtējos, žūrija nolēma piešķirt 1., 2., un 3. vietu.

Protokols

1. vieta – darbam ar devīzi TT102 (G. Saknes arhitektu birojs)

2. vieta – darbam ar devīzi PE463 (Teeja arhitekti)

3. vieta – darbam ar devīzi OO000 (Free Architecture)

Izsludināts metu konkurss “Kimmel’ kvartāla Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1, attīstības vīzija”

“Eastnine Kimmel” SIA izsludinājusi starptautisku arhitektūras metu konkursu “Kimmel’ kvartāla Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1, attīstības vīzija”

Mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski un pilsētbūvnieciski pārdomātus risinājumus Kimmel teritorijas telpiskās attīstības vīzijai, izmantojot radošu sacensību, panākot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajiem, Metiem, kuru ņemt par pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz piedāvāto konkursa projekta teritorijas telpiskās attīstības vīzijas priekšlikumu.

Konkursa objekts – konkursa projekta teritorijas (nekustamais īpašums Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1 ar kadastra Nr. 0100 020 0001) telpiskās attīstības vīzija ar kopējā ģenerālplāna koncepciju, arhitektoniskajiem risinājumiem biroju ēku jaunbūvēm un vēsturisko ēku rekonstrukcijai.

Balvu fonds: 45 000 EUR

Nolikums
Reģistrēties

Priekšlikumu iesniegšana – līdz 2021. gada 1. martam

Konkursa mājaslapa

Noslēdzies konkurss “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. korpusa pārbūve”

Noslēdzies konkurss “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. korpusa pārbūve”. Piedāvājumam bija jāietver pārbūves arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi un piegulošās teritorijas labiekārtojums. Tika iesniegti 5 priekšlikumi, no kuriem žūrija par piemērotāko atzina “MARK arhitekti” darbu.

PROTOKOLS

1. vieta – darbs ar devīzi PLS112 (MARK arhitekti)

2. vieta – darbs ar devīzi UKS287 (Sestais stils)

3. vieta – darbs ar devīzi MVP909 (DUAL arhitekti)

4. vieta – darbs ar devīzi VE3E23 (Jaunromāns un Ābele)

5. vieta – darbs ar devīzi AKR920 (Arhitekta G. Vīksnas birojs)

Izsludināts atklāts metu konkurss “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

SIA “Iela 3a” izsludinājusi atklātu metu konkursu “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”.
Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pādomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Dzirnavu ielā 64, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.
Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajiem, Metiem, kuru ņemt par pamatu izstrādājot apbūves ieceri, kas tiks balstīta uz konkursā piedāvāto jaunbūves priekšlikumu.
Konkursa objekts – jaunbūves Rīgā, Dzirnavu ielā 64, arhitektoniskie risinājumi un konkursa teritorijas ģenerālplāna koncepcija.
Žūrijā – konkursa Rīkotāja pārstāvji, Rīgas pilsētas būvvades un LAS nozīmētie pārstāvji
Balvu fonds: 11 000 EUR.

NOLIKUMS

Darbu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 1.oktobris–14. decembris

Konkursa mājaslapa

 

Noslēdzies metu konkurss “Krasta City teritorijas attīstības vīzija”

Noslēdzies metu konkurss “Krasta City teritorijas attīstības vīzija”, kura mērķis bija iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “Krasta City” teritorijas attīstības vīzijai un biroju ēkas jaunbūvei Rīgā, Krasta ielā 1A. Tika iesniegti 13 priekšlikumi no piecām valstīm, un žūrija par labāko atzina dāņu biroja “Arrow Architects ApS” piedāvājumu.

PROTOKOLS

Vairāk informācijas

1. vieta – darbs ar devīzi AA88 (Arrow Architects” ApS)

2. vieta – darbs ar devīzi NM11 (“SARMA & NORDE”)

2. vieta – darbs ar devīzi TE10 (“RUUME arhitekti”, “K Forma”, Ansis Šinke)

3. vieta – darbs ar devīzi NL00 (“a part”, “Ozola&Bula arhitektu birojs”)

3. vieta – darbs ar devīzi NW25 (“OUTOFBOX”)

NEAPBALVOTIE DARBI

 

Izsludināts metu konkurss “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. korpusa pārbūve” (ID Nr. BKUS 2020/54)

KONKURSA DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PAGARINĀTS LĪDZ 17. SEPTEMBRA 11:30

Darbu pieņemšana 17. septembrī no pl. 10.00 līdz pl. 11.30.

Rīkotājs – VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Mērķis ir iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā, Projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu, un ekonomiski pamatotu Metu “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21.korpusa pārbūvei”.

Konkursa priekšmets ir apbūves iecere, kas attēlo kompleksu BKUS 21. korpusa pārbūves un tam pieguļošās teritorijas perspektīvo attīstību (turpmāk tekstā – Konkursa objekts). Apbūves iecerei ir jāietver BKUS 21. korpusa pārbūves arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi un tam pieguļošās teritorijas labiekārtojumu. Priekšlikumā pieļaujama minimālā apjomā arī BKUS 20.korpusa pārbūve ēku funkcionālajai sasaistei. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

Balvu fonds: 10 000.00 EUR
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2020. gada 17. septembra 11:30
Nolikums
Konkursa mājaslapa

Partneri