Apakšsadaļas

Noslēdzies 2018. gada decembrī izsludinātais konkurss “Par labāko mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa Mārupē, Gaujas ielā 5, Gaujas ielā 5a, Gaujas ielā 5b, Gaujas ielā 5c priekšlikumu”

Savu piedāvājumu tajā bija iesnieguši 15 pretendenti. Žūrija projektus vērtēja pēc nolikumā definētajiem kritērijiem, ņemot vērā funkcionalitāti, atbilstību projektēšanas programmai un perspektīvo teritorijas attīstības vīziju. Īpaša uzmanība tika veltīta priekšlikumu sintēzei pilsētvidē, piedāvāto risinājumu atbilstību pilsētas apbūves noteikumiem un kvartāla jaunajam vizuālajam tēlam. Rezultātā tiks piešķirtas divas 1. vietas un vien trešā.

PROTOKOLS

1. vieta – darbam ar devīzi UPE001

1. vieta – darbam ar devīzi JUM711

3. vieta – darbam ar devīzi MAR019

NEPRĒMĒTIE DARBI

Darbs ar devīzi UPE151

Darbs ar devīzi ARQ373

Darbs ar devīzi MMM025

Darbs ar devīzi MAR444

Darbs ar devīzi BOO085

Darbs ar devīzi AQA079

Darbs ar devīzi 5GUR...

Darbs ar devīzi ZOO123

Darbs ar devīzi MMM001

Darbs ar devīzi ARC321

Darbs ar devīzi BAU155

Darbs ar devīzi ALT123

Izsludināts metu konkurss "Tūrisma un dabas izziņas objektu izveide un teritorijas labiekārtojums Latgales zoodārza teritorijā Vienības ielā 27, Daugavpilī”

Daugavpils pilsētas dome izsludinājusi metu konkursu "Tūrisma un dabas izziņas objektu izveide un teritorijas labiekārtojums Latgales zoodārza teritorijā Vienības ielā 27, Daugavpilī”. Mērķis: iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, tehniskajai specifikācijai un nolikuma atbilstošu un ekonomiski pamatotu tūrisma un dabas izziņas objektu izveides un teritorijas labiekārtojuma metu attiecīgajā teritorijā. Kopējā godalgu vērtība 8500 eiro.

Objekta apskate: 27. maijā plkst. 11:00 Daugavpilī, Vienības ielā 27. Kontaktpersona: “Latgales zoodārza” vadītājs Mihails Pupiņš (tālr. 65426789, e-pasts: latgales.zoo@gmail.com)

NOLIKUMS
Papildmateriāli

Darbu iesniegšana: līdz 2019. gada 12. augusta 15:00

Jautājumi sūtāmi rakstveidā uz e-pastu: ilga.leikuma@daugavpils.lv

Noslēdzies metu konkurss “TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija” ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1

Decembrī noslēdzās “Valsts nekustamo īpašumu” izsludinātais metu konkurss “TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija” ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1. Tā mērķis bija iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, nolikumā, projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu. Žūrija ir piešķīrusi pirmās trīs vietas un 4 veicināšanas balvas. 

PROTOKOLS
CONCLUSION OF THE JURY

Visi apbalvotie darbi

1. vieta – IROK2022 (arhitektu birojs NRJA – Uldis Lukševics, Zigmārs Jauja, Ivars Veinbergs, Ieva Lāce – Lukševica, Elīna Lībiete, Inga Dubinska, piedaloties Artūram Tolam)

2. vieta – AMAR4849 (apvienība: “Alsins Architecture”, Kalve Arhitekti”, “Fabrum”

3. vieta – SKRR2020 (SIA “Būvdizains” – Normunds Pavārs, Sidhards Jānis Libers, Egīls Markus, Andra Odumāne, Aleksandrs Borodkins)

Veicināšanas balvas

CCKK2018 (AS “SLETH” – Søren Leth)

00TTTT00 (apvienība LAAA: “Lauder Architects”, “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”, “A.Ābeles inženieru birojs”, “Acitektura”)

AAAA0064 (apvienība: “DSA Ark Studio”, “Wuttke & Ringhof Arkitekter BDA MAA”, “Knud Aarup Kappel, Arkitekt MAA”)

JGBG2222 (LTD “rg+p”)

Izsludināts atklāts arhitektūras metu konkurss “Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Mārupē, Gaujas ielā 5, Gaujas ielā 5A, Gaujas ielā 5B, Gaujas ielā 5C (kadastra nr. 80760070962, 80760070025, 80760070293 un 80760071509)”

“EfTEN Capital”, lielākais nekustamo īpašumu pārvaldības fonds Baltijas valstīs, pasūtītāja SIA “Patrizia Mārupe” vārdā izsludina atklātu arhitektūras metu konkursu projekta “Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Mārupē, Gaujas ielā 5, Gaujas ielā 5A, Gaujas ielā 5B, Gaujas ielā 5C (kadastra nr. 80760070962, 80760070025, 80760070293 un 80760071509)” metu izstrādei. Mērķis – iegūt sadarbības partneri tālākai, detalizētākai būvprojekta arhitektūras daļas izstrādei.

Konkursa nolikums saskaņots Latvijas Arhitektu savienībā, žūrijā iekļauti sertificēti arhitekti.

NOLIKUMS

Darbu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 28. februāra 14:00.

Papildu informācija un materiāli – pie žūrijas atbildīgās sekretāres Renātas Kaupasas:
tālr. 22011948, residential@eften.lv

Noslēdzies konkurss „Biroja ēkas jaunbūve ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju - dzīvokļi K. Barona ielā 30A, Rīgā”

SIA “P2A”, respektējot RVC saglabāšanas un aizsardzības likuma 14. pantu, izsludināja atklātu metu konkursu „Biroja ēkas jaunbūve ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju - dzīvokļi K. Barona ielā 30A, Rīgā” ar mērķi iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu iespējami labāko projekta priekšlikuma skici biroju ēkai ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju – dzīvokļi Rīgā, K. Barona ielā 30A.

Konkurss norisinājās no 3. septembra līdz 26. novembrim, un noteiktajā laikā tika iesniegti astoņi darbi, kuri tika vērtēti pēc nolikumā minētajiem kritērijiem.

PROTOKOLS

1. vieta – darbs ar devīzi VCE22 („OUTOFBOX”, Jānis Aufmanis, Pēteris Bajārs, Arta Lāce, Vadims Lando, Emīls Maksims, Guna Priede)

2. vieta – darbs ar devīzi B3B3B (“Lauder Architects”, Valdis Linde, Betija Balode, Viesturs Dille, Rita Laudere, Kārlis Lauders)

3. vieta – darbs ar devīzi BAR30 (Jevgenijs Leonovs sadarbībā ar “U-R-A Studio”)

Izsludināts metu konkurss „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde”

Daugavpils pilsētas dome izsludina metu konkursu „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde” ID Nr. DPD 2018/94. Mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgu projekta priekšlikumu kompleksa pārbūves iecerei. Prēmiju fonds – 11 000 eiro.

Metu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 14.decembra 10:00

NOLIKUMS

Papildmateriālu saņemšanai sazināties ar Ilgu Leikumu: ilga.leikuma@daugavpils.lv, tālrunis 65404329

Izsludināts metu konkursu „Hercoga Jēkaba laukuma telpiskās attīstības vīzija Krišjāņa Barona ielā 1, Jelgavā

Jelgavas pilsētas dome izsludina metu konkursu „Hercoga Jēkaba laukuma telpiskās attīstības vīzija Krišjāņa Barona ielā 1, Jelgavā” (ID Nr. JPD2018/109/MK). Mērķis ir iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātas, nolikumā un projektēšanas uzdevumā ietvertajām prasībām atbilstošas idejas, lai šo laukumu veidotu kā Jelgavas pilsētas centru raksturojošu arhitektoniski telpisko ansambli, kā komunicēšanas un sabiedrisko aktivitāšu vietu.

Prēmiju fonds – 13 000 eiro
Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. novembris

NOLIKUMS

Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs: Māris Rēvelis
e-pasts: Maris. Revelis@dome.jelgava.lv
tālrunis 63005483, fakss 63005511

Izsludināts metu konkursu „Pirmsskolas izglītības iestādes ēku komplekss Skanstes apkaimē, Rīgā” (ID Nr. RDĪD 2018/77)

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina metu konkursu „Pirmsskolas izglītības iestādes ēku komplekss Skanstes apkaimē, Rīgā” (ID Nr. RDĪD 2018/77). Mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu jaunai pirmsskolas izglītības iestādes ēkai Rīgā, Grostonas ielā 6 un 6A, Vesetas ielā 13, kas ir konstruktīvi savienota ar esošajām šī paša profila ēkām – Grostonas ielā 6 un Vesetas ielā 13, kā arī iegūt labiekārtotu teritoriju, kurā iespējamas bērnu aktivitātes un kurā vienlaikus var atrasties 612 audzēkņi.
Konkursa prēmiju fonds – 20 000 eiro
Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 5. novembris

NOLIKUMS

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre Kristīna Bikova
e-pasts: Kristina.Bikova@riga.lv
tālrunis 67105228

Konkurss par Literatūras un valodas centra “Lema planēta” izveidi Krakovā

Izsludināts konkurss starptautisks arhitektūras un pilsētplānošanas konkurss par multifunkcionāla Literatūras un valodas centra “Lema planēta” izveidi vecā sāls noliktavā Krakovā (Na Zjeździe 8 Street). Konkurss noritēs 2 kārtās, valoda – poļu. Balvu fonds – 200 000 zlotu (vairāk nekā 46 000 eiro).
Pieprasījumi par noteikumu precizēšanu: līdz 2018. gada 14. septembra 16:00

Vairāk informācijas
Facebook

Atklāts arhitektūras metu konkurss „Biroja ēkas jaunbūve ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju – dzīvokļi K. Barona ielā 30A, Rīgā” (kadastra nr. 01000300168, daļa no esošā nr. 01000300059)

“P2A” izsludina arhitektūras metu konkursu „Biroja ēkas jaunbūve ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju – dzīvokļi K. Barona ielā 30A, Rīgā” ar mērķi iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu iespējami labāko projekta priekšlikuma skici.
Kopējais prēmiju fonds – 7500 eiro.

NOLIKUMS
Darbu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. novembris
Papildinformācija un tehniskie materiāli:
Velta Holcmane, tālr. 29423600, velta.holcmane@inbox.lv

Partneri