Apakšsadaļas

Izsludināts atklāts metu konkurss “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā”

SIA “Terra Sofia” izsludinājusi atklātu metu konkursu “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā”. Tā mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski augstvērtīgu skiču priekšlikumu apbūves iecerei/metam atbilstoši prasībām, kas izriet no nolikuma, objekta novietnes un projektēšanas uzdevuma.

Konkursa priekšmets ir arhitektūras mets, kas atspoguļo apbūves ieceri teritorijas kompleksai attīstībai. Apbūves iecerei jāietver objekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā” (kad.nr. 0100 023 0013) arhitektoniskie risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija.

Nolikums

Reģistrēties. Pēc reģistrēšanās tiks nosūtīta konkursa dokumentācija

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2020. gada 31. augustam 

Prēmijas:
1. vieta – 2500 EUR un piedāvājums slēgt līgumu par projektēšanu
2. vieta – 1300 EUR
3. vieta – 1000 EUR

Izsludināts metu konkurss “Krasta City teritorijas attīstības vīzija”

PAGARINĀTS TERMIŅŠ

"Krasta City" SIA ir izsludinājis metu konkursu “Krasta City teritorijas attīstības vīzija”, kura mērķis ir iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “Krasta City” SIA teritorijas attīstības vīzijai un Biroju ēkas jaunbūves iecerei Rīgā, Krasta ielā 1A.

Konkursa objekts:
– teritorijas telpiskās attīstības vīzija ar teritorijas kopējā ģenerālplāna koncepciju, norādot attīstības kārtas un arhitektoniskos risinājumus biroju ēkas jaunbūvei (vietzīme – 1. attīstības kārta) Krasta ielā 1A, komercapbūvei ar daudzstāvu autostāvvietu Krasta ielā 1C un brīvstāvošām jaunbūvēm (biroji/daudzfunkcionālas ēkas) Krasta ielā 1B, 1D un 3A
– biroju ēkas jaunbūves Krasta ielā 1A ieceres risinājumi kā 1. īstenošanas kārta.

Balvu fonds: 30 000 EUR

Nolikums
Nolikuma pielikums

Balvu fonds: 30 000 EUR

Reģistrēties
Konkursa materiāli tiks nosūtīti automātiski pēc reģistrācijas

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2020. gada 31. augustam
Kur: Rīgā, Citadeles ielā 12

Konkursa mājaslapa

Noslēdzies metu konkurss “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2”

Paziņoti uzvarētāji SIA “Regals nami” rīkotajā metu konkursā “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2”. Tajā tika iesniegti 10 priekšlikumi, kurus izvērtējot žūrija nolēma piešķirt 1., 2., un 3. vietu, kā arī divas veicināšanas balvas.

PROTOKOLS

1. vieta – darbam ar devīzi MA969 (“BB Studija”)

2. vieta – darbam ar devīzi MA100 (“Lauder Architects”)

3. vieta – darbam ar devīzi ML111 (apvienība “Sampling+” un Ilze Didrihsone)


Veicināšanas balva – darbiem ar devīzi XX001 (“United Riga Architects”)

Veicināšanas balva – MR100 (“Malus Architects”)

 

CITI PRIEKŠLIKUMI

Darbs ar devīzi WA000

Darbs ar devīzi MI201

Darbs ar devīzi JO200

Darbs ar devīzi SKATS

Darbs ar devīzi MP009

Noslēdzies metu konkurss “Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī”

Pasludināti uzvarētāji Daugavpils pilsētas domes rīkotajā konkursā par Stroka koncertzāles metu. Tajā tika iesniegti 11 priekšlikumi.

PROTOKOLS

1. vieta – metam ar devīzi OS20 (autori – PS zgt)

2. vieta – metam ar devīzi TANGO2021 (apvienība “Mailītis-Poga”)

2. vieta – metam ar devīzi 123A123 (“RUUME arhitekti” un “ALPS ainavu darbnīca”)

3. vietu nepiešķirt, bet piešķirt 2 veicināšanas godalgas.

Veicināšanas godalga – metam ar devīzi DGP175 (“a part” un “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”)

Veicināšanas godalga – metam ar devīzi O_S! (“Zenico Projekts”)


Citi priekšlikumi

Mets ar devīzi DK13

Mets ar devīzi MAR1ANNA

Mets ar devīzi OSK2020

Mets ar devīzi XXOO1

Mets ar devīzi ZEMES PAKALNS

 

Noslēdzies metu konkurss ar aicinātiem dalībniekiem “Gemoss” veikals-studija Rīgā, Brīvības Ielā 111”

Noslēdzies metu konkurss ar aicinātiem dalībniekiem “Gemoss” veikals-studija Rīgā, Brīvības Ielā 111”. Tajā žūrija izskatīja 3 piedāvājumus un par labāko atzina darbu ar devīzi “Just Nature”, kura autors ir arhitektu birojs NRJA.

PROTOKOLS

Darbs ar devīzi “Just Nature” (arhitektu birojs NRJA)

Darbs ar devīzi “gemHAUS” (Andis Sīlis, Linda Leitāne, Reinis Jansons)

Darbs ar devīzi “TTR111” (Gatis Didrihsons kopā ar Dmitriju Averjanovu, Sergeju Šaplovski, Līgu Balceri)

Noslēdzies konkurss “Tūrisma un dabas izziņas objektu izveide un teritorijas labiekārtojums Latgales zoodārza teritorijā Vienības ielā 27, Daugavpilī”

Noslēdzies konkurss “Tūrisma un dabas izziņas objektu izveide un teritorijas labiekārtojums Latgales zoodārza teritorijā Vienības ielā 27, Daugavpilī”, kas tika izsludināts šī gada aprīlī. Savus piedāvājumus bija iesnieguši 5 pretendenti, taču viens tika izslēgts no konkursa un viens – noraidīts. Tādējādi, izvērtējot trīs priekšlikumus, žūrija nolēma piešķirt:

1. vieta – devīzei ZOO01

2. vieta – devīzei VĒJŠ NIEDRĒS

 

2. vieta – devīzei DZ19

PROTOKOLS

Izsludināts metu konkurss “Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī”

Daugavpils pilsētas dome izsludinājusi metu konkursu “Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī” (DPD 2019/118). Mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Oskara Stroka vasaras koncertzāles metu, ko izmantot par pamatu būvprojekta izstrādei. Vasaras koncertzāle veidojama kā brīvstāvošs objekts, kas apskatāms no visām pusēm. Tai jāatbilst plašam mūzikas žanru piedāvājumam, un ēkai jāparedz funkcijas, kuras var izmantot visu gadu (konferenču zāle, kafejnīca un tml.).

NOLIKUMS UN INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Darbu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 6. marta 15:00
Iesniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī

Godalgu fonds: 20 000 EUR:
1. vieta – 10 000 EUR 
2. vieta – 4000 EUR
3. vieta – 3000 EUR 
trīs veicināšanas godalgas – pa 1000 EUR

Izsludināts metu konkurss “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2”

SIA “Regals nami” izsludina metu konkursu “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2”. Mērķis – iegūt labāko un ekonomiski pamatotāko biroju ēkas jaunbūves ieceri ar kvalitatīvāko pilsētbūvniecisko un arhitektonisko risinājumu. Uzdevums – izveidot apbūves ieceri, kas atspoguļo labāko perspektīvās telpiskās attīstības koncepciju un arhitektonisko risinājumu. Konkursā iegūtais labākais priekšlikums tiks ņemts par pamatu būvniecības ieceres izstrādē.

Darbu iesniegšana: līdz 2020. gada 10. februāra plkst. 17:00

Nolikums

Lai saņemtu konkursa tekstuālo un grafisko dokumentāciju, nepieciešams reģistrēties konkursa mājaslapa:
http://marijas2.metukonkurss.lv/

Žūrijā
konkursa rīkotāja pārstāvji Aleksandrs Savčenko un Jānis Brants
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve arhitekte Marina Levina
Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāvis arhitekts Viesturs Brūzis
Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji – sertificēti arhitekti Jānis Zvejnieks un Juris Bērziņš

Kopējais balvu fonds – 10 000 EUR
• 1. vieta – 5000 EUR
• 2. vieta – 3000 EUR
• 3. vieta – 2000 EUR

Izsludināts metu konkurss “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve”

Salaspils novada pašvaldība izsludinājusi metu konkursu “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve”. Tā mērķis ir iegūt laikmetīgu un arhitektoniski izteiksmīgu, funkcionāli un tehniski kvalitatīvu, ilgtspējīgu kultūras nama ēkas un piegulošās teritorijas pārbūves risinājumu.

Uzvarētājs saņems uzaicinājumu piedalīties sarunu procedūrā par pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.
Balvu fonds – 15 000 eiro: 1. vietai – 9000 EUR, 2. vietai – 4000 EUR, 3. vietai – 2000 EUR.

NOLIKUMS
Projektēšanas uzdevums un veiktās izpētes

Darbu iesniegšanas termiņš: 09.09.2019. plkst. 10:00
Kur: Salaspils novada domē Salaspilī, Līvzemes ielā 8

Papildu informācija:

Inese Apine – žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre, tel. 67981033, e-pasts: inese.apine@salaspils.lv
Sandra Krēsliņa – Salaspils novada domes Tehniskās daļas vadītāja, tel. +371 26427056, e-pasts: sandra.kreslina@salaspils.lv

Izsludināts metu konkurss Dzintaru koncertzāles attīstībai

Jūrmalas pilsētas dome izsludinājusi arhitektūras metu konkursu Dzintaru koncertzāles teritorijas un vasaras zāles atjaunošanai. Tiek gaidīta vienota apbūves iecere koncertzāles lielās zāles pārbūvei, paplašināšanai un apkārtējās teritorijas labiekārtošanai. Uzdevums ir piedāvāt risinājumus lielās zāles ietilpības palielināšanai, vīziju koncertzāles priekšlaukumam un ieejai, SIA “Dzintaru koncertzāle” administrācijas ēkai, kā arī veikt kompleksu teritorijas analīzi un pielāgošanu publikas un mūziķu ērtībām. Pārbūvējot koncertzāli, nozīmīgi ir rast risinājumus arī koncertzāles izmantošanas laika paildzināšanai pirms un pēc vasaras sezonas.

Nolikums
Termiņš: 2019. gada 5. jūlijs

Partneri