Apakšsadaļas

Latvijas

Noslēdzies ideju konkurss “Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā”

Martā tika izsludināts konkurss Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūvei par SPA centru un teritorijas labiekārtošanai Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā, un tajā tika iesniegti 9 darbi. Lēmums par vietu sadalījumu pieņemts pēc vairākkārtējām sēdēm ar balsu vairākumu, to starpā ieskaitot sabiedrības vērtējumu, pielīdzinot to līdzvērtīgu kā viena žūrijas locekļa balsi. Nobeigumā žūrija ir pieņēmusi lēmumu.

Protokols

1. vieta – darbam SPA22 (autori – ZGT: Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris Tomsons

2. vieta – darbam AXI00 (autori – Dvi architektes un vēl 7 arhitekti, Lietuva)

3. vieta – DUN22 (autori – K IDEA)

Pasūtītāja atzinība – piedāvājumam PMB22 (autori – OUTOFBOX).

Noslēdzies metu konkurss "Zolitūdes traģēdijas piemiņas vieta"

Vasarā Pilsētas attīstības departaments izsludināja Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietas metu konkursu, un tajā tika tikai iesniegti četri priekšlikumi. Izvērtējot pretendentus, žūrija par labāko atzina ALPS ainavu darbnīcas, dizaina biroja H2E un konsultāciju aģentūras Copywriter/Levelup kopīgi pieteikto Zolitūdes atceres dārzu. Tas drīzumā kalpos par gaišu piemiņas vietu, kur traģēdijā cietušie un bojāgājušo tuvinieki varēs netraucēti noturēt piemiņas brīžus, bet pārējiem iedzīvotājiem tā būs mierīgas atpūtas vieta, vienlaikus sniedzot būtiskāko informāciju par notikušo.

Zolitūdes atceres dārza ainavisko ansambli veidos Kopābūšanas laukums ar perimetrāliem apstādījumiem, ar bagātīgiem stādījumiem klāts Klusuma pakalns un priekšlaukums, kā arī dārzam pieguļošais lineārais parks. Kopābūšanas telpā brīvi būs izkārtotas 54 dažāda izmēra nerūsējošā tērauda sfēras. Tās netraucēs šķērsot laukumu, bet piesaistīs gājēju uzmanību un liks palēnināt kustību, tādējādi sekmējot apcerīgu noskaņojumu.

Atceres dārza ainaviskais un simboliskais centrs ir lielveikala jumta nogruvuma vietā izveidots bagātīgi apzaļumots Klusuma pakalns, kas paredzēts meditatīvai vienatnei. Pakalna virsotnē, ķiršu koku ieskauts, tiks izvietots sekls apaļš ūdens spogulis, kurā redzams debesu atspulgs.

Noslēdzies konkurss “Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Rīgā, Krasta ielā 66”

Aprīlī SIA Krasta Property izsludināja atklātu metu konkursu Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Rīgā, Krasta ielā 66. Konkursa priekšmets bija: daudzfunkcionālas ēkas ieceres mets, kam jāietver ēkas arhitektoniskais risinājums un teritorijas kopējais ģenerālplāna risinājums – koncepcija. Konkursā tika iesniegti 7 priekšlikumi, un, izvērtējot tos, žūrija ir pieņēmusi lēmumu.

PROTOKOLS

1. vieta – devīze A111A (Lauder Architects un A+Sh)

2. vieta – devīze MA123 (a part)

3. vieta – devīze OU321 (SARMA&NORDE Arhitekti)

Izsludināts atklāts metu konkurss ‘Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”

Latvijas Universitāte izsludinājusi atklātu metu konkursu 2. kārtās Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība (ID. NR. LU 2022/5). Konkursa objekta teritorija atrodas Rīgā – Pārdaugavā starp Jelgavas ielu, Vienības gatvi un Vilkaines ielu, un tā kopējā platība ir 89 334 m².

Konkursa mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta priekšlikuma skici konkursa objektam.

Konkursa priekšmets – būvniecības iecere, kas tiks balstīta uz žūrijas ieskatā labāko teritorijas funkcionālo zonējumu un kompleksu Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības telpisko vīziju, kā arī Sporta mājas jaunbūves priekšlikumu.

Buklets LV 
Buklets EN 

Nolikums LV 
Nolikums EN

Konkursa dokumentācija LV 
Dokumentu saraksts (7. pielikums) EN

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2022. gada 19. septembrim
Godalgu fonds – 40 000 EUR
Žūrija – pasūtītāja pārstāvji, RD Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji, Rīgas pilsētas arhitekta dienesta pārstāvis, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas pārstāvji, Nīderlandes pilsētplānotājs.

Konkursa mājaslapa
Dokumentācija EIS sistēmā

Izsludināts metu konkurss “Latvijas ekspozīcijas koncepcija un īstenošana Venēcijas biennāles 18. starptautiskajā arhitektūras izstādē”

2022. gada 21. jūnijā Kultūras ministrija izsludinājusi metu konkursu par Latvijas ekspozīcijas koncepciju un īstenošanu Venēcijas biennāles 18. starptautiskajā arhitektūras izstādē 2023. gadā.

Konkursa mērķis – izvēlēties augstvērtīgāko ekspozīcijas koncepciju Venēcijas arhitektūras izstādei, tās arhitektonisko risinājumu un īstenošanas piedāvājumu, kā arī kuratoru un projekta komandu, kas reprezentēs Latvijas laikmetīgo arhitektūru vai arhitektūras mantojumu Venēcijas biennālē.

Aicināti piedalīties – Latvijā vai ārvalstīs praktizējoši arhitekti, dizaineri, mākslinieki, radošas starpdisciplināras komandas, juridiskas vai fiziskas personas vai personu apvienības.

Godalgu fonds: 4000 eiro (bez PVN)

Nolikums
Dokumentācija pilnā apjomā
Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: 2022. gada 6. septembra 11:00
Vairāk informācijas

Izsludināts metu konkurss "Zolitūdes traģēdijas piemiņas vieta"

 

Izsludināts atklāts metu konkurss Zolitūdes traģēdijas piemiņas vieta (ID Nr. RD PAD 2022/10). Mērķis – iegūt pārdomātus un ainaviski, arhitektoniski un mākslinieciski augstvērtīgus metus Zolitūdes traģēdijas upuru piemiņas vietai Rīgā, Priedaines ielā 20. Pretendenti aicināti piedāvāt idejas piemiņas vietai jeb dārzam un labiekārtotam lineāram parkam Anniņmuižas ielā.

Var piedalīties tādas juridiskas un fiziskas personas, kā arī to apvienības, kas iepriekšējo trīs gadu laikā ir izstrādājušas un īstenojušas vismaz vienu labiekārtojuma vai apstādījumu projektu pilsētvidē. Pretendentiem metu izstrādei jāpiesaista sertificēts arhitekts, pilsētplānotājs, ainavu arhitekts un mākslinieks ar tēlnieka, dizainera vai līdzvērtīgu specializāciju.

Metu piedāvājumi tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem – piedāvājuma atbilstības konkursa mērķim un priekšmetam, mākslinieciskās vērtības, oriģinalitātes un telpiskās kompozīcijas kvalitātes, iekļaušanās pilsētvidē, kā arī piedāvātās materiālu koncepcijas.

Balvu fonds – 9500 eiro.

Pieteikumus iesniegšanas termiņš: 2022. gada 21. jūlijs
Vairāk informācijas

Izsludināts metu konkurss "Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā"

Izsludināts metu konkurss Viesnīcu kompleksa būvniecība Vecrīgā kvartālā starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un starp Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu.

Konkursa mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu ilgtspējīga četrzvaigžņu viesnīcu kompleksa jaunbūves metu, atbilstošu nolikuma un projektēšanas programmas prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

Konkursa priekšmets – “CITRA Development” viesnīcu ēku kompleksa apbūves iecere Rīgas vēsturiskajā centrā uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 0100 0072024; 0100 007 2023; 0100 007 2022; 0100 007 0114 starp Tirgoņu, Kaļķu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu un 0100 007 0096; 0100 007 0098; 0100 007 0099;0100 007 1000 starp Tirgoņu, Mazo Monētu un Mazo Jaunavu ielu. Viesnīcu ēku komplekss plānots 7 stāvu augsts ar pagrabstāvu.

Konkursa uzdevums ir noteikt labāko teritorijas telpiskās attīstības vīzijas un viesnīcas kompleksa jaunbūves ieceres priekšlikumu starp konkursā iesniegtajiem metiem un iegūt partneri tālākai objekta būvprojekta izstrādei.

Rīkotājs – CITRA Development SIA, reģ. nr. 45403058722, juridiskā adrese: Antonijas iela 3 – 5, Rīga, LV1010, Latvija

Žūrija – konkursa rīkotāja pārstāvji, RDPAD pārstāvji, NKMP pārstāvji, Latvijas arhitektu savienības pārstāvji

Nolikums

PAPILDINĀTS – Jautājumi&atbildes

PAGARINĀTS TERMIŅŠ – līdz 2022. gada 30. septembra 16.00 Rīgā, K. Ulmaņa gatvē 140

Balvu fonds – 30 000 EUR (bez PVN)

Konkursa mājaslapa

Izsludināts metu konkurss “Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Rīgā, Krasta ielā 66”

SIA “Krasta Property” izsludina atklātu metu konkursu “Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Rīgā, Krasta ielā 66”.

Konkursa mērķis: iegūt iespējami labāko pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu daudzfunkcionālas ēkas jaunbūves metu atbilstošu nolikuma un projektēšanas programmas prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

Konkursa priekšmets: daudzfunkcionālas ēkas ieceres mets Rīgā, Krasta ielā 66. Metam jāietver ēkas arhitektoniskais risinājums un teritorijas kopējais ģenerālplāna risinājums – koncepcija.

Godalgu fonds: 25 000 EUR

Nolikums

Reģistrēšanās piesakoties krasta66@bdc.lv
Pēc reģistrēšanās tiks nosūtīta pilna konkursa dokumentācija

Darbu iesniegšana: līdz 2022. gada 1. jūlija 16.00

Izsludināts ideju konkurss “Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā”

Izsludināts atklāts ideju konkurss “Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā”

Konkursa mērķis ir noskaidrot iespējamos labākos un kvalitatīvākos arhitektoniskos risinājumus un ieteicamās pieejas vēsturiskās Peldu iestādes pārbūvei par spa centru un teritorijas labiekārtošanai, paredzot ilgtspējīgus būvniecības un vides pieejamības risinājumus. Risinājumam ir jābūt veiksmīgam gan no pilsētbūvnieciskā, gan arhitektoniskā, gan funkcionālā viedokļa.

Konkursa priekšmets ir arhitektūras projekta idejas priekšlikums, kas parāda labāko arhitektonisko un funkcionālo risinājumu vēsturiskās Vannu mājas pārbūves un jaunas multifunkcionālas ēkas iecerei. Priekšlikumā ir jāietver ēkas arhitektoniskais un principiāls idejas realizācijai nepieciešamā teritorijas labiekārtojuma risinājums saskaņā ar prasībām priekšlikuma izstrādei.

Konkursa objekts – vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par spa centru un teritorijas labiekārtojums Liepājā, Miķeļa Valtera ielā 13.

Rīkotājs – UAB “Liepojos kopos” sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldi.
Žūrija – rīkotāja pārstāvji, Liepājas pilsētas būvvaldes un LAS nozīmētie pārstāvji.
Balvu fonds – 10 000 EUR

NOLIKUMS
Pielikumi
Ar tiem var iepazīties arī Liepājā, Peldu ielā 5, 2. stāva apmeklētāju centrā, darbdienās plkst. 8.30–12.00 un 13.00–17.00, piektdienās līdz 16.00.

Priekšlikumu iesniegšana: līdz 2022. gada 19. aprīļa 16.00
Kur: Liepājā, Peldu ielā 5, 2. stāva apmeklētāju centrā

Noslēdzies metu konkurss “Rīgas celtniecības koledžas nākotnes attīstības vīzija”

2021. gada vasarā tika izsludināts metu konkurss “Rīgas celtniecības koledžas nākotnes attīstības vīzija”, savukārt gada nogalē žūrija izvērtēja visus 9 iesniegtos darbos un nolēma piešķirt vienu pirmo vietu, divas otrās un vienu veicināšanas balvu.

ŽŪRIJAS ZIŅOJUMS

1. vieta – darbam ar devīzi SO14, autori – Sampling

2.–3. vieta – darbam ar devīzi SU61, autori – A Part

2.–3. vieta – darbam ar devīzi AA11, autori – GAISS Arhitekti

Veicināšanas balva – darbam ar devīzi AA44, autori – Jaunromāns un Ābele

Noslēdzies metu konkurss “Vēsturiskā kokvilnas manufaktūras “Lenta” ēku ansambļa un teritorijas pārbūve par daudzfunkcionālu kvartālu Jelgavas ielā 68, Rīgā”

Pērnā gada nogalē tika izsludināts metu konkurss “Vēsturiskā kokvilnas manufaktūras “Lenta” ēku ansambļa un teritorijas pārbūve par daudzfunkcionālu kvartālu Jelgavas ielā 68, Rīgā”. Pavisam tajā tika iesniegti 3 darbi, un, izvērtējot tos, žūrija ir piešķīrusi šādas vietas:

1. vieta – darbam ar devīzi “Fabrikas dārzi” (F.L.Tadao&Lukševics)|
2. vieta – darbam ar devīzi “Re-Lenta” (RUUME arhitekti)
3. vieta – darbam ar devīzi “Manufaktūra” (DEPO projekts)

ŽŪRIJAS ATZINUMS

1. vieta – darbam ar devīzi “Fabrikas dārzi” (F.L.Tadao&Lukševics)

 

2. vieta – darbam ar devīzi “Re-Lenta” (RUUME arhitekti)

3. vieta – darbam ar devīzi “Manufaktūra” (DEPO projekts)

Noslēdzies metu konkurss “Biroju ēku kompleksa izveide Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu”

Vasarā “Linstow Baltic” izsludināja metu konkursu “Biroju ēku kompleksa izveide Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu”, un tajā tika iesniegti 6 priekšlikumi.

Pirms žūrijas metus izskatīja pasūtītāja izveidotā tehniskā komisija, Rīgas pilsētas Būvvaldes kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļa un Nacionālās kultūras mantojumu pārvalde, nosakot katra piedāvājuma atbilstību projektēšanas programmai, kā arī Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

ŽŪRIJAS ATZINUMS

Projektu risinājumi/vizualizācijas

1. vieta – darbam ar devīzi LQ111, autori – apvienība: Lauder Architects, Sarma & Norde

2. vieta – darbam ar devīzi Elizabetes Corner, autori – MARK Arhitekti

3. vieta – darbam ar devīzi High Sky, autori – ARPLAN

Noslēdzies apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkurss “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”

 

Noslēdzies apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkurss “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21, Rīga” (kadastra nr. 0100 051 0051, kas tika izsludināts 2021. gada martā. Savus piedāvājumus bija iesnieguši 4 pretendenti, taču viens tika noraidīts. Izvērtējot trīs konkursa darbus, žūrija nolēma piešķirt:

Protokols

1. vieta – darbam ar devīzi AD111 (“VVV Architecture”)

2. vieta – darbam ar devīzi ZK140 (arhitekts Jānis Atelbauers)

3. vieta – darbam ar devīzi UV777 (“A+SH”)

Izsludināts metu konkurss “Biroju ēku kompleksa izveide Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu”

“Linstow Baltic” izsludinājis metu konkursu “Biroju ēku kompleksa izveide Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu”. Mērķis – ir iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski pārdomātu ilgtspējīga biroju ēku kompleksa jaunbūves metu, atbilstošu nolikuma un projektēšanas programmas prasībām, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem.

Konkursa priekšmets – “Linstow Baltic” biroju ēku kompleksa apbūves iecere Rīgā, kvartālā starp Elizabetes, Ernesta Birznieka-Upīša, Dzirnavu un Satekles ielu. Iecerei jāietver arhitektoniskie risinājumi un teritorijas kopējais ģenerālplāns biroju ēku kompleksa izveidei trijos savstarpēji saistītos zemesgabalos Rīgā, Birznieka Upīša ielā 2, Birznieka Upīša ielā 4 un Dzirnavu ielā 106, turpmāk tekstā.
Godalgu fonds: 30 000 EUR.

Nolikums
Pieteikumu iesniegšana:
 2021. gada 18. oktobrī 10:00–16:00
Konkursa mājaslapa

Izsludināts metu konkurss “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”

Latvijas Universitāte izsludinājusi metu konkursu “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”. Mērķis: iegūt nolikumam un projektēšanas programmai atbilstošu, ekonomiski pamatotu metu teritorijas telpiskajai vīzijai un Sporta mājas jaunbūves priekšlikumam. Konkursa priekšmets – būvniecības iecere teritorijas funkcionālajam zonējumam, Sporta mājas jaunbūves priekšlikumam un kompleksai Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības telpiskajai vīzijai. Godalgu fonds – 40 000 EUR.

Nolikums
Papildu materiāli
Piedāvājumi jāiesniedz: 2021. gada 11. oktobrī 10:00–17:00
Konkursa mājaslapa

Noslēdzies konkurss “Tūrisma un dabas izziņas objektu izveide un teritorijas labiekārtojums Latgales zoodārza teritorijā Vienības ielā 27, Daugavpilī”

Noslēdzies konkurss “Tūrisma un dabas izziņas objektu izveide un teritorijas labiekārtojums Latgales zoodārza teritorijā Vienības ielā 27, Daugavpilī”, kas tika izsludināts šī gada aprīlī. Savus piedāvājumus bija iesnieguši 5 pretendenti, taču viens tika izslēgts no konkursa un viens – noraidīts. Tādējādi, izvērtējot trīs priekšlikumus, žūrija nolēma piešķirt:

1. vieta – devīzei ZOO01

2. vieta – devīzei VĒJŠ NIEDRĒS

 

2. vieta – devīzei DZ19

PROTOKOLS

Izsludināts metu konkurss “Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī”

Daugavpils pilsētas dome izsludinājusi metu konkursu “Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī” (DPD 2019/118). Mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Oskara Stroka vasaras koncertzāles metu, ko izmantot par pamatu būvprojekta izstrādei. Vasaras koncertzāle veidojama kā brīvstāvošs objekts, kas apskatāms no visām pusēm. Tai jāatbilst plašam mūzikas žanru piedāvājumam, un ēkai jāparedz funkcijas, kuras var izmantot visu gadu (konferenču zāle, kafejnīca un tml.).

NOLIKUMS UN INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Darbu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 6. marta 15:00
Iesniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī

Godalgu fonds: 20 000 EUR:
1. vieta – 10 000 EUR 
2. vieta – 4000 EUR
3. vieta – 3000 EUR 
trīs veicināšanas godalgas – pa 1000 EUR

Izsludināts metu konkurss “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2”

SIA “Regals nami” izsludina metu konkursu “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2”. Mērķis – iegūt labāko un ekonomiski pamatotāko biroju ēkas jaunbūves ieceri ar kvalitatīvāko pilsētbūvniecisko un arhitektonisko risinājumu. Uzdevums – izveidot apbūves ieceri, kas atspoguļo labāko perspektīvās telpiskās attīstības koncepciju un arhitektonisko risinājumu. Konkursā iegūtais labākais priekšlikums tiks ņemts par pamatu būvniecības ieceres izstrādē.

Darbu iesniegšana: līdz 2020. gada 10. februāra plkst. 17:00

Nolikums

Lai saņemtu konkursa tekstuālo un grafisko dokumentāciju, nepieciešams reģistrēties konkursa mājaslapa:
http://marijas2.metukonkurss.lv/

Žūrijā
konkursa rīkotāja pārstāvji Aleksandrs Savčenko un Jānis Brants
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve arhitekte Marina Levina
Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāvis arhitekts Viesturs Brūzis
Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji – sertificēti arhitekti Jānis Zvejnieks un Juris Bērziņš

Kopējais balvu fonds – 10 000 EUR
• 1. vieta – 5000 EUR
• 2. vieta – 3000 EUR
• 3. vieta – 2000 EUR

Izsludināts metu konkurss “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve”

Salaspils novada pašvaldība izsludinājusi metu konkursu “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve”. Tā mērķis ir iegūt laikmetīgu un arhitektoniski izteiksmīgu, funkcionāli un tehniski kvalitatīvu, ilgtspējīgu kultūras nama ēkas un piegulošās teritorijas pārbūves risinājumu.

Uzvarētājs saņems uzaicinājumu piedalīties sarunu procedūrā par pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.
Balvu fonds – 15 000 eiro: 1. vietai – 9000 EUR, 2. vietai – 4000 EUR, 3. vietai – 2000 EUR.

NOLIKUMS
Projektēšanas uzdevums un veiktās izpētes

Darbu iesniegšanas termiņš: 09.09.2019. plkst. 10:00
Kur: Salaspils novada domē Salaspilī, Līvzemes ielā 8

Papildu informācija:

Inese Apine – žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre, tel. 67981033, e-pasts: inese.apine@salaspils.lv
Sandra Krēsliņa – Salaspils novada domes Tehniskās daļas vadītāja, tel. +371 26427056, e-pasts: sandra.kreslina@salaspils.lv

Izsludināts metu konkurss Dzintaru koncertzāles attīstībai

Jūrmalas pilsētas dome izsludinājusi arhitektūras metu konkursu Dzintaru koncertzāles teritorijas un vasaras zāles atjaunošanai. Tiek gaidīta vienota apbūves iecere koncertzāles lielās zāles pārbūvei, paplašināšanai un apkārtējās teritorijas labiekārtošanai. Uzdevums ir piedāvāt risinājumus lielās zāles ietilpības palielināšanai, vīziju koncertzāles priekšlaukumam un ieejai, SIA “Dzintaru koncertzāle” administrācijas ēkai, kā arī veikt kompleksu teritorijas analīzi un pielāgošanu publikas un mūziķu ērtībām. Pārbūvējot koncertzāli, nozīmīgi ir rast risinājumus arī koncertzāles izmantošanas laika paildzināšanai pirms un pēc vasaras sezonas.

Nolikums
Termiņš: 2019. gada 5. jūlijs

Noslēdzies 2018. gada decembrī izsludinātais konkurss “Par labāko mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa Mārupē, Gaujas ielā 5, Gaujas ielā 5a, Gaujas ielā 5b, Gaujas ielā 5c priekšlikumu”

Savu piedāvājumu tajā bija iesnieguši 15 pretendenti. Žūrija projektus vērtēja pēc nolikumā definētajiem kritērijiem, ņemot vērā funkcionalitāti, atbilstību projektēšanas programmai un perspektīvo teritorijas attīstības vīziju. Īpaša uzmanība tika veltīta priekšlikumu sintēzei pilsētvidē, piedāvāto risinājumu atbilstību pilsētas apbūves noteikumiem un kvartāla jaunajam vizuālajam tēlam. Rezultātā tiks piešķirtas divas 1. vietas un vien trešā.

PROTOKOLS

1. vieta – darbam ar devīzi UPE001

1. vieta – darbam ar devīzi JUM711

3. vieta – darbam ar devīzi MAR019

NEPRĒMĒTIE DARBI

Darbs ar devīzi UPE151

Darbs ar devīzi ARQ373

Darbs ar devīzi MMM025

Darbs ar devīzi MAR444

Darbs ar devīzi BOO085

Darbs ar devīzi AQA079

Darbs ar devīzi 5GUR...

Darbs ar devīzi ZOO123

Darbs ar devīzi MMM001

Darbs ar devīzi ARC321

Darbs ar devīzi BAU155

Darbs ar devīzi ALT123

Izsludināts metu konkurss "Tūrisma un dabas izziņas objektu izveide un teritorijas labiekārtojums Latgales zoodārza teritorijā Vienības ielā 27, Daugavpilī”

Daugavpils pilsētas dome izsludinājusi metu konkursu "Tūrisma un dabas izziņas objektu izveide un teritorijas labiekārtojums Latgales zoodārza teritorijā Vienības ielā 27, Daugavpilī”. Mērķis: iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, tehniskajai specifikācijai un nolikuma atbilstošu un ekonomiski pamatotu tūrisma un dabas izziņas objektu izveides un teritorijas labiekārtojuma metu attiecīgajā teritorijā. Kopējā godalgu vērtība 8500 eiro.

Objekta apskate: 27. maijā plkst. 11:00 Daugavpilī, Vienības ielā 27. Kontaktpersona: “Latgales zoodārza” vadītājs Mihails Pupiņš (tālr. 65426789, e-pasts: latgales.zoo@gmail.com)

NOLIKUMS
Papildmateriāli

Darbu iesniegšana: līdz 2019. gada 12. augusta 15:00

Jautājumi sūtāmi rakstveidā uz e-pastu: ilga.leikuma@daugavpils.lv

Noslēdzies metu konkurss “TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija” ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1

Decembrī noslēdzās “Valsts nekustamo īpašumu” izsludinātais metu konkurss “TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija” ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1. Tā mērķis bija iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, nolikumā, projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu. Žūrija ir piešķīrusi pirmās trīs vietas un 4 veicināšanas balvas. 

PROTOKOLS
CONCLUSION OF THE JURY

Visi apbalvotie darbi

1. vieta – IROK2022 (arhitektu birojs NRJA – Uldis Lukševics, Zigmārs Jauja, Ivars Veinbergs, Ieva Lāce – Lukševica, Elīna Lībiete, Inga Dubinska, piedaloties Artūram Tolam)

2. vieta – AMAR4849 (apvienība: “Alsins Architecture”, Kalve Arhitekti”, “Fabrum”

3. vieta – SKRR2020 (SIA “Būvdizains” – Normunds Pavārs, Sidhards Jānis Libers, Egīls Markus, Andra Odumāne, Aleksandrs Borodkins)

Veicināšanas balvas

CCKK2018 (AS “SLETH” – Søren Leth)

00TTTT00 (apvienība LAAA: “Lauder Architects”, “Ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”, “A.Ābeles inženieru birojs”, “Acitektura”)

AAAA0064 (apvienība: “DSA Ark Studio”, “Wuttke & Ringhof Arkitekter BDA MAA”, “Knud Aarup Kappel, Arkitekt MAA”)

JGBG2222 (LTD “rg+p”)

Izsludināts atklāts arhitektūras metu konkurss “Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Mārupē, Gaujas ielā 5, Gaujas ielā 5A, Gaujas ielā 5B, Gaujas ielā 5C (kadastra nr. 80760070962, 80760070025, 80760070293 un 80760071509)”

“EfTEN Capital”, lielākais nekustamo īpašumu pārvaldības fonds Baltijas valstīs, pasūtītāja SIA “Patrizia Mārupe” vārdā izsludina atklātu arhitektūras metu konkursu projekta “Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Mārupē, Gaujas ielā 5, Gaujas ielā 5A, Gaujas ielā 5B, Gaujas ielā 5C (kadastra nr. 80760070962, 80760070025, 80760070293 un 80760071509)” metu izstrādei. Mērķis – iegūt sadarbības partneri tālākai, detalizētākai būvprojekta arhitektūras daļas izstrādei.

Konkursa nolikums saskaņots Latvijas Arhitektu savienībā, žūrijā iekļauti sertificēti arhitekti.

NOLIKUMS

Darbu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 28. februāra 14:00.

Papildu informācija un materiāli – pie žūrijas atbildīgās sekretāres Renātas Kaupasas:
tālr. 22011948, residential@eften.lv

Noslēdzies konkurss „Biroja ēkas jaunbūve ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju - dzīvokļi K. Barona ielā 30A, Rīgā”

SIA “P2A”, respektējot RVC saglabāšanas un aizsardzības likuma 14. pantu, izsludināja atklātu metu konkursu „Biroja ēkas jaunbūve ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju - dzīvokļi K. Barona ielā 30A, Rīgā” ar mērķi iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu iespējami labāko projekta priekšlikuma skici biroju ēkai ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju – dzīvokļi Rīgā, K. Barona ielā 30A.

Konkurss norisinājās no 3. septembra līdz 26. novembrim, un noteiktajā laikā tika iesniegti astoņi darbi, kuri tika vērtēti pēc nolikumā minētajiem kritērijiem.

PROTOKOLS

1. vieta – darbs ar devīzi VCE22 („OUTOFBOX”, Jānis Aufmanis, Pēteris Bajārs, Arta Lāce, Vadims Lando, Emīls Maksims, Guna Priede)

2. vieta – darbs ar devīzi B3B3B (“Lauder Architects”, Valdis Linde, Betija Balode, Viesturs Dille, Rita Laudere, Kārlis Lauders)

3. vieta – darbs ar devīzi BAR30 (Jevgenijs Leonovs sadarbībā ar “U-R-A Studio”)

Izsludināts metu konkurss „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde”

Daugavpils pilsētas dome izsludina metu konkursu „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas projekta meta izstrāde” ID Nr. DPD 2018/94. Mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgu projekta priekšlikumu kompleksa pārbūves iecerei. Prēmiju fonds – 11 000 eiro.

Metu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 14.decembra 10:00

NOLIKUMS

Papildmateriālu saņemšanai sazināties ar Ilgu Leikumu: ilga.leikuma@daugavpils.lv, tālrunis 65404329

Izsludināts metu konkursu „Hercoga Jēkaba laukuma telpiskās attīstības vīzija Krišjāņa Barona ielā 1, Jelgavā

Jelgavas pilsētas dome izsludina metu konkursu „Hercoga Jēkaba laukuma telpiskās attīstības vīzija Krišjāņa Barona ielā 1, Jelgavā” (ID Nr. JPD2018/109/MK). Mērķis ir iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātas, nolikumā un projektēšanas uzdevumā ietvertajām prasībām atbilstošas idejas, lai šo laukumu veidotu kā Jelgavas pilsētas centru raksturojošu arhitektoniski telpisko ansambli, kā komunicēšanas un sabiedrisko aktivitāšu vietu.

Prēmiju fonds – 13 000 eiro
Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. novembris

NOLIKUMS

Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs: Māris Rēvelis
e-pasts: Maris. Revelis@dome.jelgava.lv
tālrunis 63005483, fakss 63005511

Izsludināts metu konkursu „Pirmsskolas izglītības iestādes ēku komplekss Skanstes apkaimē, Rīgā” (ID Nr. RDĪD 2018/77)

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludina metu konkursu „Pirmsskolas izglītības iestādes ēku komplekss Skanstes apkaimē, Rīgā” (ID Nr. RDĪD 2018/77). Mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu jaunai pirmsskolas izglītības iestādes ēkai Rīgā, Grostonas ielā 6 un 6A, Vesetas ielā 13, kas ir konstruktīvi savienota ar esošajām šī paša profila ēkām – Grostonas ielā 6 un Vesetas ielā 13, kā arī iegūt labiekārtotu teritoriju, kurā iespējamas bērnu aktivitātes un kurā vienlaikus var atrasties 612 audzēkņi.
Konkursa prēmiju fonds – 20 000 eiro
Iesniegšanas termiņš: 2018. gada 5. novembris

NOLIKUMS

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre Kristīna Bikova
e-pasts: Kristina.Bikova@riga.lv
tālrunis 67105228

Konkurss par Literatūras un valodas centra “Lema planēta” izveidi Krakovā

Izsludināts konkurss starptautisks arhitektūras un pilsētplānošanas konkurss par multifunkcionāla Literatūras un valodas centra “Lema planēta” izveidi vecā sāls noliktavā Krakovā (Na Zjeździe 8 Street). Konkurss noritēs 2 kārtās, valoda – poļu. Balvu fonds – 200 000 zlotu (vairāk nekā 46 000 eiro).
Pieprasījumi par noteikumu precizēšanu: līdz 2018. gada 14. septembra 16:00

Vairāk informācijas
Facebook

Atklāts arhitektūras metu konkurss „Biroja ēkas jaunbūve ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju – dzīvokļi K. Barona ielā 30A, Rīgā” (kadastra nr. 01000300168, daļa no esošā nr. 01000300059)

“P2A” izsludina arhitektūras metu konkursu „Biroja ēkas jaunbūve ar komercplatībām 1. stāvā un papildfunkciju – dzīvokļi K. Barona ielā 30A, Rīgā” ar mērķi iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu iespējami labāko projekta priekšlikuma skici.
Kopējais prēmiju fonds – 7500 eiro.

NOLIKUMS
Darbu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. novembris
Papildinformācija un tehniskie materiāli:
Velta Holcmane, tālr. 29423600, velta.holcmane@inbox.lv

Izsludināts metu konkurss “TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija”

“Valsts nekustamie īpašumi” izsludina metu konkursu “TabFab radošā kvartāla pilnīgas izbūves arhitektoniskā vīzija” ID Nr. VNĪ/2018/7/2-3/MK-1. Tā mērķis ir iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, nolikumā, projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu. Konkurss notiek no 2018. gada 20. augusta līdz 26. novembrim.

Nolikums
Reģistrēšanās pilna konkursa dokumentācijas komplekta saņemšanai

Teritorija: Rīgā, Miera ielā 58a, un ietver bijušās Tabakas fabrikas kvartāla teritoriju. Teritorijas platība – 7229 m², apbūves kopplatība – 13 362 m². Objekti un teritorija – valsts īpašums.

Novietnes apskate: 2018. gada 10. septembrī 13:00

Kopējais balvu fonds – 50 000 EUR
• 1. vieta – 18 000 EUR
• 2. vieta – 14 000 EUR
• 3. vieta – 10 000 EUR
• Četras veicināšanas balvas – katra 2000 EUR

Atvērtas devīzes Rīgas cirka konkursā

11. jūnijā notika starptautiskā metu konkursa “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija” (ID nr. 2018/1) devīžu atvēršanas un atšifrēšanas pasākums. Saskaņā ar starptautiskas žūrijas vērtējumu 1. vietu nav ieguvis neviens, bet ir piešķirtas divas 2. vietas, divas 3. vietas, kā arī četras veicināšanas balvas. Tas nozīmē, ka gaidāms sava veida sacensības turpinājums, jo sarunu process ar godalgotajiem uzvarētājiem dos iespēju pilnveidot projektus. Saskaņā ar nolikumu, kā arī Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iepirkuma komisija turpina darbu slēgtā sēdē, pārbaudot godalgoto dalībnieku kvalifikācijas atbilstību nolikumam.

NB Lēmums par uzvarētāju tiks pieņemts pēc kvalifikācijas pārbaudes, līgums par būvprojekta izstrādi tiks noslēgts pēc sarunu procedūras.

Ar konkursā iesniegtajiem darbiem līdz augustam ikviens var iepazīties RTU Arhitektūras fakultātes 4. stāvā Ķīpsalas ielā 6.

PROTOKOLS
CONCLUSION OF THE JURY

Vairāk informācijas

2. VIETA

Darbs ar devīzi NSRD2018 – arhitektu Birojs NRJA (Uldis Lukševics, Ivars Veinbergs, 
Zigmārs Jauja, Ilze Mekša, Elīna Lībiete, Ieva Lāce-Lukševica, Inga Dubinska)

Darbs ar devīzi AKRC2018 – apvienība: “TRĪS Arhitektūra”, “SUDRABA ARHITEKTŪRA”

3. VIETA

Darbs ar devīzi CRKS2018 – apvienība: “Brigita Bula”, Ventura Trindade Arquitectos

Darbs ar devīzi AAAA0009 – “SINTIJA VAIVADE_ARHITEKTE”

 

VEICINĀŠANAS BALVAS

Darbs ar devīzi IIII1111 – apvienība: “MAILĪTIS A.I.I.M”, “SUDRABA ARHITEKTŪRA”

Darbs ar devīzi VFQD1372 – Adrian Phiffer (Romania)

Darbs ar devīzi FREE1234 – apvienība: “MADE Arhitekti”, “GAISS Arhitekti”

 

Darbs ar devīzi LIDO1001 – apvienība: “Laaga”, neatkarīgie arhitekti: H.Savickis, M.Bonell, 
I.Cīrule, U.Āmars, E.Rone; “Ainavu projektēšanas birojs ALPS”; mākslinieks K.Mednis; 
vizuālā identitāte “McCann Rīga”; būvkonstrukcijas “Arenso”; “Linia”

Pieteikuma foto: darbs ar devīzi NSRD2018

Noslēdzies konkurss “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Rīgā, Juglas krastmalā 13, Juglas krastmalā 15 un Dzirnupes 5"

Noslēdzies konkurss “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Rīgā, Juglas krastmalā 13, Juglas krastmalā 15 un Dzirnupes 5 (kadastra nr. 01000922495, 01000920469 un 01000922180)” par projekta metu izstrādi arhitektūras idejām, ko SIA “Vidzemes virsotnes” vārdā rīkoja SIA “EfTEN Capital”. Tika iesniegti septiņi priekšlikumi.

PROTOKOLS

1. vieta – darbam ar devīzi UWE002 (“Cara Studija”, “Urbanistine architektūra” MB – 
Petras Džervus, Aleksejs Cars)

2. vieta – darbam ar devīzi MAY032 (“U-R-A Studio” – Jevgenijs Leonovs)

3. vieta – darbam ar devīzi III003 (Liena Šiliņa, Uldis Āmars)

4. vietu – darbam ar devīzi BIG314 (“Zenico Projekts” – Viktors Valgums, Kaspars Dortāns, 
Raivis Jānis Mucenieks, Viktors Valgums sr., Tamāra Stuce)

Neprēmētie darbi

AVA141

VEJ141

EEA552

Noslēdzies metu konkurss “Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa vizuālais tēls”

Noslēdzies metu konkurss “Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa vizuālais tēls” (ID nr. LGS 2017/547). Saskaņā ar Tehniskās komisijas slēdzienu un žūrijas komisijas vērtējumu neviens priekšlikums pilnībā neizpildīja nolikumā un projektēšanas programmā prasīto, attiecīgi žūrija nolēma minimāli samazināt pirmās vietas balvu par 5000 EUR.

PROTOKOLS

Rezultāti:

- 1. vieta – darbam ar devīzi ATCT2020 (“Arhis Arhitekti”)

- 2. vieta – darbam ar devīzi DOIT2020 (NRJA un CPMG Architects Ltd)

 

Veicināšanas balvas

– darbam ar devīzi RLGT5417 (“Avotiņš, Vincents un partneri”, “Ivara Šļivkas birojs”, “ARRA”) – 
par funkcionāli veiksmīgāko administratīvā korpusa un teritorijas organizācijas plānojumu

– darbam ar devīzi AERY5624 (Būvdizains, SIA, ADP Ingénierie, SA) – par racionālāko 
vadības torņa funkcionāli tehnisko risinājumu

– darbam ar devīzi EVRA0305 (1PAX/SEMPERVIRENS/EGIS (Francija)) – par arhitektoniski 
savdabīgo torņa risinājumu

– darbam ar devīzi VAAF1003 (AREP/SETEC/REM PRO) – par ideju veidot vadības torni 
koka konstrukcijās

Noslēdzies Kimmel kvartāla konkurss

Noslēdzies arhitektūras un pilsētbūvniecības konkurss ar uzaicinātiem dalībniekiem “Par labāko ‘Kimmel’ kvartāla telpiskās attīstības vīzijas priekšlikumu Rīgā”. Pieteikumus tajā iesniedza 11 dalībnieki, no kuriem 6 bija uzaicinātie. Saskaņā ar žūrijas lēmumu 1. vieta nevienam netika piešķirta, toties tika piešķirta viena 2. vieta un divas 3. vietas, kā arī divas veicināšanas balvas.

Kimmel PROTOKOLS

2. vieta – darbs ar devīzi GW181: “Schmidt Hammer Lassen Architects” (Dānija)

3. vieta – darbs ar devīzi 000KQ “Zaha Hadid Architects” (Lielbritānija) sadarbībā ar “Sudraba Arhitekti”, “ZALA Landscape” un “Rem Pro”

3. vieta – darbs ar devīzi OA001: “DO Architects” (Lietuva)

 

Veicināšanas balvas

Darbs ar devīzi AL837: “Henning Larsen” (Dānija) kopā ar “Mark Arhitekti” (Latvija)

Darbs ar devīzi KQ111: personu apvienība “L.A.S” (“Lauders Arhitektūra”, “Alps” un “Sarma & Norde”

Noslēdzies arhitektūras ideju konkurss “Daudzstāvu dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komerctelpām pirmajā stāvā jaunbūve Rīgā, Kungu ielā 30 (kadastra Nr. 0100 003 0068)”

“Putnu dziesma” SIA 2017. gada decembra beigās izsludināja atklātu arhitektūras ideju konkursu, kura mērķis bija iegūt labākos priekšlikumus, ko varētu ņemt par pamatu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvprojekta izstrādei. Tika iesniegti 5 darbi, un, izskatot tos, žūrija piešķīra:

- 1. vieta darbam ar paroli KUR 007 (SIA “Veisbergs”, autori: Raivo Veisbergs, Līva Vilciņa, Krišjānis Kopštāls, Undīne Ģemze, Andris Rūtenbergs)

- 2. vieta darbam ar paroli KU30 (SIA “U-R-A Studio”, autori: Aleksandrs Borodkins, Ingurds Lazdiņš, Jevgenijs Leonovs, Maija Ezergaile)

- 3. vieta darbam ar paroli MNM000 (SIA “Jupka”, autori: Linda Balode, Renāte Pablaka, Ivars Veinbergs)

Neprēmētie darbi

Darbs ar devīzi BIN 30

Darbs ar devīzi N7

Protokols

Noslēdzies konkurss “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīzija un meža parka labiekārtojuma iecere Ķemeros”

2017. gada vasarā Jūrmalas pilsētas pašvaldība rīkoja starptautisku arhitektūras metu konkursu Ķemeru dabas tūrisma centra vīzijas un meža parka labiekārtojuma ieceres izstrādei, un tajā tika saņemti 11 pieteikumi.

1. vieta piešķirta “Lauder Architects” un "ALPS" (devīze ĶĶĶĶ1111)
Vairāk par projektu

2. vieta – apvienotajam “Outofbox”, “Landshape”, “H2E” un “IE.LA” (devīze COOL2020)
Vairāk par projektu

3. vieta – “BB Studija”, Arhitektu firmas “Kubs” un “Labie koki” (DKZM8778)
Vairāk par projektu

Nākamais solis pēc metu konkursa noslēguma ir būvprojekta izstrāde, kas plānota 2018.gadā, savukārt 2019. gadā paredzēts sākt būvniecību.

Vairāk informācijas

Atklāts arhitektūras metu konkurss projekta “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Rīgā, Juglas krastmalā 13, Juglas krastmalā 15 un Dzirnupes 5 (kadastra nr. 01000922495, 01000920469 un 01000922180)” metu izstrādei

EfTEN Capital – lielākais nekustamo īpašumu pārvaldības fonds Baltijas valstīs – pasūtītāja SIA “Vidzemes virsotnes” vārdā izsludina atklātu arhitektūras metu konkurss projekta “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Rīgā, Juglas krastmalā 13, Juglas krastmalā 15 un Dzirnupes 5 (kadastra nr. 01000922495, 01000920469 un 01000922180)” metu izstrādei ar mērķi iegūt sadarbības partneri tālākai detalizētai būvprojekta arhitektūras daļas izstrādei.

Nolikums

Darbu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 29. maijs 

Pēc papildu informācijas un materiāliem vērsties pie žūrijas atbildīgās sekretāres Renātas Kaupasas:
tālr. 22011948
info@eften.lv

Izsludināts metu konkurss par Rīgas cirka ēkas atjaunošanu

VSIA ““Rīgas cirks” izsludinājis metu konkursu “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzijai”.

Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu metu.

Novietne un objekts – Rīgā, Merķeļa ielā 4, teritorija starp Merķeļa un Alfrēda Kalniņa ielu (kadastra nr. 0100 005 0014) 3807 m² platībā. Metu konkursa izpētes teritorija ietver pilsētas teritoriju ar piegulošajām ielām, infrastruktūru un apbūvi.

Konkursa priekšmets – apbūves iecere, kas attēlo kompleksu Rīgas cirka teritorijas rekonstrukciju un perspektīvo attīstību. Apbūves iecerei jāietver arhitektoniskie un funkcionālie cirka renovācijas un paplašināšanas risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumi ar teritorijas labiekārtojumu.

NOLIKUMS
COMPETITION BRIEF

REĢISTRĒŠANĀS

Darbu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 4. jūnijs

Kopējais balvu fonds – 35 000 EUR

Vairāk informācijas

Noslēdzies konkurss par studentu mājokļu jaunbūvi Birznieka-Upīša ielā

Atklātā arhitektūras metu konkursa „Studentu mājokļu kompleksa jaunbūve Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19, Rīgā” rezultāti

SIA „EBU 19”, respektējot Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 14. panta prasību, 2017. gada septembra beigās izsludināja atklātu arhitektūras metu konkursu “Studentu mājokļu kompleksa jaunbūve Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19, Rīgā” ar mērķi iegūt arhitektoniski labāko projekta priekšlikumu norādītajam apbūves gabalam.

Noteiktajā laikā 8. decembrī tika iesniegti 10 darbi. Izskatot tos, žūrija vienojās, ka ir viens labākais projekts. Tā arhitektūras kvalitāte visprecīzāk atspoguļo pasūtītāja uzdevumu un visveiksmīgāk iederas Rīgas vēsturiskajā pilsētvidē. Žūrijā strādāja: Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, arhitekts Juris Poga, VKPAI Arhitektūras daļas vadītāja vietniece, arhitekte Marina Levina, Rīgas pilsētas Būvvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā arhitekte-teritorijas plānotāja Dace Celmiņa, sertificēti arhitekti Uldis Balodis un Juris Mitenbergs, pasūtītāja pārstāvji Jason Allen un Evija Kuļevska.

Rezultātā par pirmās vietas ieguvēju vienbalsīgi atzīts darbs ar devīzi DAV159 un tā autori arhitektu birojs MJP Architects Ltd, Nick Caulkett, Nikola Enchev, Korneliusz Keller, Liz Pride, Michael Ritchie, Lielbritānija.

Otrā un trešā vieta netika piešķirtas, taču tika nolemts kopējo otrās un trešās vietas prēmiju fondu sadalīt proporcionāli vienādās daļās starp šādiem trīs darbiem (piešķirot 2000,- eiro katram): “DEPO projekts” (darbs DOM111), Sandra Paulsone, Uldis Zanders, piedalījās Ginta Eglīte, Anita Rauda Žukovska, Kristaps Briģis, Mikus Grende; “Avotiņš, Vincents un partneri” (darbs UBE910), Jānis Ielejs un pārstāvji no “R.E.D. arhitekti”, “A plus solution”, “A.R.T. projekts” (darbs SMK017) - Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris Tomsons.

Rezultāti:
1. vieta – darbs ar devīzi DAV159 (arhitektu birojs MJP Architects Ltd, Nick Caulkett, Nikola Enchev, Korneliusz Keller, Liz Pride, Michael Ritchie, Lielbritānija)

Prēmijas:
- darbs DOM111 - “DEPO projekts”, Sandra Paulsone, Uldis Zanders, piedalījās Ginta Eglīte, Anita Rauda Žukovska, Kristaps Briģis, Mikus Grende

- darbs UBE910 - “Avotiņš, Vincents un partneri”, Jānis Ielejs

- darbs SMK01 - pārstāvji no “R.E.D. arhitekti”, “A plus solution”, “A.R.T. projekts”, Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris Tomsons

Protokols

Visi darbi


Results of the open architectural sketch design competition „Newly-built student housing complex at Ernesta Birznieka-Upisa street 19 in Riga”

At the end of September, 2017, following the requirement laid down in Clause 14 of the Law on Preservation and Protection of Riga Historic Centre, „EBU 19” LLC announced an open architectural sketch design competition „Newly-built student housing complex at Ernesta Birznieka-Upisa street 19 in Riga” with the aim to obtain best architectural design proposal for the specified land plot. 

On the set deadline, which was December 8th, ten proposals were submitted. After having reviewed them, competition jury agreed that there was one best proposal among them. The proposal was most successful in terms of reflecting client’s task and harmoniously blending in with the Riga historic urban environment. The jury panel included: representative of the Latvian Association of Architects, architect Juris Poga, Deputy Head of the Architectural Division of the State Inspection for Heritage Protection, architect Marina Levina, Head architect and spatial planner of the Division of Spatial Planners of the Riga City Construction Board Dace Celmina, licenced architects Uldis Balodis and Juris Mitenbergs, client’s representatives Jason Allen and Evija Kulevska.

As a result, first prize was unanimously awarded to the entry with motto DAV159 and its authors - architecture firm MJP Architects Ltd., UK: Nick Caulkett, Nikola Enchev, Korneliusz Keller, Liz Pride, Michael Ritchie.

The second and third prizes were not awarded, however it was decided to recognize three other entries and to split the total prize money of second and third prizes in proportional amounts between the three entries (awarding EUR 2’000.00 each), which are as follows: „DEPO projekts” (proposal with motto DOM111): Sandra Paulsone, Uldis Zanders, Ginta Eglite, Anita Rauda Zukovska, Kristaps Brigis, Mikus Grende; „Avotins, Vincents un partneri” (proposal with motto UBE910): Janis Ielejs; and representatives from „R.E.D. Arhitekti”, „A plus solution”, „A.R.T. projekts” (proposal with motto SMK017): Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris Tomsons.

Minutes

All works

Izsludināts konkurss "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komerctelpām pirmajā stāvā jaunbūve Rīgā, Kungu ielā 30"

SIA “Putnu dziesma” izsludinājis atklāta arhitektūras ideju konkursu, kura mērķis ir, izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt iespējami labākos priekšlikumus, ko varētu ņemt par pamatu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvprojekta izstrādei.

Konkursa objekts – daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komerctelpām pirmajā stāvā jaunbūve Rīgā, Kungu ielā 30 (kadastra nr. 0100 003 0068)

Konkursa priekšmets – sacensība par labāko daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komerctelpām pirmajā stāvā projekta risinājumu pēc pasūtītāja iniciatīvas tiek īstenota atklāta konkursa veidā bez pieaicinātiem dalībniekiem.

NOLIKUMS

Darbu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 27. februāris

Kopējais balvu fonds – 7000 EUR
• Pirmā vieta – 4000 EUR
• Otrā vieta – 2000 EUR
• Trešā vieta – 1000 EUR

Lai saņemtu pilnu konkursa dokumentācijas komplektu, jāreģistrējas, sūtot reģistrācijas pieprasījumu uz e-pasta adresi: aivars.dzerins@gmail.com ar norādi “Kungu 30 konkurss”. Pēc reģistrācijas 3 darbadienu laikā tiks nosūtīta visa konkursa tekstuālā un grafiskā informācija.

Metu konkurss „Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa nākotnes vizuālais tēls”

Metu konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Metu Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības tornim.

Konkursa pasūtītājs – Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”.

Konkursa novietne un objekts – Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības tornis un tam pieguļošā teritorija – atrodas Starptautiskās lidostas „Rīga” teritorijā, Mārupes novadā.

Novietnes apskate – 2018. gada 9. janvārī plkst.12:00

Konkursa priekšmets – apbūves iecere, kura atspoguļo kompleksu Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa nākotnes vīziju un teritorijas kompleksu attīstību. Apbūves iecerei/metam jāietver objekta „Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa” arhitektoniskie risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai. Apbūves ieceri / metu paredzēts tālāk izmantot par pamatu attiecīgā būvprojekta izstrādei.

Nolikums

Darbu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 12. marts

Kopējais balvu fonds – 80 000 EUR
• Pirmā vieta – 40 000 EUR
• Otrā vieta – 20 000 EUR
• Trešā vieta – 10 000 EUR
• Divas veicināšanas balvas – katra 5000 EUR (kopā 10 000 EUR)

Lai saņemtu pilnu konkursa dokumentācijas komplektu, jāreģistrējas. Pēc reģistrācijas 3 (trīs) darba dienu laikā tiks nosūtīta visa konkursa tekstuālā un grafiskā informācija.

Žūrija: starptautiski atzīti Lielbritānijas, Norvēģijas un Latvijas atbilstošo jomu vadošie speciālisti – arhitekti, pilsētplānotāji, būvinženieri, institūciju – Latvijas Arhitektu Savienība, Mārupes novada būvvalde, VAS „Starptautiskā lidosta RĪGA” un Konkursa rīkotāja VAS „LGS” pārstāvji.

Izsludināts metu konkurss "Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums"

Salaspils novada pašvaldība izsludinājusi konkursu par Salaspils centrālās daļas satiksmes infrastruktūras rekonstrukciju ar administratīvajām un kultūras iestādēm, pilsētas galvenā laukuma izveidi un labiekārtojumu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.02.2018. plkst. 17:00 Salaspils novada domē Salaspilī, Līvzemes ielā 8

Projekta mērķi:
1. Izveidot laikmetīgu, vizuāli pievilcīgu un funkcionāli ērtu Salaspils novada administratīvo centru ar reprezentatīvu pilsētas galveno laukumu, kas stiprinātu novada identitāti un atpazīstamību. 
2. Uzlabot satiksmes organizācijas risinājumus ielās un krustojumos, radot drošu, universāli lietojamu pilsētas publisko ārtelpu ar gājēju kustības prioritāti pie sabiedriskiem objektiem, attīstītu velo infrastruktūru un nodrošinot nepieciešamo autostāvvietu kapacitāti administratīvā centra tiešā tuvumā.
3. Integrēt Salaspils administratīvā centra teritorijā ilgtspējīgas pilsētvides veidošanas principus un tehnoloģiskos risinājumus. Attīstīt pilsētvides ainavas koncepciju, kas nodrošinātu ilgtspējīgus, ekoloģiski pamatotus stādījumu risinājumus un integrētu ainavā ūdensteču-ūdenstilpņu sistēmu. (Veidot labiekārtotas rekreācijas zonas pie ūdenstilpnēm, integrējot ūdenstilpnes un veicinot lietusūdeņu racionālu apsaimniekošanu).
4. Izstrādāt vienotu koncepciju ielu koku stādījumu (rindu un aleju) rekonstrukcijai un laikmetīgu, spilgtu dekoratīvo stādījumu izveidošanai vizuāli nozīmīgākajās vietās sabiedriskā centra teritorijā.
5. Plānot projekta teritorijā izveidot piemiņas vietu represētajiem novada iedzīvotājiem.
6. Noteikt pilsētbūvnieciski piemērotākās vietas mākslas objektu izvietošanai, t.sk. laikmetīgās mākslas elementiem. (projekta robežās noteikt 1-2 vietas)

Nolikums un pielikumi

1.pielikums – Pieteikums metu konkursam (ziņas par autoriem)
2.pielikums – Metu konkursa Dalībnieka apliecinājums
3.pielikums – Tehniskā specifikācija
4.pielikums – Projektējamās teritorijas robežas
5.pielikums – Teritorijas funkcionālais plānojums (fragments no ter. pl. 2013-2018)
6.pielikums – Meliorācijas sistēmu, ūdenstilpņu un ūdensteču shēma
7.pielikums – E.Daniševska biroja izstrādātā izpēte “Priekšlikumi satiksmes organizācijas izmaiņām Salaspilī”
8.pielikums – Topogrāfiskais plāns elektroniski dwg. formātā
9.pielikums - Teritorijas fotofiksācija. Plāns ar skatu punktiem un virzieniem
10.pielikums – projekta vizualizāciju skatu punkti - shēma
11.pielikums – kartes

Konkursa balvu fonds ir 15 000 eiro, no kuriem pirmās vietas ieguvējs saņems 7 000 (septiņus tūkstošus) eiro, otrās vietas ieguvējs saņems 4 000 (četrus  tūkstošus) eiro, bet trešās vietas ieguvējs balvā saņems 2 000 (divus  tūkstošus) eiro. Būs arī divas veicināšanas balvas – katra 1 000 (viens tūkstotis) eiro.

Par metu konkursa dalībnieku var būt jebkura juridiska vai fiziska persona vai to grupas, dalībnieku kvalifikācijai speciālas prasības netiek izvirzītas.

Kontaktpersona: Daiga Veinberga 29277448, e-pasts: daiga.veinberga@salaspils.lv 

Izsludināts atklāts arhitektūras ideju konkurss "Četrzvaigžņu viesnīcas jaunbūve Rīgā, Tirgoņu ielā 1

SIA "ASG 3" izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu "Četrzvaigžņu viesnīcas jaunbūve Rīgā, Tirgoņu ielā 1 (7.grupa, 86.grunts)".
Darbu iesniegšanas termiņš PAGARINĀTS līdz 2018.gada 30. janvārim.
 
SIA_ASG3 PAZIŅOJUMS

Ar konkursa noteikumiem un programmu (bez galvenajiem izejas datiem) ir iespējams iepazīties šeit.
Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie konkursa žūrijas atbildīgā sekretāra Mārtiņa Ulāna +37126406119, martins.ulans@inbox.lv.
 
Jautājumi un atbildes

Atklāts arhitektūras un pilsētbūvniecības konkurss ar uzaicinātiem dalībniekiem “Par labāko ’KIMMEL’ kvartāla telpiskās attīstības vīzijas priekšlikumu Rīgā”

SIA “MCITY 9” (reģ.nr. 40103970752) izsludina atklātu arhitektūras metu konkursu ar uzaicinātiem dalībniekiem „PAR LABĀKO ’KIMMEL’ KVARTĀLA TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS VĪZIJAS PRIEKŠLIKUMU RĪGĀ” Rīgā, Bruņinieku ielā 2 un Stabu ielā 1, ar mērķi, izmantojot radošu sacensību, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp konkursa dalībniekiem, iegūt pilsētbūvnieciski, arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, un ekonomiski pamatotu labāko Kimmel kvartāla teritorijas attīstības Metu.
 
Darbu iesniegšanas termiņš 2018.gada 29.janvāris
 
Kopējais balvu fonds - 69 000 eiro  
• Pirmā vieta – 30 000 eiro
• Otrā vieta – 20 000 eiro
• Trešā vieta – 10 000 eiro
• Trīs veicināšanas balvas –  katram 3 000 eiro (kopā 9 000 eiro)
 
Konkursa nolikums un projektēšanas programma pieejama mājaslapā www.kimmelkvartals.lv.
 
Interesenti aicināti reģistrēties, izmantojot  mājas lapu internetā: www.kimmelkvartals.lv, aizpildot mājas lapā pieejamu elektroniskā standarta reģistrācijas lapu.
Ikvienam www.kimmelkvartals.lv mājas lapā reģistrētajam Konkursa dalībniekam piecu darba dienu laikā elektroniski tiks iesūtīta visa Konkursa tekstuālā un grafiskā informācija.
 
AN OPEN COMPETITION OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING WITH INVITED PARTICIPANTS “ELABORATION OF THE BEST CONCEPTUAL VISION FOR THE SPATIAL DEVELOPMENT OF THE ‘KIMMEL’QUARTER IN RIGA”
 
 
SIA “MCITY 9” (reg. No. 40103970752) announces an open competition of architecture and urban planning with invited participants for „Elaboration of the best conceptual vision for the spatial development of the “Kimmel” quarter in Riga” situated in Riga, at 2 Bruņinieku Street and at 1 Stabu Street with the aim to obtain the best Design for the development of the territory of Kimmel quarter from town planning, architectonic, functional and economic perspectives.
 
Deadline for submitting the proposals: 29 January 2018
 
Total prize fund: 69 000 Euros
• The first prise: 30 000 Euros
• The second prize: 20 000 Euros
• The third prize: 10 000 Euros
• Three promotional prizes: 3 000 Euros for each (in total: 9 000 Euros)
 
See the Competition brief and design programme in www.kimmelkvartals.lv
 
The persons willing to take part in the Competition are invited to register on the website: www.kimmelkvartals.lv, filling in the electronic registration template available on the internet.
The information about the Competition will be sent electronically to every registered Participant of the Competition within five business days.
 
Publicēts: 11.10.2017.

Atklāts arhitektūras metu konkurss „Studentu mājokļu kompleksa jaunbūve Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19, Rīgā”

SIA „EBU 19” (vienotais reģistrācijas Nr. 40103732693) izsludina atklātu arhitektūras metu konkursu „Studentu mājokļu kompleksa jaunbūve Ernesta Birznieka-Upīša ielā 19, Rīgā” (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 030 0123) ar mērķi radīt mūsdienīgu, funkcionālu ēku, kas organiski iekļaujas esošajā kultūrvēsturiskajā pilsētvidē.

Plānotais apjoms atrodas jauktas apbūves un centru apbūves teritorijā; perimetrālās apbūves teritorijā; valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Rīgas vēsturiskais centrs aizsardzības zonā. Objekta plānotā izmantošana atbilst kodam 12110102 ,,Dienesta viesnīcas; Izglītojamo un strādnieku dienesta viesnīcas”.

Rīgas pilsētas būvvaldes, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Latvijas Arhitektu savienības saskaņotā  konkursa žūrijas komisijā ir nozīmēti attiecīgo iestāžu speciālisti, arhitekti Dace Celmiņa, Marina Levina un Juris Poga, kā arī sertificēti arhitekti Uldis Balodis un Juris Mitenbergs.

Kopējais prēmiju fonds 12 000 eiro. Darbu iesniegšanas termiņš 2017. gada 8. decembris.

Konkursa nolikums un uzdevums

Papildus informācija un tehnisko materiālu saņemšana: Velta Holcmane, tālr. +371 29423600, velta.holcmane@inbox.lv

Open architectural sketch design competition “Newly-built student housing complex at Ernesta Birznieka-Upisa street 19 in Riga”

„EBU 19” LLC (registration No. 40103732693) announces an open architectural competition “Newly-built student housing complex at Ernesta Birznieka-Upisa street 19 in Riga” (cadastral designation of the land parcel 0100 030 0123) with the aim to build a contemporary, functional building that would harmoniously blend into the pre-existing cultural and historic urban landscape.

The location of the intended construction is in a mixed type building and centre building territory, perimetral building territory, territory of urban construction monument of state significance Riga Historic Centre and protection zone of the UNESCO World Cultural and Natural Heritage site Riga Historic Centre. The intended type of use of the competition subject corresponds to the code 12110102 “Hostels; Hostels for learners and workers”.

Competition brief has been approved by the Riga City Construction Board, State Inspection for Heritage Protection and Latvian Association of Architects and the following experts from the respective authorities have been appointed to the jury panel - Dace Celmina, Marina Levina and Juris Poga, as well as licenced architects Uldis Balodis and Juris Mitenbergs.

The total amount of prize money is EUR 12’000.00.

Submission deadline – 8 December 2017.

Competition brief and task

To obtain further information and technical materials, please contact: Velta Holcmane, phone: +371 29423600, velta.holcmane@inbox.lv.

Atklātā arhitektūras metu konkursa ar uzaicinātiem dalībniekiem „Biroju ēku ar komercplatībām pirmajā stāvā jaunbūves Antonijas ielā 17 un 21, Rīgā” rezultāti

“Vastint Latvia” SIA (reģ. Nr. 40003647511), respektējot Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 14. panta prasību, 2017. gada maija beigās izsludināja arhitektūras metu konkursu ar uzaicinātiem dalībniekiem „Biroju ēku ar komercplatībām pirmajā stāvā jaunbūves Antonijas ielā 17 un 21, Rīgā” ar mērķi iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta priekšlikuma skici norādītiem apbūves gabaliem Magdelēnas kvartālā. 

Noteiktajā laikā 24. jūlijā tika iesniegti 6 darbi. Izskatot tos, žūrija vienojās, ka ir viens labākais projekts un pārējie uz tā fona neizceļas. Tā arhitektūras kvalitāte visprecīzāk atspoguļo pasūtītāja uzdevumu un visveiksmīgāk iederas Rīgas vēsturiskajā centrā un bagātinās Magdelēnas kvartāla kopskatu. Žūrijā strādāja: Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis, arhitekts Andris Kronbergs, VKPAI vadītājs, arhitekts Juris Dambis, Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktora vietniece, arhitekte Regīna Bula, Igaunijas Arhitektu savienības biedrs, arhitekts Markus Kaasik, pasūtītāja pārstāvji Romāns Astahovs, Urmas Pastarus un Thomas Hattig.

Rezultātā par pirmās vietas ieguvēju atzīts darbs ar devīzi XXX000 - arhitektu birojs OUTOFBOX, Pēteris Bajārs, Guna Priede, Jānis Aufmanis, Arta Lāce, Luīze Elizabete Rukšāne. Otrā un trešā vieta netika piešķirtas. Veicināšanas prēmiju par  drosmīgu un inovatīvu priekšlikumu, kas ienes Rīgas pilsētvidē jaunas laikmetīgas arhitektūras vēsmas, saņem darbs ar devīzi MMM964 - arhitektu birojs „MADE arhitekti”, Miķelis Putrāms, Linda Krūmiņa, Mārtiņš Vaskis, Līva Kalniņa, Krists Lūkins, Ivars Kalvāns.

Protokols
Visi darbi

1. vieta - XXX000

Veicināšanas prēmija - MMM964

Noslēdzies Atklātais arhitektūras metu konkurss ar uzaicinātiem dalībniekiem “Teritorijai starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu, Rīgā”

2017.gada 28.aprīlī  tika izsludināts atklāts arhitektūras metu konkurss ar uzaicinātiem dalībniekiem „Teritorijā starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu” Rīgā, Rūpniecības ielā 25 (kad.apz. 0100 011 0107), Rūpniecības ielā 27 (kad.apz. 0100 011 0105), Rūpniecības ielā 33 (kad.apz. 0100 011 0103), zemes vienība bez adreses (kad. apz. 0100 011 0106). 
Konkursa priekšmets bija arhitektūras mets daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām ar autostāvvietām Rīgā, kvartālā starp Rūpniecības, Pētersalas un Katrīnas ielu. Mērķis – izmantojot vienlīdzīgu radošu sacensību, iegūt iespējams labāko un ekonomiski pamatotāko apbūves metu.
Pavisam tika iesniegti 6 pretendentu darbi. Atbilstošākie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, pilsētvides raksturam un konkursa programmai ir darbi ar devīzi RU333, VS527, RK573, RP020, IR707, kuri tika izvērtēti detalizētāk.
Rezultātā par uzvarētāju atzīts darbs ar devīzi IR707 (SIA “RUUME arhitekti”). Otrā vieta netika piešķirta. Tika piešķirtas divas trešās vietas – darbam ar devīzi VS527 (SIA “MARK arhitekti”) un darbam ar devīzi RU333 (SIA “BB Studija”).
 
Protokols Nr. 1
Protokols Nr. 2
Visi darbi
 
1. vieta - IR707
 
 
3. vieta - VS527
 
 
3. vieta - RU333
 
 
RK573
 
 
RP020
 
 
GU004
 
 
Publicēts: 08.08.2017.

Noslēdzies ideju konkurss par jaunbūvi Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10

017. gada 5. jūnijā tika pasludināti atklātā ideju konkursa “Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komerctelpām pirmajā stāvā jaunbūve Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10. Pavisam tika iesniegti 11 darbi. Izskatot tos, žūrija nolēma, ka Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, pilsētvides raksturam un konkursa programmai visatbilstošākie ir darbi ar devīzi A111A, DM777, KL010, MAR810, SML810 un UTC852, kas tika izvērtēti detalizētāk.

Rezultātā par uzvarētāju atzīts darbs ar devīzi „A111A” (“Lauder Architects” (Rita Laudere, Kārlis Lauders, Valdis Linde, Harijs Vucens, Betija Balode). 2. vieta piešķirta priekšlikumam „KL010” (“Avotiņš, Vincents un partneri” (Jānis Ielejs). Savukārt 3. vieta – darbs ar devīzi „MAR810” (“MERU arhitekti” (Oskars Kotello, Marta Kotello, Anna Dārija Roze, Beāte Zavadska, Jānis Ceriņš, Didzis Jaudzems).

PROTOKOLS

VISI PIETEIKUMI

1. vieta – A111A

2. vieta – KL010

3. vieta – MAR810

DM777

SML810

UTC852

NOW3

ANNA

SEP02

CF2569

6 KRASAS

Noslēdzies konkurss par metu daudzdzīvokļu ēkai Pērses 2a

Atklātais arhitektūras ideju konkurss par metu daudzdzīvokļu ēkai ar komercplatībām pirmajā stāvā Rīgā, Pērses ielā 2A, ko rīkoja Jevgenijs Darijs, norisinājās no 2017. gada janvāra līdz martam. Konkursa mērķis – izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt labākos priekšlikumus, ko varētu ņemt par pamatu ēkas būvprojekta izstrādei.

Tika iesniegti septiņi darbi, un to vērtēšanas kritēriji vienlīdz svarīgās daļās bija sadalīti starp pilsētvides, arhitektūras un inženiertehniskajiem risinājumiem, kā arī objekta tehniskajiem rādītājiem.

Žūrijā darbojās: LAS pārstāvis Arnis Kleinbergs, Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Agrita Maderniece, VKPAI pārstāvis Jānis Zilgalvis, pasūtītāja pārstāvji Renārs Liepiņš un Ervīns Ivanovskis un pasūtītāja pieaicināts sertificēts arhitekts Jānis Empelis.

PROTOKOLS

1. vieta UV22 – SIA „Sintarh” – Iļja Miļgroms

2. vieta BALSA – SIA „HUMA arhitektu studija” – Jānis Skanis

3. vieta TKMV01 – SIA „Klasikinis Portikas + Planas B” – Martynas Valevicius, Tumas Kavaliauskas

CITI IESNIEGTIE DARBI

137FSS

ATK47

LINK

TT77

Vairāk informācijas šeit.

Konkurss par metu biroju ēku jaunbūvei ar komercplatībām pirmajā stāvā Antonijas ielā 17 un 21

„Vastint Latvia" SIA (reģ. nr. 40003647511) izsludina atklātu arhitektūras metu konkursu ar uzaicinātiem dalībniekiem „Biroju ēku ar komercplatībām pirmajā stāvā jaunbūves Antonijas ielā 17 un 21, Rīgā” ar mērķi iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta priekšlikuma skici norādītiem apbūves gabaliem.

Viens no gruntsgabaliem plānotai biroju ēkai (koda nosaukums A3) 0,1775 ha platībā atrodas Antonijas ielā 17 (zemes kadastra nr. 01000190152). Otra plānotā biroju ēka (koda nosaukums O1) ar platību aptuveni 0,2350 ha atrodas gruntsgabala daļā Antonijas ielā 21 (zemes kadastra nr. 01000192000) ar kopējo gruntsgabala platību 1,5353 ha.

Konkursa nolikums saskaņots Latvijas Arhitektu savienībā, izskatīts Rīgas pilsētas būvvaldē un VKPAI. Žūriju veido vietējie un starptautiskie speciālisti.
Kopējais prēmiju fonds – 14 000 eiro.
Darbu iesniegšanas termiņš 2017. gada 24. jūlijs.

Konkursa nolikums un programma šeit – NOLIKUMS un PROGRAMMA

Papildinformācija un tehniskie materiāli: Velta Holcmane
tālr. 29423600
velta.holcmane@inbox.lv

Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīzija un meža parka labiekārtojuma iecere Ķemeros

Jūrmalas pilsētas dome izsludina atklātu starptautisku metu konkursu, kura priekšmets ir apbūves iecere, kas attēlo kompleksu daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra vīziju un meža parka labiekārtojuma ieceri Ķemeros. Tai ir jāietver arhitektoniskie un funkcionālie dabas tūrisma centra risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumi meža parka ainavas izveidei un labiekārtojumam ar izziņas, izklaides, aktīvās un pasīvās atpūtas infrastruktūras elementiem. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

Nolikums – šeit
Iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21. augusta 17.00
Iesniegšanas vieta: Jūrmalā, Dubultu prospektā 2

Projektēšanas programma un metu konkursa izejas materiāli – šeit.
Vairāk informācijas – šeit.

Godalgu fonds: 30 000 EUR
- pirmās vietas godalga –15 000 EUR
- otrās vietas ieguvēja godalga – 9000 EUR
- trešās vietas ieguvēja godalga – 6000 EUR

Pēc papildu informācijas un materiāliem vērsties pie žūrijas atbildīgā sekretāra Denisa Piļkēviča:
Tālrunis: 26 191 281
E-pasts: deniss.pilkevics@gmail.com

 

Jurmala city council announces an open International Architectural Design Competition of “The vision of the multifunctional nature tourism center and the development of the forest park design in Kemeri”

The subject of the Competition is a design (or a construction idea) reflecting the vision of the multifunctional nature tourism center and the development of the forest park design in Kemeri, (further in text – the subject of the Competition). The building concept has to comprise architectural and functional solutions for the Nature and Tourism Center, as well as master plan solutions for the development of the entire territory of the forest park, including educational, entertainment and active and passive holiday infrastructure elements. Design proposal will be used as a basis for elaboration of the construction design.

The total amount of prize money of the Competition is 30 000,00 EUR:
- first place winner – EUR 15 000,00
- second place winner – EUR 9 000,00
- third place winner – EUR 6 000,00

Additional information will be provided by the secretary in-charge of the Jury Deniss Piļkevičs:
Phone. +371 26191281, e-mail: metukonkurss@jurmala.lv

Competition materials can be found here
The Design proposal shall be submitted until 21 August 2017, 17:00 o’clock in Jurmala, Dubultu prospect 2

Atklāts metu konkurss ar uzaicinātiem dalībniekiem

SIA ”Merks” izsludina atklātu arhitektūras metu konkursu ar uzaicinātiem dalībniekiem „Teritorijā starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu” Rīgā, Rūpniecības ielā 25 (kad.apz. 0100 011 0107), Rūpniecības ielā 27 (kad.apz. 0100 011 0105), Rūpniecības ielā 33 (kad.apz. 0100 011 0103), zemes vienība bez adreses (kad. apz. 0100 011 0106). 

Konkursa priekšmets ir arhitektūras mets daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām ar autostāvvietām Rīgā, kvartālā starp Rūpniecības, Pētersalas un Katrīnas ielu. Mērķis – izmantojot vienlīdzīgu radošu sacensību, iegūt iespējams labāko un ekonomiski pamatotāko apbūves metu.

Pēc papildu informācijas un materiāliem vērsties pie žūrijas atbildīgā sekretāra Arņa Ivuškāna pa tālruni 26 557 524 vai e-pastā: arnis.ivuskans@merks.lv.

Nolikums šeit – konkursa nolikums
Iesniegšanas termiņš: 
2017. gada 30. jūnijam līdz 17.00
Iesniegšanas vieta: SIA „Merks” biroja telpās Rīgā, Skanstes ielā 50

Situācijas plānā izmantota informācija no 
www.bing.com/maps
Publicēts: 28.04.2017.

„Rail Baltica" metu konkursa rezultāti

Metu konkursu „Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksas apbūves iecere” organizēja projekta „Rail Baltica” pirmās kārtas ieviesējs Latvijā SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas”, un tā mērķis bija iegūt vispiemērotāko metu Rīgas centrālajam multimodālā sabiedriskā transporta mezglam un „Rail Baltica” Rīgas Dzelzceļa tiltam teritorijā, kas ietver Rīgas vēsturisko centrālo dzelzceļa staciju un tās infrastruktūru, uzbērumu no Dzirnavu līdz Krasta ielai un plānoto „Rail Baltica” dzelzceļa tiltu pāri Daugavai. Mērķa sasniegšanai tika noteikta konkursa teritorija aptuveni 14 hektāru platībā, kā arī aptuveni 59 hektāru izpētes teritorija, lai rezultātā iegūtu arī konkursa teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumus.

Metu konkurss tika izsludināts 2016. gada 7. jūlijā, bet darbu iesniegšanas termiņš bija 7. novembris. Tika iesniegti 15 meti, un to atbilstību konkursa nolikumam un pasūtītāja prasībām vērtēja tehniskā komisija, bet novembra beigās – starptautiskā žūrija:

 • Arhitekte Džūlija Bolesa-Vilsone (Julia Bolles-Wilson),
 • Pilsētplānotājs Džonatans Kendals (Jonathan Kendall),
 • Arhitekts Andis Sīlis,
 • Arhitekts Egons Bērziņš,
 • Kultūras ministrijas eksperts Jānis Dripe,
 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis,
 • RD Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galvenais teritorijas plānotājs Aigars Kušķis,
 • Rīgas būvvaldes galvenais arhitekts – teritorijas plānotājs Viesturs Brūzis un Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas vadītājas vietniece Agrita Maderniece,
 • „Eiropas Dzelzceļa līniju” Tehniskā departamenta direktors Jānis Eiduks,
 • VAS „Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Nekustamā īpašuma reģistrācijas daļas vadītāja vietniece Eva Kalviņa,
 • Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, „Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes loceklis Dins Merirands.

Kultūras ministrijas eksperts Jānis Dripe: „Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla apbūve ir sarežģīta gan no arhitektūras un publiskās ārtelpas viedokļa, gan transporta organizācijas un dzelzceļa specifisko tehnoloģiju viedokļa, tāpēc iesniegto darbu skaits – 15 – vērtējams ļoti atzīstami.”

Žūrija nolēma piešķirt divas otrās godalgas – arhitektiem no Dānijas („PLH Arkitekter” sadarbībā ar „COWI”) un Latvijas arhitektu apvienībai O+R+V+E+L (SIA "Outofbox", SIA „RUUME arhitekti”, SIA „Vektors T”, SIA „E. Daniševska birojs” un SIA „Landshape”), abiem otro vietas ieguvējiem piešķirot godalgas 45 000 eiro apmērā.

Spānijas uzņēmumam „BAC Engineering Consultancy Group” piešķirta īpaša veicināšanas balva un godalga 21 000 eiro apmērā. Spānijas arhitekti piedāvā visus četrus sliežu ceļus (divus pašreizējos un divus jaunos) novietot uz jaunbūvējama tilta, savukārt pašreizējo Dzelzceļa tiltu atvēlēt gājējiem un velosipēdistiem.

Veicināšanas balvas un godalgas 13 000 eiro apmērā piešķirtas arī „Kolm Pluss Üks” un „Hendrikson & Ko” no Igaunijas, Dānijas, Latvijas un Nīderlandes komandai „Gottlieb Paludan Architects”, SIA „NAMS”, „Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.”, kā arī Francijas, Portugāles un Latvijas apvienībai „Bordas+Peiro”, „PROAP – estudos e projectos de arquitectura paisagista LDA”, „Egis Rail”, SIA „ARPLAN”.

Tā kā pēc žūrijas vērtējuma nebija viena uzvarētāja, pasūtītājs, konsultējoties ar projekta sadarbības partneriem (Rīgas dome, Latvijas Dzelzceļš, Autoosta, Centrālais tirgus, Linstow u.c.) veica realizācijas izmaksu un pretendentu pieredzes izvērtēšanu. Pēc abu uzvarējušo metu, kā arī Spānijas arhitektu piedāvātās dzelzceļa tilta risinājuma idejas izvērtēšanas pasūtītājs „Eiropas Dzelzceļa līnijas” ir secinājis, ka Spānijas un Latvijas arhitektu piedāvāto risinājumu īstenošanai nepieciešama būtiska Rīgas pilsētas, Latvijas Dzelzceļš, kā arī privāto investīciju piesaiste, tāpēc tiks īstenots Dānijas arhitektu piedāvājums.

Savukārt, lai veicinātu kompleksu skatījumu uz apkārtējo pilsētvidi un harmonisku tās attīstību, satiksmes ministrs Uldis Augulis ir paziņojis par pārinstitucionālas koordinācijas padomes veidošanu.

PROTOKOLS
VISI DARBI

Uzvarējušais piedāvājums ar devīzi R210G1A6


Izsludināts konkurss par daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi ar komerctelpām Krāsotāju ielā 8/10

SIA „K8/10” izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komerctelpām pirmajā stāvā jaunbūve Rīgā, Krāsotāju ielā 8/10 (34. grupa, 152. grunts)”.
Darbu iesniegšana: līdz 2017. gada 12.maijam.

Konkursa un programma (bez galvenajiem izejas datiem) noteikumi – šeit: NOTEIKUMI.
Situācijas plānā izmantota informācija no www.kadastrs.lv.

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie konkursa žūrijas atbildīgā sekretāra Mārtiņa Ulāna:
+371 26406119martins.ulans@inbox.lv

Noslēdzies konkurss par ēkas metu Rīgā, K. Barona ielā 73

Atklātais arhitektūras ideju konkurss par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām pirmajā stāvā metu Rīgā, K. Barona ielā 73, kuru rīkoja Igors Gatins, norisinājās no 2016. gada 17. novembra līdz 2017. gada 16. janvārim. Tā mērķis – izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt labākos priekšlikumus, ko varētu ņemt par pamatu ēkas būvprojekta izstrādei.

Tika iesniegti desmit darbi, un to vērtēšanas kritēriji vienlīdz svarīgās daļās bija sadalīti starp pilsētvides, arhitektūras un inženiertehniskajiem risinājumiem, kā arī objekta tehniskajiem rādītājiem.

Žūrijā darbojās: LAS pārstāve Ilze Didrihsone, Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāve Dace Celmiņa, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvis Nauris Piļāns, pasūtītājs Igors Gatins, pasūtītāja pārstāvis Ervīns Ivanovskis un pasūtītāja pieaicināts sertificēts arhitekts Jānis Empelis.

1. PROTOKOLS
2. PROTOKOLS


1. vieta TEGULE
– „Arhitektu birojs Jaunromāns un Ābele” – Mārtiņš Jaunromāns, Oļegs Kuzņecovs, Dāvis Gertners, Māra Ābele, Dace Aumele, Vadims Lando


2. vieta KB073
– „Avotiņš, Vincents un partneri” – Kaspars Avotiņš


3. vieta BB33
„R.E.D. Arhitekti” – Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris Tomsons

 

CITI IESNIEGTIE DARBI

JOY333 – SIA „MAAS arhitekti”


Apartamenti73 – „Palast Architekts” un „Variant Studio – Artūrs Analts, Normunds Zitmanis, Kristaps Sautiņš

 


MAGI4


KMK-111

KBR732


BAU 331


KAS DĀRZĀ

Vairāk informācijas par visiem darbiem šeit.

 

 

Ideju konkurss jaunbūvei Rīgā, Pērses ielā 2A

Jevgenijs Darijs izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām pirmajā stāvā jaunbūve Rīgā, Pērses ielā 2A (30. grupa, 57. grunts)”

Darbu iesniegšana līdz 2017. gada 6. martam.
Konkursa noteikumi un programma šeit.

Situācijas plānā izmantota informācija no www.rigis.lv

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie žūrijas atbildīgā sekretāra Mārtiņa Ulāna:
tel. 26406119
martins.ulans@inbox.lv

Noslēdzies ideju/metu konkurss "Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Matīsa 52"

Noslēdzies SIA „ARGOLD” rīkotais atklātais arhitektūras konkurss par labāko "Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Matīsa 52" iesniegto ideju/metu izskatīšanu, kurš tika izsludināts 2016. gada 18. jūlijā. Konkursa mērķis bija nodrošināt pretendentiem radošu sacensību, kā rezultātā tiktu iegūts labākais mets ar iespēju to ņemt par pamatu tehniskā projekta izstrādei. Vērtēšanai tika iesniegti 9 darbi, izskatīšana notika 2016. gadā 2. decembrī.

Žūrijā darbojās: pasūtītāja pārstāve Ilva Blūma, Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Agrita Maderniece, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvis Jānis Zilgalvis, Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji Ingurds Lazdiņš un Renārs Putniņš.

Vērtēšanas kritēriji tika iedalīti atbilstoši piedāvātajam teritorijas risinājumam, ēkas funkcionālajam risinājumam, ēkas telpiskajam un kompozicionālajam risinājumam, projekta risinājumu ilgtspējībai, kā arī projekta ekonomiskajiem rādītājiem un apgrūtinājumiem, kas izriet no nepieciešamības projektu saskaņot ar apkārtējo nekustamo īpašumu īpašniekiem un institūcijām.

Izvērtējot visus noteiktos kritērijus, žūrija nolēma 1. vietu nepiešķirt, bet piešķirt trīs dalītas 2. vietas:

PROTOKOLS

BAM093 – būvprojekta vadītājs – Artis Gedrovics, piedalījās: Sidhards Jānis Libers, Sandra Sinka, Egīls Markus, Rasa Grāvīte

Vairāk informācijas šeit

GGG000 – SIA “MAAS arhitekti”, būvprojekta vadītājs – Valdis Ligers, piedalījās: Māris Bardiņš, Didzis Jaunzems 

SBC269 – SIA “R-Architecture”, būvprojekta vadītājs – Juris Lauris, piedalījās: Valdis Ķietis, Līvija Šivare, Tatjana Piskunova 

 


CITI PRETENDENTI

AXO 242
 

JKJ001 

LEO 052 

RAZ234 

RRR002 

SBI123 

Noslēdzies konkurss par labāko metu dzīvojamai ēkai ar publiskām telpām Tērbatas ielā 89, Rīgā

Noslēdzies SIA „KD2” rīkotais atklātais arhitektūras konkurss par labāko metu dzīvojamai ēkai ar publiskām telpām Tērbatas ielā 89, Rīgā, kurš tika izsludināts 15.septembrī. Šī konkursa mērķis bija nodrošināt pretendentiem radošu sacensību, kā rezultātā tiktu iegūts labākais mets, ar iespēju to ņemt par pamatu tehniskā projekta izstrādei.

Kopā tika iesniegti seši darbi, kuru vērtēšanas kritēriji tika iedalīti atbilstoši piedāvātajam teritorijas risinājumam, ēkas funkcionālajam risinājumam, ēkas telpiskajam un kompozicionālajam risinājumam, projekta risinājumu ilgtspējībai, kā arī projekta ekonomiskajiem rādītājiem un apgrūtinājumiem, kas izriet no nepieciešamības projektu saskaņot ar apkārtējo nekustamo īpašumu īpašniekiem un institūcijām.

Izvērtējot visus noteiktos kritērijus, žūrija nolēma 1. vietu nepiešķirt, bet piešķirt trīs dalītas 2. vietas darbiem ar devīzēm - „TT322” (izstrādātājs SIA „CORE projekts”), „HH888” (izstrādātājs SIA „MAAS arhitekti”) un „GR247” (izstrādātājs SIA „Dores Architecture”).

Konkursa žūrijā darbojās pieci žūrijas pārstāvji – no pasūtītāja puses Sandris Keišs un Mārcis Dobrājs, no biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” puses, pārstāve Vita Polkovņikova, no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas puses pārstāvis Jānis Zilgalvis un no Rīgas pilsētas Būvvaldes puses, pārstāve Lolita Sarma.

KONKURSA DARBI UN PROTOKOLS

„TT322” (izstrādātājs SIA „CORE projekts”)


„HH888” (izstrādātājs SIA „MAAS arhitekti”) 

„GR247” (izstrādātājs SIA „Dores Architecture”)

 

"AS913"

"TA089"

"TB089"

Publicēts: 29.12.2016.

Konkursa rezultāti: „Vienības laukuma Cēsīs pārbūves ieceres izstrāde”

2016. gada 17. oktobrī noslēdzās Cēsu novada pašvaldības izsludinātais metu konkurss „Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde”. Tas tika organizēts ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu publiskās ārtelpas un tās objektu izveidošanu Vienības laukumā, veidojot to kā unikālu pilsētvides objektu un radot augstas estētiskās kvalitātes pilsētas centrālo laukumu, kurā prasmīgi ir iekļauti īpaši mākslinieciski, arhitektoniski un ainavas elementi, kas veidoti ieturēti vienotā stilā, par pamatu ņemot pilsētas vēsturisko plānojumu, vienlaikus nodrošinot estētisku un labiekārtotu vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

PROTOKOLS

Plašāka informācija šeit.

Žūrijas sēdē 7. novembrī tika izskatīti un novērtēti pieci darbi:

- UNI999 (SIA „Brīnišķīgo projektu birojs” – Andrejs Ģelzis, Kristīna Briķe, Ivo Pāss, Kaspars Perskis)


- LBC13 (SIA „Joe” – Arvīds Račinskis, Ilze Leināte, Lina Burova, Jurģis Liepiņš-Smelters)


- TDS 99 (Jānis Zirnis, Mārtiņš Pundurs, Iveta Grīviņa)


- SLV16 (SIA „SB Projekts” – Sarmīte Pāvilaite, Linda Šveice)


- LAJ10 (Agnese Putrišķe, Mārtiņš Jaunromāns)

Žūrija: Jānis Rozenbergs (Cēsu novada domes priekšsēdētājs, žūrijas priekšsēdētājs), Guntis Grabovskis (LAS pārstāvis, sertificēts arhitekts), Jānis Zlaugotnis (Cēsu novada būvvaldes arhitekts), Laine Madelāne (Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja), Dace Laiva (Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas ainavu arhitekte), Dace Ķibilda (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) un Uldis Plendišķis (Latvijas Valsts ceļi). Žūrija nolēma: 

- Nevienu iesniegto metu neatzīt par īstenojamu un 1. vietu nepiešķirt, kā arī neveidot iesniegto metu rangu.
- Visiem metiem piešķirt dalītu 2. vietu un konkursa godalgu fondu sadalīt visiem metiem proporcionāli vienādās daļās – 2600 EUR katram.
- Pasūtītājam ieteikt piemērot vienu no šādām procedūrām: rīkot sarunu procedūru ar visu godalgoto metu autoriem, pirms tam precizējot projektēšanas programmu un izvērtējot konkursa rezultātā iegūtās labākās idejas vai izmantojot iegūtās idejas par pamatu Cēsu Vienības laukuma pārbūves projektēšanas uzdevuma sagatavošanai un publiskā iepirkuma organizēšanai par būvprojektēšanas darbu veikšanu.

Atklāts arhitektūras ideju konkurss – Rīga, K. Barona iela 73

Konkursa nosaukums: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām pirmajā stāvā jaunbūve Rīgā, K. Barona ielā 73 (28. grupa, 98. grunts)”

Izsludina: Igors Gatins

Darbu iesniegšana: līdz 2017. gada 16. janvārim (adrese tiks precizēta)

Visi konkursa darbi un konkursa žūrijas protokols tiks publicēts Latvijas Arhitektu savienības mājaslapā www.latarh.lv.

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie konkursa žūrijas atbildīgā sekretāra Mārtiņa Ulāna 
26406119

martins.ulans@inbox.lv 

Noteikumi, programma, pieteikšanās anketa

Noslēdzies arhitektūras ideju konkurss ēkai Brīvības ielā 120  

Atklātais arhitektūras ideju konkurss par daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas metu Rīgā, Brīvības ielā 120, ko rīkoja SIA „CCDU Jurmala”, norisinājās no 13. maija līdz 11. jūlijam. Konkursa mērķis – izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt iespējami labākos priekšlikumus, ko varētu ņemt par pamatu daudzdzīvokļu ēkas būvprojekta izstrādei.

Tika iesniegti astoņi darbi, un to vērtēšanas kritēriji vienlīdz svarīgās daļās bija sadalīti starp pilsētvides, arhitektūras un inženiertehniskajiem risinājumiem, kā arī objekta tehniskajiem rādītājiem.

Žūrija nolēma 1. vietu nepiešķirt, savukārt 2. vietu ieguvušajam darbam (devīze BRIX16, izstrādātāji „Mark Arhitekti”) veicamas korekcijas, lai panāktu pilnīgu atbilstību Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Žūrijā darbojās: Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis Oskars Redbergs, Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāve Lolita Sarma, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāve Marina Levina, SIA „CCDU Jurmala” pārstāvji Eduards Krūmiņš, Andis Skrastiņš un pasūtītāja pieaicināts sertificēts arhitekts Uldis Bērziņš.

KONKURSA DARBI UN PROTOKOLS

Konkursa gaita un rezultāti:  Biroja ēku komplekss Krasta ielā 99A

Tika iesniegti pieci darbi ar devīzēm AP173, FF311, HS714, LV154, UD888. Darbu vērtēšanas kritēriji vienlīdz svarīgās daļās bija sadalīti starp ēku arhitektonisko kvalitāti, atbilstību RTIAN un ēku funkcionalitāti / atbilstību telpu programmai.  Šim projektam bija izvirzītas divas specifiskas prasības – atbilstība LEED zelta sertifikāta prasībām un BIM vides pārvaldīšana.  Četros no pieciem projektiem bija izpildīta telpu programma, visi iesniegtie darbi bija izstrādāti BIM vidē, bet nevienā no iesniegtajiem darbiem pilnībā nebija ievēroti Rīgas pilsētas apbūves noteikumi (RTIAN).  Neskatoties uz šo būtisko nepilnību, žūrijas komisija nolēma piešķirt 1.,2. un 3. vietu, un sadalīt balvu fondu, taču lai izpildītu RTIAN, visiem projektiem ir būtiski jāmaina arhitektūras apjomu izkārtojums.  Žūrijas komisija projektu vērtēšanas darbu pabeidza 2016.g. 8. janvārī.

1. PROTOKOLS

2. PROTOKOLS


1.vietas ieguvējs projekts ar devīzi UD888 (izstrādāja "Sarma & Norde Arhitekti")

2.vietas ieguvējs projekts ar devīzi LV154 (izstrādāja "PIN Arhitektid" OÜ)

 

3.vietas ieguvējs projekts ar devīzi FF311 (izstrādāja SIA "Diānas Zalānes projektu birojs")

 

Projekts ar devīzi HS714 (izstrādāja AS "Nord Projekt")

 

Projekts ar devīzi AP173 (izstrādāja SIA "Vizuālās modelēšanas studija")

 

 

 

 

 

 

Cēsu novada pašvaldība izsludina metu konkursu "Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde"

 
Cēsu novada pašvaldība izsludina metu konkursu "Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde"

Konkursa mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu publiskās ārtelpas un tās objektu izveidošanu Vienības laukumā, veidojot to kā unikālu pilsētvides objektu un radot augstas estētiskās kvalitātes pilsētas centrālo laukumu, kurā prasmīgi ir iekļauti īpaši mākslinieciski, arhitektoniski un ainavas elementi, kas veidoti ieturēti vienotā stilā, par pamatu ņemot pilsētas vēsturisko plānojumu, vienlaicīgi nodrošinot estētisku un labiekārtotu vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. 

Darbu iesniegšana līdz 2016.gada 17.oktobrim.

Ar konkursa noteikumiem un programmu (bez galvenajiem izejas datiem) ir iespējams iepazīties zemāk pievienotajā failā.

Papildus informācija un konkursa materiāli saņemami pie konkursa žūrijas atbildīgā sekretāra Mārtiņa Ulāna +371 26406119martins.ulans@cesis.lv 
NB! No 25. līdz 29.jūlijam konkursa materiālus iespējams saņemt tikai rakstot uz e-pastu martins.ulans@inbox.lv.

Nolikums

Publicēts: 22.07.2016.

Atklāts arhitektūras projekta konkurss: "Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Matīsa 52"

SIA "ARGOLD" izsludina atklātu arhitektūras projekta konkursu "Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Matīsa 52 (kad.Nr.0100 033 0099)"

Darbu iesniegšana līdz 2016.gada 19.septembrīm

Ar konkursa nolikumu ir iespējams iepazīties šeit: KONKURSA NOLIKUMS

Kopējais prēmiju fonds 12’000,00 eiro.

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties

pie konkursa žūrijas atbildīgā sekretāra Mārtiņa Baiko +371 26176716, matisa.52_konkurss@inbox.lv

 

Publicēts: 18.07.2016.

Atklāts starptautisks metu konkurss Eiropas transporta tīkla projekta Rail Baltica objektam Latvijā

Open international sketch design competition for the object of the priority project Rail Baltica of the European transport network in Latvia

 

Publicēts: 08.07.2016.

Konkursa gaita un rezultāti:  Rīgas konferenču un koncertu centrs

 

Konkurss par Rīgas konferenču un koncertu centra arhitektūras metu, ko rīkoja SIA „Merks”, norisinājās no 2015.g. 1. augusta līdz 2015.g. 2. novembrim. Tas bija atklāts konkurss ar pieaicinātiem dalībniekiem un prēmiju fondu 10 000 eiro.  Konkursa mērķis bija radošā sacensībā iegūt labāko apbūves priekšlikumu un pirmās vietas ieguvēju projektu virzīt tālākai attīstīšanai.

Tika iesniegti trīs darbi ar devīzēm AP175, KK111, XY777. Darbu vērtēšanas kritēriji vienlīdz svarīgās daļās bija sadalīti starp ēku arhitektonisko kvalitāti, atbilstību telpu programmai, ēku funkcionalitāti un akustiskajiem risinājumiem. Šādi kritēriji ir svarīgi tādēļ, ka ēkai ir jābūt ne tikai vizuāli pievilcīgai, bet arī jāatrisina cilvēku plūsmas jautājumi 3 000 vietu lielā konferenču centrā un jāspēj nodrošināt simfoniskās mūzikai atskaņošanai atbilstoša akustika koncertzāle. Tā kā šo projektu ir paredzēts realizēt, tad svarīgs darbu novērtēšanas kritērijs bija arī projekta realizējamība konkursa nolikumā nosauktā budžeta ietvaros.

Žūrijas komisija projektu vērtēšanas un vietu piešķiršanas darbu pabeidza 2015.g. 30. novembrī.  Žūrijas komisija piešķīra 1., 2. un 3. vietu ar būtiskiem papildu nosacījumiem, ja darbi tiktu tālāk izstrādāti.  Žūrijas komisijas sastāvs: LAS pārstāvis Viktors Valgums sen., LAS pārstāvis Andris Kokins, Būvvaldes pārstāvis Viesturs Brūzis, SIA „Merks” pārstāve Ieva Lāce, Mūzikas nozares pārstāvis Normunds Šnē, Tūrisma nozares pārstāvis Vlads Koriagins.

 

1.vietas ieguvējs projekts ar devīzi AP175 (izstrādāja SIA „Vizuālās modelēšanas studija” sadarbībā ar SIA „Asketic”)

 

2.vietas ieguvējs projekts ar devīzi KK111 (izstrādāja SIA „F.L.TADAO & LUKŠEVICS”)

 

 

3.vietas ieguvējs projekts ar devīzi XY777 (izstrādāja SIA “8 A.M.”)

 

“Jauna skolas ēka Ādažos” konkursa rezultāti

Šī gada 16. martā Ādažu novada pašvaldība izsludināja iepirkumu “Jauna skolas ēka Ādažos”. Iepirkums notika metu konkursa formā, kurā galvenā balva ir projektēšanas līgums. Metu konkursa nolikums tika sagatavots ar ļoti striktām prasībām pret projektējamo ēku un arhitektu darbu. Vērtēšanas punkti tika sadalīti proporcijā 50:50, viena daļa vērtēšanas punktu bija veltīti mākslinieciskai daiļradei, bet otra daļa funkcionālitātei.

Šā gada 17. maijā tika iesniegti 2 meti.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajam, kā arī saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.4.punktam aicināt piedalīties sarunu procedūrā par projektēšanas līguma slēgšanu pirmās vietas ieguvēju – dalībnieku ar devīzi – LIIN0000.

 

 

 Otrā vieta piešķirta konkursa dalībniekam ar devīzi – ACAB2017.

PROTOKOLS

KONKURSA DARBI

Papildus informācija: Normunds Masaļskis, Ādažu novada domes Projektu vadītājs,  normunds.masalskis@adazi.lv

Publicēts: 20.06.2016.

Atklātā arhitektūras ideju skiču konkursa "Intermodālā satiksmes mezgla Turgeņeva ielā 4, Turgeņeva ielā 6, Gaiziņa ielā 5k-1, Rīgā izveide" gaita un rezultāti  

2016. gada 29. februārī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Promenex” (reģistrācijas numurs 40103753500) izsludinātais atklātais konkurss "Intermodālā satiksmes mezgla Turgeņeva ielā 4, Turgeņeva ielā 6, Gaiziņa ielā 5k-1, Rīgā izveide" ir noslēdzies š. g. 16.maijā. Tas tika organizēts ar mērķi izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt iespējami labāko rezultātu, ko varētu ņemt par pamatu būvprojekta izstrādei, kā arī iegūt sadarbības partneri tālākai, detalizētākai projekta arhitektūras idejas izstrādei un nodrošināt racionālu līdzekļu izmantošanu.

Žūrijas sēdē, kas notika 2016.gada 30.maijā, tika izskatīti un novērtēti trīs iesniegtie darbi (ar devīzēm SE2027, RĪGA12, EK08).

Konkursa žūrija, sekojošā sastāvā: priekšsēdētājs Nikolajs Ovčaruks (pasūtītāja pārstāvis), priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Zilberts (sertificēts arhitekts), žūrijas locekle Ingrīda Imaka (pasūtītāja un zemes īpašnieka AS “Rīgas Centrāltirgus” pārstāvis), žūrijas loceklis Aleksandrs Marinskis (sertificēts arhitekts), žūrijas loceklis Pēteris Blūms (VKPAI pārstāvis), žūrijas loceklis Viesturs Brūzis (Būvvaldes pārstāvis), žūrijas locekle Beāta Dambīte (Satiksmes departamenta pārstāvis), pieņēma lēmumu:

Pirmo vietu un prēmiju EUR 5000, kā arī piedāvājumu noslēgt pasūtījuma līgumu par “Intermodālā satiksmes mezgla Turgeņeva ielā 4, Turgeņeva ielā 6, Gaiziņa ielā 5k-1, Rīgā izveide” arhitektūras idejas projekta izstrādi, piešķir darbam ar devīzi EK08 (autori SIA „Projektēšanas birojs A.I.D.E.” - Skaidrīte Kassaliete, Elīna Znotēna, Uldis Logins, Jānis Rinkevičs).

 

Otro vietu un prēmiju EUR 3000 piešķir darbam ar devīzi SE2027 (autori SIA "Arhitektu birojs MG arhitekti" - Guntis Grabovskis, Sandis Radziņš, Inga Gailīte, Rihards Pauliņš).

 

Trešo vietu un prēmiju EUR 1000 piešķir darbam ar devīzi RĪGA12 (SIA „SPOT arhitekti” - Kārlis Narkevičs, Igors Malovickis, Andris Dzenis, Anita Apele, Reinis Saliņš, Lucija Ernštreite).

 

Žūrijas locekļi iesaka projekta izstrādātājam ņemt vērā komisijas ierosinājumus:
-          ievērot vēsturisko zemes gabalu robežas un palielināt būvapjomu Gaiziņa un Prāgas ielas stūrī;
-          ja ir iespējams, mēģināt rast risinājumu tam, lai gājēju plūsmas centrālā ass no Centrāltirgus uz agrākā Rūpniecības preču tirgus galveno ieeju neatduras mikroautobusu stāvvietā, tādējādi pārtraucot vēsturiski izveidojušos pircēju ceļu, kas līdz šim nodrošinājis tirdzniecības aktivitāti;
-          mēģināt uzlabot vizuālo izskatu, palielinot mazos apjomus atsevišķi stāvošām ēkām, kā arī jāpadomā par tualetēm un kasēm. Vēlams izteiksmīgāks krāsu dizains, piešķirot 
objektam dinamiku un individualitāti;
-          Būvprojekta izstrādes gaitā izvērtēt satiksmes drošību piegādes transporta kustības organizācijā, ņemot vērā Turgeņeva ielas veloceļu risinājumus. 


PROTOKOLS
PROTOKOLA PIELIKUMS
 
KONKURSA DARBI

Komisijas atbildīgā sekretāre Ilona Andrzejevska
tālr. 29171495
Ilona.Andrzejevska@gmail.com 


Publicēts: 20.06.2016.

Konkursa "Par labāko Zaķusalas teritorijas telpiskā plānojuma attīstības vīzijas koncepcijas izstrādi” gaita un rezultāti

2016. gada 22. janvārī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zaķusala Estate" (reģistrācijas numurs 50003063391) izsludinātais atklātais konkurss "Par labāko Zaķusalas teritorijas telpiskā plānojuma attīstības vīzijas koncepcijas izstrādi” ir noslēdzies š.g. 25. aprīlī.  Tas tika organizēts ar mērķi iegūt iespējami labāko un ekonomiski pamatotāko teritorijas telpiskā plānojuma attīstības koncepcijas priekšlikumu ar efektīvāko un funkcionālāko arhitektonisko un pilsētbūvniecisko vērtību.

Žūrijas sēdē, kas notika 2016.gada 25.maijā, iepazinās ar vienpadsmit iesniegtajiem darbiem un secināja, ka  seši darbi (ar devīzēm AA100, CE236, NM357, NZ242, , zZ777, TR808) neatbilst konkursa noteikumiem, tajos ir pārāk būtiskas nepilnības, kuru dēļ tie tika diskvalilficēti.    Žūrija pieņēma izskatīšanai un vērtēšanai piecus darbus (ar devīzēm CP267, KS316, LN589, TE777, ZA108).

Konkursa žūrija, sekojošā sastāvā:  priekšsēdētājs Mārtiņš Pevko (konkursa rīkotāja pārstāvis), priekšsēdētāja vietniece Ieva Lāce (konkursa rīkotāja pārstāvis), komisijas locekļi Juris Jirgens (konkursa rīkotāja pārstāvis), Egons Bērziņš (Latvijas Arhitektūras Savienības pārstāvis) un Aleksandrs Feļtins (Rīgas pilsētas Arhitekta biroja pārstāvis) pieņēma lēmumu piešķirt pirmo, otro un trešo vietu.

Pirmā vieta  tika piešķirta darbam TE777 (autori arhitektu apvienība RUUME Arhitekti – Mārtiņš Rusiņš, Līva Nordmane, Ansis Šinke, Liene Adumāne, Oskars Vāvere, Jekaterina Smirnova)

Otrā vieta  tika piešķirta darbam ZA108 (autori ARHIS  ARHITEKTI SIA  – Andris Kronbergs, Helvijs Savickis, Andis Alksniņš, Ernests Šveisbergs).  

Trešā vieta tika piešķirta darbam CP267 (autori  KAMP Arhitektid OU – Jan Skolimowski, Kaspar Kruuse, Peeter Loo, Maie Raud, Mari Arvisto).

Žūrijas komisija rekomendēja pasūtītājam izstādīt Latvijas Arhitektūras Savienības  telpās 5 darbus, kuri kvalificējās konkursā pēc nolikuma un iepazīstināt ar tiem Rīgas pilsētas arhitekta biroju un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu.

PROTOKOLS
KONKURSA DARBI
 

The Course and Results of the Contest "Elaboration of the best conceptual vision for the spatial planning development of the territory in Zaķusala"

The open contest " Elaboration of the best conceptual vision for the spatial planning development of the territory in Zaķusala ", announced on 22 January 2016 by limited liability company "Zaķusala Estate" (registration number 50003063391), closed on 25 April this year. It was organised with a goal to get the possibly best and most reasonable from the economic aspect proposal for a development vision for the spatial planning, the most effective and most functional architectural value and urban development value.

The Jury in its meeting of 25 May 2016 examined eleven submitted works and concluded that six of them (mottos: AA100, CE236, NM357, NZ242, zZ777, TR808) are non-compliant with the Contest Rules and they have deficiencies serious enough to lead to their disqualification. The Jury accepted for consideration and evaluation five works (mottos: CP267, KS316, LN589, TE777, ZA108).

The Contest Jury, in the composition of: Mārtiņš Pevko, Chairman (a representative of the Contest organiser), Ieva Lāce, Deputy Chairman (a representative of the Contest organiser), Jury members Juris Jirgens (a representative of the Contest organiser), Egons Bērziņš (a representative of Latvian Association of Architects) and Aleksandrs Feļtins (a representative of the Riga City Architect’s Office) took a decision to award the first, second and third place.

The first place was awarded to the work TE777 (authors – association of architects RUUME Architects – Mārtiņš Rusiņš, Līva Nordmane, Ansis Škinke, Liene Adumāne, Oskars Vāvere, Jekaterina Smirnova).

The second place was awarded to the work ZA108 (authors – ARHIS  ARHITEKTI SIA  – Andris Kronbergs, Helvijs Savickis, Andis Alksniņš, Ernests Šveisbergs).  

The third place was awarded to the work CP267 (authors  KAMP Arhitektid OU – Jan Skolimowski, Kaspar Kruuse, Peeter Loo, Maie Raud, Mari Arvisto).

The Jury recommended the commissioning party to exhibit the 5 eligible works in the premises of the Latvian Association of Architects, and to introduce them to the Riga City Architect’s Office and Riga City Urban Development Department. '


Publicēts: 07.06.2016. 

 

 

Izsludināts atklāts arhitektūras ideju konkurss "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Brīvības ielā 120"

SIA "CCDU Jurmala" izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Brīvības ielā 120 (28.grupa, 9.grunts)"

Darbu iesniegšana līdz 2016.gada 11.jūlijam.

Ar konkursa noteikumiem un programmu (bez galvenajiem izejas datiem) ir iespējams iepazīties šeit.

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie konkursa žūrijas atbildīgā sekretāra Mārtiņa Ulāna +371 26406119,martins.ulans@inbox.lv.

 

Publicēts: 13.05.2016.

 

 

Pagarināts darbu iesniegšanas termiņš arhitektūras ideju skiču konkursam "Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēka Rīgā, Miera ielā 1"

Pagarināts darbu iesniegšanas termiņš SIA "Vaļņu 1" rīkotajam atklātam arhitektūras ideju skiču konkursam "Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēka Rīgā, Miera ielā 1". Konkursa darbi jāiesniedz līdz 02.08.2016. (08.07.2016.)

SIA "Vaļņu 1" rīko atklātu arhitektūras ideju skiču konkursu "Daudzstāvu daudzfunkcionālas ēka Rīgā, Miera ielā 1" ar mērķi iegūt sadarbības partneri tālākai, detalizētākai Arhitektūras daļas būvprojekta izstrādei.

Ar konkursa nolikumu (bez pielikumiem) var iepazīties lejuplādējot to šeit: Konkursa nolikums.

Konkursa nolikumu pilnā apjomā līdz 09.06.2016. var saņemt digitālā formā nosūtot reģistrācijas pieprasījumu uz e-pastu: bdc@bdc.lv, miera1@berzinsinvestment.lv, ar norādi "Miera iela 1, konkurss".

Publicēts: 06.05.2016.

Atklāts arhitektūras ideju konkurss projekta skiču izstrādei "SIA DEPO DIY lielveikalam Cukura ielā 2, Jelgavā"

EfTEN Capital – lielākais nekustamo īpašumu pārvaldības fonds baltijas valstīs, Pasūtītāja SIA "AURAS CENTRS" vārdā izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu projekta skiču izstrādei "SIA DEPO DIY lielveikalam Cukura ielā 2, Jelgavā" ar mērķi iegūt sadarbības partneri tālākai, detalizētākai būvprojekta Arhitektūras daļas izstrādei.

Konkursa nolikums saskaņots Latvijas Arhitektu savienībā, žūrijā iekļauti sertificēti arhitekti.

Darbu iesniegšanas termiņš 2016. gada 01. jūlijs.

Ar konkursa noteikumiem un programmu ir iespējams iepazīties zemāk:
Konkursa nolikums

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie konkursa žūrijas atbildīgās sekretāres:
Renātas Kaupasas, tālr. 22011948 
info@eften.lv

Publicēts: 29.04.2016.

Atklāts arhitektūras ideju skiču konkurss "Intermodālā satiksmes mezgla Turgeņeva ielā 4, Turgeņeva ielā 6, Gaiziņa ielā 5k-1, Rīgā izveide"

Darbu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2016.gada 16.maijam, tiek mainīta arī darbu iesniegšanas vieta – 312. kabinets, Bieķensalas ielā 21, Rīgā. Darbus iespējams iesniegt šī gada 16.maijā no plkst. 12:00 līdz 15:00 pēc Latvijas laika vai arī pirms norādītā termiņa, iepriekš par to vienojoties ar konkursa žūrijas atbildīgo sekretāru (+371 29171495 – Ilona Andrzejevska).

Publicēts: 13.04.2016.

Metu konkurss "Daudzfunkcionālā inovāciju centra jaunbūve, revitalizējot degradēto teritoriju Rūpniecības ielā 2, Ventspilī"

GROZĪJUMI KONKURSA NOLIKUMĀ

2016. gada 23. marta sēdē apstiprināti grozījumi nolikumā metu konkursam "Daudzfunkcionālā inovāciju centra jaunbūve, revitalizējot degradēto teritoriju Rūpniecības ielā 2, Ventspilī".

Ar nolikuma grozījumiem iespējams iepazīties šeit.
Visi iepirkuma dokumenti pieejami Ventspils pilsētas mājaslapā.

Publicēts: 08.03.2016.

Metu konkurss "Jauna skolas ēka Ādažos"

Ādažu novada dome izsludina atklātu metu konkursu jaunas skolas ēkas arhitektūras projekta izsrādei. Skolas projektēšanai tiek piedāvāta zemes vienība Ādažu centrā. Skolas ēka paredzēta 800 skolēniem. Ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ēkas būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības līgums. Kopējais metu konkursa prēmiju fonds - 10 000 eiro. Darbu iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 17. maijam. Ar konkursa nolikumu un darba uzdevumu ir iespējams iepazīties pievienotajās datnēs.

Konkursa nolikums un darba uzdevums ar pielikumiem šeit.

Konkursa nolikums

Publicēts: 17.03.2016.

Ziņojums potenciālajiem metu konkursa "Daudzfunkcionālā inovāciju centra jaunbūve, revitalizējot degradēto teritoriju Rūpniecības ielā 2, Ventspilī" dalībniekiem

Metu Konkurss būvobjektam "Daudzfunkcionālā inovāciju centra jaunbūve, revitalizējot degradēto teritoriju Rūpniecības ielā 2, Ventspilī"

Ēkas plānotā kopējā platība 6050 m2.

Iesniegt līdz : 13.06.2016 - 16:00

Konkursa uzvarētājs saņem uzaicinājumu piedalīties sarunu procedūrā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Pirmās sešas vietas apbalvos ar naudas godalgām:
1 vieta – 12 000 €
2 vieta – 7 000 €
3 vieta – 5 000 €
4 vieta – 3 000 €
5 vieta – 3 000 €
6 vieta – 3 000 €

Konkursa nolikums 
Pielikums Nr.1.5. Tehniskie noteikumi 
Pielikums Nr.1.4. Inovāciju centrs 
Pielikums Nr.1.3. Interešu izglītības centrs 
Pielikums Nr.1.10. Vizualizācijas punkti 
Pielikums Nr.1.11. Aprēķinu tabula Metu konkursam 
Teritorijas karte 
Iepirkuma uzraudzības biroja publikācija 
Teritorijas plāns dwg formātā 

Papildus informācija:
Raido Blumbergs
Tālr. 63620960
raido.blumbergs@ventspils.lv

Publicēts: 09.03.2016

Izsludināts atklāts arhitektūras ideju skiču konkurss "Intermodālā satiksmes mezgla Turgeņeva ielā 4, Turgeņeva ielā 6, Gaiziņa ielā 5k-1, Rīgā izveide"

SIA "Promenex" izsludina atklātu arhitektūras ideju skiču konkursu " Intermodālā satiksmes mezgla Turgeņeva ielā 4, Turgeņeva ielā 6, Gaiziņa ielā 5k-1, Rīgā izveide"

Kopējais prēmiju fonds 9000 eiro.

Darbu iesniegšana līdz 2016.gada 29.aprīlim.

Ar konkursa noteikumiem un programmu ir iespējams iepazīties Konkursa Nolikumā

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie konkursa žūrijas atbildīgās sekretāres Ilonas Andrzejevskas +371 29171495.

Publicēts: 29-02-2016

Skiču konkursa "Daudzdzīvokļu nama Mednieku ielā 7, Rīgā jaunbūve" gaita un rezultāti

2015. gada 16. decembrī sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LLA INVEST" (reģistrācijas numurs 40103379493) izsludinātais atklātais arhitektūras projekta idejas konkurss "Daudzdzīvokļu nama Mednieku ielā 7, Rīgā jaunbūve" tika organizēts ar mērķi, izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt iespējami labāko priekšlikumu objekta pilsētbūvnieciskajam un arhitektoniskajam risinājumam – konkursa noteikumu un programmas prasībām atbilstīgas projekta idejas skices, ko varētu ņemt par pamatu objekta būvprojekta izstrādei..

Žūrijas locekļi savā pirmajā sēdē, kas notika 2016. gada 29. janvārī, iepazinās ar 26. janvārī iesniegtajiem sešiem darbiem un secināja, ka atbilstoši nolikumam konkurss ir noticis, un darbu sastāvs atbilst konkursa nolikumam, tāpēc ir iespējams iegūt relatīvi labāko rezultātu. Žūrijas komisija vienojas, ka Komisijas locekļi vērtēšanas dabu veiks līdz 2016. gada 4. februārim.

Žūrija komisijas otrajā sēdē, kas notika 2016. gada 5. februārī, komisija - priekšsēdētāja Ļubova Utočkina (pasūtītāja pārstāve), priekšsēdētāja vietnieks Guntis Grabovskis (Latvijas Arhitektu savienības pārstāvis), Jānis Grundbergs (pasūtītāja pārstāvis), Agrita Maderniece (Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāve), Marina Levina (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāve), Jānis Viziņš (arhitekts, sertifikāta Nr. 10-0707), Ints Pujāts (arhitekts, sertifikāta Nr. 10-0764), pieņēma lēmumu piešķirt otro un divas trešās vietas. Pirmo vietu tika nolemts nepiešķirt.

Otrā vieta un godalga 2000,- eiro apmērā pienākas darba LL401 autoriem SIA "Diānas Zalānes projektu birojs" (reģistrācijas numurs 51203018671), ko pārstāv Diāna Zalāne un Agnese Tautiete.

Trešā vieta un prēmija 1000,- eiro apmērā (katram) pienākas darbu VB211 autoriem SIA "SPOT arhitekti" (reģistrācijas numurs 40103616749), ko pārstāv Reinis Saliņš, Kārlis Narkevičs, Andris Dzenis, Anita Apele, Lucija Ernštreite, un darba GG000 autoriem Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Didzis Jaunzems Arhitektūra" (reģistrācijas numurs 40103616005, pārstāv Didzis Jaunzems) un Māris Bārdiņš.

Žūrijas komisijas nolēma: 1) rekomendēt pasūtītājam veikt sarunas par projektēšanas darbu līguma noslēgšanu ar konkursa žūrijas komisijas noteiktā otrās vietas ieguvēja darba autoru, 2) iesniegt LL401 izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomei, leģimitējot konkursu. Turpinot darbu pie projekta LL401, žūrijas komisija iesaka autoriem ņemt vērā konkursa žūrijas komisijas protokolā ievērtās rekomendācijas.

Komisijas atbildīgais sekretārs
Sergejs Seņkāns, tālr. 29141257
sergejs@senkans.lv

Publicēts: 26.02.2016.

Atklāts starptautisks arhitektūras konkurss "Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija"

Atklātā starptautiskā arhitektūras konkursa teritorija atrodas abpus Latvijas un Igaunijas robežai – Latvijas pilsētā Valkā un Igaunijas pilsētā Valgā.

Konkursa mērķis ir atrast labāko un piemērotāko risinājumu kopīgai publiskai ārtelpai – kopīgai pilsētas teritorijai abpus Latvijas un Igaunijas robežai un gājēju ielai. Vēlamies iegūt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem patīkamu un unikālu publisko ārtelpu.

Konkursu rīko Valkas novada dome un Valgas pilsētas valde. Konkurss tiek rīkots Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.

Konkursa norise ir no 22.02.2016. līdz 18.05.2016.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 10.06.2016.

Kopējējais konkursa balvu fonds ir 20 000 €.

Konkursa izejas materiālus iespējams saņemt rakstot novads@valka.lv vai jolanta.krivina@valka.lv.

Konkursa uzdevums (ang. val.)

Konkursa nolikums (ang. val)

Atklātā starptautiska arhitektūras konkursa "Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija" prezentācija notiks 26.februārī 11:00 Reģionālo attīstības centru apvienības telpās Grēcinieku ielā 1, Rīgā. Prezentācijā Valkas novada domes un Valgas pilsētas valdes pārstāvji stāstīs par konkursa mērķi, projektējamo teritoriju, kā arī atbildēs uz interesējošiem jautājumiem. Laipni gaidīti! 

 

 

Open international architectural design competition "Concept for Central Area and Pedestrian Street in Valga-Valka Twin-Town Centre"

Competition area is located on the border between Latvia and Estonia – in town of Valka, Latvia and Valga, Estonia.

The aim of the architecture contest is to find the best and most suitable design for the common public space, including a Central Area and a Pedestrian Street in the Twin-Town Centre of Valga-Valka. We want to gain a cozy and unique public area for our citizens and guests.

Competition is organized by Valga Town government and Valka Municipality Council. The contest is organized within the framework of the Estonian – Latvian Cross-Border Cooperation Program 2014-2020.

Competition lasts from 22 February, 2016 till 18 May, 2016.

The results of competition will be announced till 10 June, 2016.

The total prize fund of the design competition is 20,000 €.

All the documentary can be asked writing to novads@valka.lv or jolanta.krivina@valka.lv

Competition task (eng)

Competition rules (eng)

The presentation of the open international architectural design competition "Concept for Central Area and Pedestrian Street in Valga-Valka Twin-Town Centre" will be held on February 26th 11:00 a.m. at Grēcinieku St. 1, Riga. During the presentattion Valka district council members and Valka city board members will talk about the aim of the competition and the territory, and will offer answers to any questions about the competition. 

Publicēts: 23.02.2016

ATKLĀTS ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTBŪVNIECĪBAS KONKURSS  AR UZAICINĀTIEM DALĪBNIEKIEM  

"PAR LABĀKO ZAĶUSALAS TERITORIJAS TELPISKĀ PLĀNOJUMA ATTĪSTĪBAS VĪZIJAS KONCEPCIJAS IZSTRĀDI"

Atklātā arhitektūras un pilsētbūvniecības konkursa projekta novietnes un izpētes teritorija atrodas Rīgā, Zaķusalā (SIA "Zaķusalas estates"). Salas koordinātes Zemes gabalu atrašanai google maps vai google earth ir šādas  56°55'53.0"Z 24°07'20.0".

Zaķusala ir viena no salām Daugavā, starp Daugavu un Mazo Daugavu posmā no Vecrīgas līdz Katlakalnam. Zaķusala, līdzīgi citām Rīgas salām, izveidojusies saplūstot vairākām mazām salām. Zaķusalas teritorijas konkursa un izpētes teritorijas novietne ir izstiepta ZR-DA virzienā  un atrodas uz dienvidiem no Salu tilta. Zaķusalas konkursa izpētes teritorijā atrodas brīvstāvošs Rīgas radio un televīzijas tornis.

Atklātā konkursa mērķis ir iegūt iespējami labāko un ekonomiski pamatotāko teritorijas telpiskā plānojuma attīstības koncepcijas priekšlikumu, ar efektīvāko un funkcionālāko arhitektonisko un pilsētbūvniecisko vērtību. Konkursa Pasūtītājs vēlas radīt Zaķusalas teritorijas telpiskā plānojuma attīstības vīzijas koncepciju pilnīgi jauna dzīvojamā rajona izveidei uz Rīgas zaļās salas Daugavas malā.

Konkursa priekšmets ir vīzija, kas atspoguļo Zaķusalas teritorijas Rīgā telpiskās attīstības koncepciju. Konkursa priekšlikuma vīzijai ir jāietver Zaķusalas teritorijas kopējā ģenplāna koncepcijas izstrādi un arhitektoniskos risinājumus.

Reģistrācija Konkursam sākas 2016. gada 22.janvārī.

Konkursa norise līdz 2016. gada 25.aprīlim.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2016. gada 16. maijam.

Konkursa naudas balvu fonds ir 20 000 EUR.

Konkursa rīkotājs ir SIA "Zaķusalas estates"

Atklātais konkurss ar uzaicinātajiem dalībniekiem ir brīvi pieejams visām fiziskajām un juridiskajām personām ar atbilstošu pieredzi konceptuālu arhitektonisko un pilsētplānošanas risinājumu izstrādē.

Interesentiem dalībai konkursā lūdzu reģistrēties, aizpildot reģistrācijas anketu un nosūtot uz e-pastu: zakusala@merks.lv

Konkursa nolikums pieejams šeit.

 

Konkursa apraksts angļu valodā:

AN OPEN COMPETITION OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING WITH INVITED PARTICIPANTS

"ELABORATION OF THE BEST CONCEPTUAL VISION FOR THE SPATIAL PLANNING DEVELOPMENT OF THE TERRITORY IN ZAĶUSALA"

The site and the study area of the open competition of architecture and urban planning is located in Riga, in Zaķusala (the firm SIA "Zaķusalas Estates"). The coordinates of the location to be found on Google Maps or Google Earth are as follows: 56°55'53.0"N 24°07'20.0".

Zaķusala is one of the islands in the River Daugava, between the Daugava and the Mazā (Little) Daugava in the stretch between Old Riga and Katlakalns. Zaķusala, like other islands of Riga, developed as several small islands merged. The competition site and study area in Zaķusala is stretching in the NW-SE direction and is located to the south of Salu Bridge. In the study area there is a free-standing radio and TV tower of Riga.

The aim of the open competition is to obtain the best possible and economically justified conceptual vision for spatial planning development, which would offer the most efficient functional, architectural and urban planning solutions. The Client wants to obtain a conceptual vision for the spatial planning development of the territory of Zaķusala in order to build a completely new residential area on Riga’s green island at the riverside of the Daugava.

The subject of the competition is a vision which reflects a concept for spatial development of the territory of Zaķusala in Riga. The vision should include an overall master plan concept for the territory of Zaķusala and architectural solutions.

Registration for the competition begins on 22 January 2016.

The competition will run until 25 April 2016.

The competition results will be announced by 16 May 2016.

The prize money of the competition is EUR 20,000.

The competition is organised by the firm SIA "Zaķusalas estates"

The open competition with invited participants can be freely entered by all natural and legal persons who have appropriate experience in elaboration of conceptual architectural and urban planning solutions.

The persons interested to take part in the competition, please, register filling in the registration form and e-mailing it to zakusala@merks.lv

Competition regulations can be viewed here

publicēts 22.01.2016.

Konkursa "Daudzstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Strēlnieku ielā 4C, Rīgā" gaita un rezultāti

2015. gada 2. novembrī pasūtītāja "Vastint Latvia SIA" (reģ. Nr. 40003647511), un Latvijas Arhitektu savienības apstiprinātais un tajā pašā dienā izsludinātais  atklātais arhitektūras projekta idejas konkurss "Daudzstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Strēlnieku ielā 4C, Rīgā" (papildus apstiprinājums no VKPAI 07.12.2015.) tika organizēts ar mērķi iegūt projekta partneri tālākai objekta tehniskā projekta un iepirkuma dokumentācijas risinājumu izstrādei zemes gabalam 0,2084 ha platībā Rīgas vēsturiskajā centrā.

Žūrijas locekļi savā pirmajā sēdē, kas notika 15. decembrī, iepazinās ar 14.decembrī iesniegtajiem pieciem darbiem un secināja, ka: 1) konkurss ir noticis, atbilstoši KN p. 3.1.; 2) darbi atbilst konkursa nolikumam un pasūtītāja programmai, tāpēc ir iespējams iegūt relatīvi labāko rezultātu.

Konkursa žūrija - priekšsēdētājs K. Kostjukovs, komisijas locekļi U. Pastarus (pasūtītāja pārstāvis), arhitekti G. Didrihsons (LAS pārstāvis), I. Allmann (Igaunija), U. Zanders un R. Bula (Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktora vietniece) 2015.gada 22. decembrī pieņēma lēmumu atklātā balsojumā piešķirt pirmo un divas otrās vietas. Trešo vietu tika nolemts nepiešķirt.

Pirmā vieta un prēmija 3000,- eiro apmērā pienākas darba STR 005 autoriem arhitektu birojam AB3D, ko pārstāv Juris Mitenbergs, Pēteris Spuriņš, Guna Priede un Marta Kulitāne.

Otrā vieta un prēmija 1500,- eiro apmērā (katram) pienākas darbu ZSV 016 autoriem "MADE arhitekti", ko pārstāv Miķelis Putrāms, Linda Krūmiņa, Liene Šiliņa, arh. studenti Reinis Pakulis un Betija Balode, un darba FPC 100 autoriem Jānim Zirnim un Kristīnei Ribai ("Insp. Arch").

Žūrijas komisijas locekļu rekomendācija pasūtītājam – relatīvi labākās, 1.vietas, darbu iesniegt izskatīšanai tuvākajā nozīmētajā RVCSAP, leģimitējot konkursu. Turpinot darbu pie projekta STR 005, žūrijas komisija iesaka autoriem mēģināt samazināt logu un apdares materiālu daudzveidību, nezaudējot kopiespaidu, kā arī pievērst uzmanību jumta formas un slīpuma atbilstībai RVC AZ TIAN normatīvu prasībām.

Komisijas atbildīgā sekretāre
Velta Holcmane
tālr. 29423600
velta.holcmane@gmail.com

Konkursa "Ekskluzīvs īres nams ar komercplatībām Skolas ielā 2, Rīgā" gaita un rezultāti

2015. gada 5.augustā Rīgas pilsētas būvvaldes, VKPAI un pasūtītāja SIA "S2 Rīga" (reģ. Nr.40103807536) apstiprinātais atklātais arhitektūras projekta idejas konkurss „Ekskluzīvs īres nams ar komercplatībām Skolas ielā 2, Rīgā” tika organizēts ar mērķi iegūt mūsdienīgu, arhitektoniski un mākslinieciski augstvērtīgu, funkcionālu ēku, kas ar apjomu, tā detalizāciju un mērogu organiski iekļautos esošajā pilsētvidē, bet tanī pat laikā atšķirtos un ienestu mūsdienīgus vaibstus pilsētas audumā. Gruntsgabals 1855 m2 platībā Skolas un Elizabetes ielas stūrī (zemes kadastra nr. 0100 020 0132) atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas – Rīgas vēsturiskais centrs teritorijā, kas bagātīga ar apkārtējām kultūrvēsturiskām celtnēm, un pilsētas parka Esplanāde (8,75 hektāri) tiešā tuvumā. Pēc pasūtītāja lūguma (veselības stāvokļa dēļ) darbu iesniegšanas termiņš no 5.oktobra tika pagarināts līdz 10. novembrim.

Žūrijas locekļi savā pirmajā sēdē 13. novembrī iepazinušies ar 10. novembrī 13 iesniegtajiem darbiem secināja, ka: 1) konkurss ir noticis, atbilstoši KN p. 3.1.; 2) darbs ar devīzi ĢEO024 nav izpildījis konkursa nolikuma programmuignorējis prasību nojaukt esošo apbūvi, nav ievērojis telpu sadalījumu, nav paredzējis komercplatības, tāpēc to nolemts turpmāk padziļināti neizskatīt.

Konkursa žūrija - priekšsēdētājs Mārtiņš Bute (pasūtītāja pārstāvis), vietnieks Guntis Grabovskis (LAS pārstāvis, arhitekts), komisijas locekļi Māris Bušs (pasūtītāja pārstāvis), arhitekti Jānis Alksnis, Viesturs Brūzis (Rīgas pilsētas KPAN vadītājs) un Jānis Zilgalvis (VKPAI Arhitektūras nodaļas vadītājs) 1. decembrī debatēs secināja, ka ir izveidojušās vairākas iesniegto darbu grupas – vieni priekšlikumu veidojuši pašmērķīgi, nerēķinoties ar Elizabetes ielas frontes apbūves mērogu, otra grupa piedāvā klišejiskus darbus vai darbus, kas labi ierakstītos kāda Rīgas mikrorajona apbūvē. Trešā grupa piedāvā arhitektoniski spēcīgus risinājumus, katru ar atšķirīgu pieeju. Tās pašas dienas sēdē konkursa žūrija pieņēma lēmumu atklātā balsojumā piešķirt pirmo, otro, trešo vietu un veicināšanas prēmiju.

Pirmā vieta un prēmija 5000,- eiro apmērā tiek piešķirta darba SNT007 autoriem - SIA "Outofbox", Pēteris Bajārs, Sabīne Vecvagare, Katerina Smirnova, Irma Žemaityte, Līga Vanaga, Ieva Lūse, Roberts Sekste. 

Otrā vieta un prēmija 3000,- eiro apmērā tiek piešķirta darba RVC007 autoriem – SIA "SZK un Partneri", Andis Sīlis, Armando Palomares, Svens Delle, Aigars Kokins, Indulis Venckovičs.

Trešā vieta un prēmija 2000,- eiro apmērā tiek piešķirta darba PAU421 autoriem – SIA "ARHIS ARHITEKTI", Pauls Gibze, Andris Kronbergs, Edgars Janeļuns, Artūrs Šteinbergs, Reinis Prēdelis, Kalvis Bērzs, Mikus Druviņš, Krista Sviķe, Mārtiņš Ziemanis, Monvīds Bekmanis, Edijs Levins, Raimonds Saulītis.

Veicināšanas prēmija 1500,- eiro apmērā pienākas darba YXL222 autoriem - SIA "SINTIJA VAIVADE_ARHITEKTE", Sintija Vaivade, Kristīne Olivera, Madara Vēze, Ieva Silbauma par izteiksmīgu arhitektonisko risinājumu.

Žūrijas komisijas locekļu rekomendācija pasūtītājam – veikt pārrunas ar relatīvi labākās, pirmās vietas, autoriem par būvprojektēšanas izmaksām un izpildes termiņiem. Pēc līguma slēgšanas darbu iesniegt izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldē, leģimitējot konkursu. Turpinot darbu pie projekta, žūrijas komisija iesaka autoriem vairāk ‘atvērt’ vertikālo apjomu Skolas un Elizabetes ielas stūrī.

2015.gada 9.decembrī
komisijas atbildīgā sekretāre                                                  
Velta Holcmane
tālr. 29423600
velta.holcmane@gmail.com

 

Skiču konkurss: "Daudzdzīvokļu nama Mednieku ielā 7, Rīgā jaunbūve"

Atklāts arhitektūras projekta idejas skiču konkursam "Daudzdzīvokļu nama Mednieku ielā 7, Rīgā jaunbūve"

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LLA INVEST" izsludina atklātu arhitektūras projekta idejas skiču konkursu "Daudzdzīvokļu nama Mednieku ielā 7, Rīgā jaunbūve".

Darbu iesniegšana līdz 2016. gada 26. janvārim.

Ar konkursa noteikumiem un programmu ir iespējams iepazīties zemāk pievienotajā datnē.

Kopējais prēmiju fonds 5000 eiro.

Papildu informācija un tehnisko materiālu saņemšana:
Sergejs Seņkāns, tālr. 29141257
sergejs@senkans.lv

Konkursa nolikums

Atklāts arhitektūras ideju konkurss fasāžu risinājumu priekšlikumiem "Daudzstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Strēlnieku ielā 4C, Rīgā"  

Vastint Latvia SIA, kas ir daļa no Vastint Group – starptautiskas nekustamo īpašumu organizācijas ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu fasāžu risinājumu priekšlikumiem "Daudzstāvu dzīvojamās ēkas jaunbūve Strēlnieku ielā 4C, Rīgā" ar mērķi iegūt projekta partneri tālākai, objekta tehniskā projekta un iepirkuma dokumentācijas risinājumu izstrādei.

Projektam paredzētais gruntsgabals 0,2084 ha platībā atrodas Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, Strēlnieku ielā 4C, kas ir iekļauta UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā.

Konkursa nolikums saskaņots Latvijas Arhitektu savienībā, žūrijā iekļauti sertificēti arhitekti Gatis Didrihsons un Uldis Zanders.

Kopējais prēmiju fonds 6000 eiro.

Darbu iesniegšanas termiņš 2015. gada 14. decembris.

Konkursa nolikums

Papildus informācija un tehnisko materiālu saņemšana:
Velta Holcmane, tālr. 29423600
velta.holcmane@inbox.lv

Publicēts: 02-11-2015

Noslēdzies atklāts arhitektūras risinājumu ideju konkurss "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Rīgā, Balasta dambī 90"

PROTOKOLS:

SIA "Ķīpsalas spice" sadarbībā ar Arhitektu savienību 2015. gada janvārī izsludināja atklātu arhitektūras risinājumu ideju konkursu "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Rīgā, Balasta dambī 90", kas tika organizēts ar mērķi iegūt pamatotu, relatīvi labāko deviņu stāvu dzīvojamā nama un tā teritorijas izmantošanas risinājumu, kas ietver funkcionāli un estētiski kvalitatīvus arhitektūras apjoma priekšlikumus, kā arī teritorijas labiekārtojuma elementus, un rada priekšnoteikumus augstvērtīgai dzīvojamajai videi, kā arī integrētai Ķīpsalas ziemeļu gala attīstībai nākotnē.

Konkursa žūrija – priekšsēdētājs Viesturs Koziols (pasūtītāja pārstāvis), priekšsēdētāja vietnieks Juris Poga (LAS pārstāvis, arhitekts), žūrijas locekļi Mārtiņš Pevko (pasūtītāja pārstāvis), Andris Kokins (LAS pārstāvis, arhitekts), Raimonds Saulītis (LAS pārstāvis, arhitekts), Pēteris Blūms (VKPAI pārstāvis), Viesturs Brūzis (Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāvis).

2015.gada 23.martā Latvijas Arhitektu savienībā tika iesniegti 6 priekšlikumi.

Pirmajā žūrijas sēdē 2015.gada 1.aprīlī trīs projekti  ar devīzēm BA900, OO000, TX221 tika atzīti par atbilstošiem vietas īpašajai novietnei Ķīpsalas Ziemeļu galā un tika virzīti godalgotajām vietām.

Pirmā vieta un prēmija 5 000 EUR tika piešķirti darbam ar devīzi BA900, autori – SIA "U-R-A Studio" Jevgenijs Leonovs, Ivo Dzenis, Antons Gonda, Marija Solovjova.

Otrā vieta un prēmija 3 500 EUR tika piešķirti darbam ar devīzi TX221, autori – SIA "OUTOFBOX" – Pēteris Bajārs, Elīza Anete Kaužēna, Marta Kulitāne, Ausma Ķibilde, Roberts Sekste, Sabīne Vecvagare.

Trešā vieta un prēmija 1 500 EUR tika piešķirti darbam ar devīzi  OO000, autori – Arhitektu birojs NRJA –  Uldis Lukševics, Linda Leitāne–Šmidberga, Zigmārs Jauja, Ivars Veinbergs, Mārtiņš Rusiņš, Elīna Lībiete.

Konkursa rezultāti tika paziņoti īsi pēc žūrijas darba noslēgšanas.

Vienu dienu pēc informācijas par konkursa rezultātiem paziņošanas, no konkursantu puses tika izvirzīts jautājums par pirmās vietas ieguvēja SIA "U-R-A Studio" priekšlikuma tiešo līdzību ar Parīzes arhitektu biroja "LAN Architecture" projektu, kas realizēts Parīzē, 3 Rue Marie Georgies Pickuard.

Reaģējot uz to, tika sasaukta ārkārtas žūrijas komisijas sēde, kurā nolēma apturēt pirmās sēdes protokolu lēmumu izpildi un godalgu izmaksu un vērsties Latvijas Arhitektu savienībā ar lūgumu izvērtēt pirmās vietas ieguvēja iespējamo plaģiāta gadījumu, respektējot arhitektu sabiedrības ētikas normas un pamatojoties uz ļoti līdzīga darba esamību.

Pēc žūrijas lūguma, LAS izveidoja ekspertu komisiju šādā sastāvā:

 • arhitekte Regīna Bula (pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" direktora vietniece),
 • Daiga Dzedone (Ventspils pilsētas galvenā arhitekte),
 • profesors, Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš (LZA akadēmiķis, RTU Arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs), kas izvērtēja projektu līdzību un sniedza savu atzinumu.

Pēc ekspertu komisijas atzinuma saņemšanas un analīzes 2015. gada maijā, neskatoties uz faktu, ka ekspertu komisija atzina, ka "ēka kopumā ir diezgan tiešs ēkas Parīzē, 3 Rue Marie Georges Picquart (2014, LAN architecture) arhitektonisks atdarinājums", 2015. gada jūnijā žūrijas komisija tomēr atkārtoti lūdza LAS izvērtēt, vai darbs ar devīzi BA900 ir uzskatāms par autortiesību pārkāpumu pret "LAN Architecture" projektu.

2015. gada 28. maijā LAS un žūrijas komisija saņēma vēstuli no SIA "U-R-A Studio" valdes priekšsēdētāja Jevgenija Leonova, kurā tiek ziņots par konkursa darba ar devīzi BA900 atsaukšanu, pamatojot savu lēmumu ar ažiotāžu sociālajos tīklos projekta sakarā.

Atsaucoties uz žūrijas komisijas lūgumu, LAS vārdā savu  atzinumu sniedza arhitekts Vents Vīnbergs (kritiķis, Latvijas Arhitektu savienības biedrs). Apkopojot ekspertu atziņas, var secināt ka:

 • oriģinalitāte arhitektūrā ir salīdzinoši nesens un bieži grūti definējams kritērijs, tomēr tas ir būtisks profesionālās sacensības gadījumā;
 • tā kā tehniskie paņēmieni mūsdienās ir diezgan unificēti, izšķirošas ir nevis dažādu objektu vizuālā līdzība, bet gan to "būtība", kas katra konkrēta autora rokās un konkrētā kontekstā rada pati par sevi oriģinālu situāciju;
 • SIA "U-R-A Studio" piedāvājuma līdzība ar citu autoru darbu ir konstatējamā vairākos līmeņos, darbu nevar uzskatīt par oriģinālu un inovatīvu, kas liecina par neprofesionālo rīcību un neētisku attieksmi pret klientu.

Žūrijas komisija, izvērtējot visu esošo informāciju, uzskata, ka žūrijas darbs noritēja godprātīgi un profesionāli un no konkursa Pasūtītāja un žūrijas puses SIA "U-R-A Studio" tika dota iespēja iesaistīties situācijas risināšanā un lūgts līdzdarboties ar žūriju un LAS apstākļu noskaidrošanai.

Taču, neskatoties uz žūrijas un Pasūtītāja centieniem, 2015. gada 28. maijā žūrijas komisijas saņēma vēstuli no SIA "U-R-A Studio", kurā arhitekti atsauc savu darbu un nevēlas turpināt sarunas par līguma slēgšanu.

Pēc visu materiālu apkopošanas un analīzes, žūrijas komisija uzskata, ka šāds paziņojums, kā arī arhitektu atturība šajā situācija liecina par atbildības uzņemšanos sakarā ar autortiesību pārkāpumu un neētisku un neprofesionālo rīcību konkursa gaitā un attiecībā pret Pasūtītāju.

Šāda prakse ir kategoriski nosodāma un tiek uzskatīta par rupju arhitektu ētikas pārkāpumu, kas liecina par ētikas un morāles trūkumu ne tikai attiecībā uz konkrēto arhitektu kolektīvu, bet var arī atsaukties uz visas arhitektu sabiedrības profesionālo prestižu un konkursu norises uzticamību.

Žūrijas komisija stingri nosoda SIA "U-R-A Studio" (īpaši atzīmējot Jevgeniju Leonovu, Ivo Dzeni, Antonu Gondu, Mariju Solovjovu) rīcību, un cer, ka šīs precedents kalpos arhitektu ētikas kodeksa stiprināšanai un tā nepieciešamības aktualizēšanai, ka tas vairos cieņu un atzinību profesijas augstiem morāles un profesionāliem standartiem.

Noslēdzot konkursu žūrijas komisija nolēma:

 • Pirmo vietu nepiešķirt.
 • Izmaksāt prēmijas Otrās un Trešās vietas ieguvējiem.
 • Konkursa rezultātā Pasūtītājs turpinās darbu ar 2. un 3. vietas ieguvējiem SIA "OUTOFBOX" UN SIA f.l.tadao&lukševics – Arhitektu birojs "NRJA", piedāvājot par atlīdzību pilnveidot konkursa priekšlikumus, kas tiks atsevišķi vērtēti un noteikts labākais priekšlikums projektēšanas līguma slēgšanai.

Žūrija atzinīgi novērtē arhitektu iesaistīšanos konkursa procesā un aicina arhitektus nepieļaut pašu un kolēģu neētisku rīcību profesionālajā darbībā.

Ar žūrijas komisijas sēžu protokoliem un ekspertu atzinumiem var iepazīties Latvijas Arhitektu savienībā.

Bilžu galerija darbam ar devīzi TX221, autori – SIA "OUTOFBOX"
Žūrijas komisijas anotācija darbam ar devīzi TX221, autori – SIA "OUTOFBOX"

Bilžu galerija darbam ar devīzi OO000, autori – Arhitektu birojs NRJA
Žūrijas komisijas anotācija darbam ar devīzi  OO000, autori – Arhitektu birojs NRJA

Publicēts: 02-10-2015

 

Metu konkurss Rīgā, Krasta ielā 99a

SIA “Merks” Pasūtītāja SIA “Krasta SPV” vārdā izsludina atklātu konkursu ar uzaicinātiem dalībniekiem par  labāko biroju ēku kompleksa būvniecības ieceres priekšlikumu – metu, Rīgā, Krasta ielā 99a

Konkursa norises gaitā iegūtais un par labāko atzītais būvniecības ieceres priekšlikums tiks ņemts par pamatu turpmākā būvprojekta izstrādē. Visu ēku kopējā vēlamā platība ir aptuveni 60 000 m2. 
Konkursa norises termiņš ir no 2015. gada 28. septembra līdz 2015. gada 27. novembrim.
Konkursā var piedalīties jebkura juridiska persona, kura spēj nodrošināt konkursa priekšmeta izstrādei nepieciešamās fiziskās personas atbilstošajā būvprojektēšanas jomā.
 
Konkursa Nolikums.
 
Konkursa Nolikumam ir 9 pielikumi, kurus pretendenti var saņemt, reģistrējot savu dalību:
SIA "Merks" biroja telpās
Skanstes ielā 50, Rīgā
Pagalma ēka, 3. stāvs
Tārl. 67373380
e-pasts: merks@merks.lv
Kontaktpersona:  Iveta Stašulāne

Publicēts: 25-09-2015

Izsludināts atklāts arhitektūras ideju konkurss "Viesnīcas jaunbūve Rīgā, Audēju ielā 12"

SIA "Audēju 12" izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu "Viesnīcas jaunbūve Rīgā, Audēju ielā 12 (2.grupa, 135.grunts)".

Darbu iesniegšana līdz 2015.gada 25.septembrim.

Ar konkursa noteikumiem un programmu ir iespējams iepazīties zemāk pievienotajā failā.

Konkursa Nolikums

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie konkursa žūrijas atbildīgā sekretāra Mārtiņa Ulāna +371 26406119.

Publicēts: 07-08-2015

Izsludināts atklāts arhitektūras ideju konkurss "Alberta laukuma attīstības koncepcija un Abrahama Kunces piemiņas vieta Rīgā, Alberta laukumā"

AS "Latvijas balzams" sadarbībā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu "Alberta laukuma attīstības koncepcija un Abrahama Kunces piemiņas vieta Rīgā, Alberta laukumā (3.grupa, 91. un 2046.grunts)"

Darbu iesniegšana līdz 2015.gada 9.oktobrim.

Ar konkursa noteikumiem un programmu ir iespējams iepazīties zemāk pievienotajā failā.

Konkursa Nolikums

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie konkursa žūrijas atbildīgā sekretāra Mārtiņa Ulāna +371 26406119.

Publicēts: 07-08-2015

Arhitektūras projekta idejas konkurss "Ekskluzīvs īres nams ar komercplatībām Skolas ielā 2, Rīgā"

SIA "S2 Rīga" (reģ. Nr.40103807536) izsludina atklātu arhitektūras projekta idejas konkursu "Ekskluzīvs īres nams ar komercplatībām Skolas ielā 2, Rīgā".

Pasūtītāja mērķis ir atklāta konkursa rezultātā iegūt mūsdienīgu, arhitektoniski un mākslinieciski augstvērtīgu, funkcionālu ēku, kas ar apjomu, tā detalizāciju un mērogu organiski iekļautos esošajā pilsētvidē, bet tanī pat laikā atšķirtos un ienestu mūsdienīgus vaibstus pilsētas audumā. Gruntsgabals 1855 m2 platībā Skolas un Elizabetes ielas stūrī (zemes kadastra nr. 0100 020 0132) atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas – Rīgas vēsturiskais centrs teritorijā, kas bagātīga ar apkārtējām kultūrvēsturiskām celtnēm, un pilsētas parka Esplanāde (8,75 hektāri) tiešā tuvumā.

Kopējais prēmiju fonds 10000 eiro. Darbu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2015.gada 10.novembrim.

Rīgas pilsētas būvvaldes un Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas saskaņotā  konkursa žūrijas komisijā ir nozīmēti attiecīgo iestāžu ierēdņi, arhitekti Viesturs Brūzis un Jānis Zilgalvis, kā arī Arhitektu savienības pārstāvis Guntis Grabovskis.

Konkursa nolikums

Papildus informācija un tehnisko materiālu saņemšana:
Velta Holcmane,
tālr. 29423600,
velta.holcmane@inbox.lv

Publicēts: 05-08-2015
Labots: 24-09-2015

Rīgas konferenču un koncertu centra arhitektūras metu konkurss

SIA "Merks" izsludina atklātu konkursu ar pieaicinātiem dalībniekiem par labāko Rīgas konferenču un koncertu centra arhitektūras metu Rīgā, Skanstes ielā, jeb apbūves priekšlikumu. Konkursa norises gaitā iegūtais un par labāko atzītais apbūves priekšlikums tiks ņemts par pamatu turpmākā būvprojekta izstrādē. Visu ēku kopējā vēlamā bruto platība ir aptuveni 55 000 m2. 

Konkursa norises termiņš ir no 2015. gada 1. augusta līdz 2015. gada 2. novembrim.

Par Pretendentiem var būt jebkuras juridiskas personas, kuras:
- ir reģistrētas arhitektūras projektēšanas jomā LR Būvkomersantu reģistrā
- kuru 2014. gada apgrozījums ir 200 000.00 EUR un vairāk

Konkursa Nolikums ir pieejams LAS mājas lapā.

Konkursa Nolikumam ir 16 pielikumi, kurus pretendenti var saņemt, reģistrējot savu dalību:

SIA "Merks" biroja telpās
Skanstes ielā 50, Rīgā
Pagalma ēka, 3. stāvs
Tārl. 67373380
e-pasts: merks@merks.lv

Kontaktpersona:  Iveta Tīdemane

Publicēts: 29-07-2015

Daugavpils pilsētas dome izsludina atklātu arhitektūras metu konkursu "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas SAULES SKOLA apbūves komplekss" Saules ielā 6/8, Muzeju ielā 3 un Saules ielā 2, Daugavpilī.

Konkursa mērķi :

1. Turpināt ERAF projektā iesākto Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" (turpmāk – Saules skola) vēsturiskā skolas kompleksa Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 rekonstrukciju par mūsdienīgu mākslas un dizaina izglītības iestādi, veidot to kā telpiski vienotu un arhitektoniski izcilu vietu Daugavpils vēsturiskajā centrā.

2. Izstrādājot Saules skolas apbūves kompleksa risinājumu, tajā iekļaut skolas rīcībā esošos nekustamos īpašumus Saules ielā 6/8 un Muzeju ielā 3, kā arī pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu Saules ielā 2. Skolas kompleksa risinājumu veidot kā kvartāla starp Muzeja, Saules, Institūta, un Daugavas ielām apbūves atjaunošanas priekšlikumu. Kompleksa apbūves metā rast tādus telpiskos risinājumus, lai kvartāls iekļautos pilsētas infrastruktūrā, tiktu saglabātas esošās apbūves arhitektoniskās un vēsturiskās vērtības, kvalitatīvi uzlabota  apbūve Saules un Institūta ielu krustojumā un veidota jauna apbūve kvartāla dziļumā, rodot  arhitektoniski izteiksmīgu un vēsturiskai pilsētvidei atbilstošu būvapjomu, kā arī telpiski atrisinot  apbūves pieslēgumu Daugavas ielas uzbērumam.

3. Daugavas ielas posmu gar projektējamo teritoriju risināt tā, lai starp projektējamo apbūvi  un Daugavas ielas brauktuvi paredzētu teritoriju velojoslai, tādejādi atrisinot trūkstošo posmu pilsētas velotransporta infrastruktūrā. Pieļaujama Daugavas ielas sarkano līniju korekcija projektējamā posmā.

Konkursa prēmiju fonds 6000 EUR.

Meta iesniegšanas termiņš 2015. gada 9. oktobris.

Metu konkursa uzvarētājs tiks uzaicināts uz sarunu procedūru par konkursa nolikumā noteiktā objekta "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas SAULES SKOLA apbūves komplekss Daugavpilī" būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, kas tiks organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešās daļas nosacījumiem.

Plānojamā teritorija atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā.

Konkurs nolikums un konkursa materiāli publicēti Daugavpils pilsētas domes mājas lapā:

Nolikums. Meta "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas SAULES SKOLA apbūves komplekss." izstrāde
Plānojamās teritorijas apraksts
Uzziņa par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām
Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļauja
Shēma
Tehniskās izpētes atzinums
Zemes robežu plāns
Topogrāfija .pdf
Topogrāfija .dwg

Pasūtītāja kontaktpersona jautājumiem par konkursa nolikumu:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta jurists Anatolijs Kriviņš
tālr.: 65476798 (vai 65476064)
e-pasts: anatolijs.krivins@daugavpils.lv

žūrijas komisijas sekretāre Irēna Gajevska
tālr. 65457160
e-pasts: irena.gajevska@daugavpils.lv

Publicēts: 28-07-2015

Konkursa "Viesnīcas jaunbūve divās kārtās E. Birznieka-Upīša ielā 2 un E. Birznieka-Upīša ielā 4, Rīgā" gaita un rezultāti

2015. gada 7.maijā Rīgas pilsētas būvvaldes, VKPAI un pasūtītāja "Jumāras Īpašums" (reģ. Nr. 40003695507) apstiprinātais atklātais arhitektūras projekta idejas konkurss "Viesnīcas jaunbūve divās kārtās E. Birznieka-Upīša ielā 2 un E. Birznieka-Upīša ielā 4, Rīgā" tika organizēts ar mērķi iegūt starptautiskiem standartiem atbilstošu viesnīcas ēkas pirmās kārtas projekta priekšlikuma skici zemes gabalam 1614 m2 platībā Rīgas vēsturiskajā centrā ar iespēju to attīstīt otrajā kārtā zemes gabalam ar platību 780 m2.

Žūrijas locekļi savā pirmajā sēdē 30.jūnijā iepazinušies ar 29.jūnijā trīs iesniegtajiem darbiem secināja, ka: 1) konkurss ir noticis, atbilstoši KN p. 3.1.; 2) divi no darbiem atbilst RVCTIAN apbūves noteikumu, PAU un konkursa programmas prasībām, tāpēc ir iespējams iegūt relatīvi labāko rezultātu.

Konkursa žūrija - priekšsēdētājs Viesturs Kuļikovskis (pasūtītāja pārstāvis), vietniece Ināra Miezīte (LAS pārstāve, arhitekte), komisijas locekļi Ichaks Rubaņenko (pasūtītāja pārstāvis), arhitekti Marika Treija, Ervīns Timofejevs, Viesturs Brūzis (Rīgas pilsētas KPAN vadītājs) un Jānis Zilgalvis (VKPAI Arhitektūras nodaļas vadītājs, vērtējums iesniegts rakstiskā formā un iekļauts kopējā balsojumā) 2015.gada 9. jūlijā pieņēma lēmumu atklātā balsojumā piešķirt pirmo vietu un veicināšanas prēmiju.

Pirmā vieta un prēmija 4000,- eiro apmērā tiek piešķirta darba OII18 autoriem - SIA "5.iela", Ija Rudzīte, Olafs Barons, Jeļena Krasnorucka.

Veicināšanas prēmija 1000,- eiro apmērā pienākas darba JRB608 autoriem - SIA "Sestais stils", Vita Polkovņikova, Ina Kuļikovska, Ingūna Rozentāle, Dace Zariņa, Kristaps Bautra, Andris Otisons, Lauma Kalniņa.

Žūrijas komisijas locekļu rekomendācija pasūtītājam – relatīvi labākās, pirmās vietas, darbu iesniegt izskatīšanai Rīgas pilsētas būvvaldē, leģimitējot konkursu. Turpinot darbu pie projekta, žūrijas komisija iesaka autoriem projektēt Satekles un Elizabetes ielas stūra akcentu izteiksmīgāku un augstāku (respektējot vides kontekstu un veidojot organisku Elizabetes ielas noslēgumu), bet Rīgas pilsētas būvvaldei, izmantojot RVCTIAN 276.punktā dotās tiesības, lemt par stūra akcenta paaugstināšanu virs 276. punktā noteiktā apjoma, kā arī pieļaut samazinātu apstādījumu īpatsvaru iekšpagalmā, ņemot vērā objekta funkciju un raksturu.

2015.gada 13.jūlijā

komisijas atbildīgā sekretāre
Velta Holcmane
tālr. 29423600
velta.holcmane@gmail.com

Darbs ar devīzi OII 188

Konkurss "Viesnīcas jaunbūve divās kārtās E. Birznieka-Upīša ielā 2 un E. Birznieka-Upīša ielā 4, Rīgā"

Ģenerālplāns 
Viesnīca izvietota starp E. Birznieka-Upīša, Elizabetes un Satekles ielu. Galvenās fasādes orientējas pret Satekles un Elizabetes ielām. Virs pagraba daļas paredzēts labiekārtots laukums ar apstādījumiem (stādītiem gan konteineros, gan stādījumu dobēs), soliņiem, atkritumu urnām un velosipēdu statīviem, klāts ar betona un granīta bruģi. Viesnīcas dienvidu pusē paredzēts neliela ar apstādījumiem, soliņiem un apgaismojuma elementiem labiekārtota teritorijas daļa. Kā arī ārējā terase.

Pie viesnīcas paredzēts piebraukt pa E.Birznieka-Upīša un Satekles ielām, kā arī paredzēta autobusu novietne uz Elizabetes ielas. Kopā paredzētas 48 autostāvvietas vieglajām automašīnām. Apgaismojums paredzēts ar iebūvētajiem gaismekļiem (ietvju izgaismošanai) un gaismas elementiem terases zonā. Nožogošana nav paredzama.

Esošās vides konteksts
Projektējamā objekta teritorijā esošām ēkām raksturīga piecstāvu apbūve ar tirdzniecības platībām pirmā stāva līmenī, kā arī divstāvu koka ēku apbūve. Izvērtējot esošo vidi, jaunbūve tiek projektēta respektējot apkārtējo apbūvi un ievērot RVC TIAN, PAU (06.08.2014. Nr.BV-14-9488-nd E.Birznieka-Upīša ielā 2 apjoma daļai) noteiktās prasības. Satekles un Elizabetes ielu frontē tiek ņemta vērā nākotnes attīstības vīzijas. Dzegas augstums pret Satekles un Elizabetes ielām 21.3 m, savukārt E.Birznieka-Upīša ielas daļā 16.0 m. Kores augstums 24.0 m. Satekles un Elizabetes ielu stūrī ēkai tiek veidots arhitektonisks akcents.

Ēkas plānojums
Viesnīcas jaunbūvei paredzēti 7 stāvi un pagraba stāvs. Jaunbūvei veidots savienojums ar blakus esošo koka ēku, kurai ir 2 stāvi, kā arī savienojums otrā, trešā stāva līmenī ar mūra īres ēku, kurai ir 4 stāvi. Ēkas kopā veido labiekārtotu iekšpagalmu ar autostāvvietu novietni.

Viesnīcas galvenā ieeja ir plānota no Satekles un Elizabetes ielas. Otra ieeja komercplatības telpām paredzēta no Elizabetes ielas un E. Birznieka-Upīša ielas stūra. Pagraba stāvā atrodas personāla ģērbtuves, tehniskā telpa, noliktava un veļas telpa, atkritumu telpa, tehniskā telpa, kā arī virtuve un brokastu zona. No Satekles ielas paredzēta rampa uz pagraba stāva autostāvvietu. 1. stāvā paredzēta galvenā ieeja, recepcija, viesnīcas biroja palīgtelpas, komercplatības telpas, kā arī lifta mezgls, bārs, tualetes, tai skaitā invalīdu tualete. Blakus esošajā mūra ēkā saglabāta esošā ieeja no iekšpagalma, ēkā izvietojas atsevišķa recepcija, palīgtelpas, tualetes un biroja telpas pirmā stāva līmenī un viesnīcu numuriņiem 2.-4. stāva līmeņos. Esošajai mūra ēkai veidots savienojums ar viesnīcas jaunbūvi 2.-3. stāva līmenī. Esošajā divstāvīgajā koka ēkā tiek izvietotas tirdzniecības telpas pirmā stāva līmenī un viesnīcu numuriņi otrajā. Viesnīcai paredzētas 4 kāpnes un 3 lifti. Projektētās 2 kāpnes, ir plānotas kā 1. tipa evakuācijas kāpnes, kas savieno visus ēkas stāvus.

Ēkas 7.stāvā un daļēji 5. stāvā projektēta mansarda tipa jumta izbūve. Kā nesošās konstrukcijas ēkā projektētas nesošas dzelzsbetona kolonas, nesošas dzelzsbetona sienas ar dzelzsbetona pārsegumu. Viesnīcas numuriņi aizņem ēkas 2. - 7. stāvus, un kopā projektēti 179 viesnīcu numuriņi (projektēti saskaņā ar Hampton standartiem).

Kā viena no nākotnes iespējamajām projektējamām zonām, tiek paredzēta vieta uz zemesgabala, kas atrodas uz Satekles ielas, kā rezultātā iespējams iegūt papildus 12 viesnīcu numuriņus un 681 m² platību.

Fasādes
No jauna projektētajā ēkas būvapjomā galvenais ārsienu materiāls ir stiklota fasāžu sistēma un fasādes paneļi. Ēkas fasādes risinājums paredz vizuālu pāreju no stiklotās fasādes uz ēkas paneļu daļu. Pret Elizabetes ielu ievērota atkāpes būvlaide, otro stāvu veidojot ar pārkari.

Vides pieejamība
Visi viesnīcas jaunbūves ēkas stāvi sasniedzami ar lifta palīdzību, kas projektēti galvenajā ieejas hallē. Publikai pieejamos stāvos projektētas WC personām ar īpašām vajadzībām. Kāpņu telpā pirmos un pēdējos pakāpienus katrā stāvā paredzēts marķēt dzeltenā kontrastējošā krāsā. Kāpieniem pie pirmā un pēdējā pakāpiena tiks iestrādāts reljefa brīdinājums uz augšu. Kāpņu laukumu projekts paredz apgaismot. Uz margu lenteriem projektētas taktilas (sataustāmas) cipara zīmes cipari Braila rakstā, kas norāda par ēkas stāvu. Kāpņu pakāpieni projektēti no neslidena materiāla. Minimālais atvērtu durvju platums publiskām telpām projektēts 90 cm. Pie ieejas izvietotām komunikāciju iekārtām, zvana un signāla pogas izvietotas 90 cm augstumā. Visas stiklotās norobežojošās konstrukcijas, stikla sienas un stikla durvis projektētas no rūdīta stikla, tās marķējums ir kontrastējošā krāsā. Marķējuma augšējās malas projektētas 1.60 m, 1.40 m un 0.35 m no grīda līmeņa 0.10 m platā joslā, visu stikloto konstrukciju platumā. Durvis projektētas bez sliekšņiem. Durvju rokturi projektēti 1.0 m augstumā no grīdas līmeņa.

Publicēts: 27-07-2015

Arhitektūras projekta idejas konkursu „Viesnīcas jaunbūve divās kārtās E. Birznieka-Upīša ielā 2 un E. Birznieka-Upīša ielā 4, Rīgā”

Arhitektūras projekta idejas konkursu „Viesnīcas jaunbūve divās kārtās E. Birznieka-Upīša ielā 2 un E. Birznieka-Upīša ielā 4, Rīgā” izsludina SIA „Jumāras Īpašums” (reģ. Nr. 40003695507). Kopējais prēmiju fonds 5000 eiro. Darbu iesniegšanas termiņš 2015.gada 29.jūnijs no plkst. 15:00 - 17:00.

Pasūtītāja mērķis ir atklāta konkursa rezultātā iegūt laikmetīgu jaunbūves piedāvājumu, kurš sagatavojams gruntsgabalam ar platību 1614 m2 E.Birznieka-Upīša ielā 2 (zemes kadastra Nr. 0100 0310138) un gruntsgabalam ar platību 780 m2 E.Birznieka-Upīša ielā 4 (zemes kadastra Nr. 0100 0310002), paredzot pilnībā saglabāt koka ēku E. Birznieka-Upīša ielas frontē (zemes kadastra Nr. 01000310002 001). Abi apskatāmie zemes gabali atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma teritorijā – Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zona, kura savukārt ietilpst valsts nozīmes pilsētbūvnieciskajā piemineklī Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs, kas bagātīgs ar kultūrvēsturiskām celtnēm.

Rīgas pilsētas būvvaldes un Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas saskaņotā  konkursa žūrijas komisijā ir nozīmēti attiecīgo iestāžu ierēdņi, arhitekti Viesturs Brūzis un Jānis Zilgalvis, kā arī Arhitektu savienības pārstāve Ināra Miezīte.

Konkursa nolikums

Papildus informācija un tehnisko materiālu saņemšana: Velta Holcmane, tālr. 29423600, velta.holcmane@inbox.lv

Atklāts arhitektūras ideju konkurss "Daudzstāvu dzīvojamā un darījumu ēka Rīgā, Skolas ielā 17 (20.grupa, 63.grunts)"

SIA "Skolas 17" izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu "Daudzstāvu dzīvojamā un darījumu ēka Rīgā, Skolas ielā 17 (20.grupa, 63.grunts)"
Darbu iesniegšanas termiņš tiek pārcelts uz 2015.gada 24.jūliju

Ar konkursa noteikumiem un programmu iespējams iepazīties zemāk pievienotajā failā.

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie Mārtiņa Ulāna +371 26406119

 

Noslēdzies metu konkurss “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve”

Salaspils novada domes izsludinātajā metu konkursā “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve” tika iesniegti 6 piedāvājumi. Izvērtējot tos, žūrijas komisija vienbalsīgi nolēma 3. vietu nepiešķirt, bet piešķirt:

- 1. vieta – darbam ar devīzi SALA0001 (PA “Arhitekti Edijs Levins, Agnese Stasūne, Iveta Lūse”)

- 2. vieta – darbam ar devīzi SALA2020 (“MARK Arhitekti”)

 

Jaunos arhitektus un tehnoloģiju speciālistus aicina piedalīties ideju konkursā.

Iesniegt līdz: 27-04-2014

Līdz 27.aprīlim jauno arhitektu un tehnoloģiju speciālistu komandas aicinātas iesniegt priekšlikumus izstādei Tallinas Arhitektūras Bienālē (TAB) šā gada septembrī.

No decembra līdz martam norisinājušās vairākas darbnīcas jaunajiem arhitektiem, arhitektūras studentiem un Latvijas tehnoloģiju nozares pārstāvjiem, sniedzot iespēju iepazīties un praktiski izmēģināt abu nozaru saskares punktus un inovāciju potenciālu. Radi! nedēļas ietvaros Spīķeru radošajā kvartālā norisinājās lekciju un darbnīcas sesija Architecture+, kurā citu starpā uzstājās arī viena no Tallinas Biennāles kuratorēm Helen Pau, plašāk iepazīstinot ar TAB uzstādījumu un tematisko ietvaru.

Konkursa mērķis  ir aktualizēt jauno tehnoloģiju izpausmi un ietekmi uz arhitektūru un apbūvēto vidi, pilsētu un cilvēkiem un radīt vizuāli atbilstošu, racionālu prezentācijas veidu Tallinas Arhitektūras Biennāles Research and development sekcijā.

Komandas ir aicinātas iesniegt priekšlikumus, kā tehnoloģiskie sasniegumi tādi kā 3D printēšana, lidojoši droni, hologrammas, gudrie materiāli, robotika, IT un programmēšanas iespējas varētu būt izmantojami arhitektūras, pilsētplānošanas un cilvēka apdzīvojamās telpas veidošanā.

TAB R&D Exhibition tematiskais ietvars
Tallinas Arhitektūras Biennāle (TAB) ir starptautisks laikmetīgās arhitektūras un plānošanas forums, ko jau trešo reizi organizē Igaunijas Arhitektūras centrs, balstoties uz 1990-o gadu Ziemeļu-Baltijas Arhitektūras Triennāles tradīcijām.

Tā ir platforma profesionālai diskusija starptautiski atpazīstamā arēnā un reizē sniedz iespēju radošiem eksperimentiem te pat mums kaimiņos. TAB ar savu struktūru, laikmetīgo pieeju un profesionālu organizatorisko pieeju ir pierādījusi savu starptautisko konkurētspēju un ievērību starp daudzajiem arhitektūras notikumiem.

2015. gadā uzstādītā biennāles tēma ir Self-Driven City, kuras ietvaros tiks pētīta pilsētas attīstība un arhitektūra trešās industriālās revolūcijas kontekstā jeb jauno tehnoloģiju, digitalizācijas un interaktivitātes laikmetā. Kopējās izstādes ietvaros tiek aktualizēti temati, kas skar enerģijas patēriņa risinājumus, jaunus mobilās ražošanas veidus, pašvadošus un autonomus mehānikas risinājumus, kā arī veidu komunikācijas un tīklotās sabiedrības aspektus projicējot uz tuvākās nākotnes pilsētu attīstību. Bienāle ierasts sastāv no četrām daļām - starptautisks simpozijs, kuratoru ekspozīcija, vīziju konkurss, kā arī pētniecība un dizains(R&D). R&D Exhibition noritēs tikko rekonstruētajā Tallinn Creative Hub – Kultuurkatel. Šīs sekcijas tematiskās daļas uzstādījums ir atklāt jauno tehnoloģiju izpausmes un ietekmi uz arhitektūru un apbūvēto vidi. Tas ietver tādas tēmas kā jaunas ražošanas metodes un produkcijas formas, jauni materiāli, interaktīvā arhitektūra, 3D printeri, robotika, mobilitāte, IT un programmēšana un citas jaunās tehnoloģiskās tendences. R&D Exhibition norāda uz arhitektūras un dažādo nozaru neizbēgamo mijiedarbību un nepieciešamību pēc ciešas starpdisciplināras sadarbības radot jaunus, radošus un inovatīvus risinājumus.

Šī ir atbilstoša platforma jaunām sadarbībām un starpdisciplināriem eksperimentiem, lai spētu attīstīt inovatīvus risinājumus.

Dalībnieki:

Komandas, kurās ir vismaz viens arhitekts vecumā līdz 30 gadiem vai arhitektūras pēdējo kursu students un vismaz viens tehnoloģiju nozares pārstāvis.

Izvērtēšanas kritēriji:

-          Inovatīva, jaunradīta ideja
-          Atbilstība TAB uzstādījumam un ietvarstruktūrai
-          Priekšlikuma reprezentācijas atbilstība idejas būtībai
-          Komandas profesionalitātes atbilstība koncepcijas realizācijas mērogam

Iesniegšana:

Pieteikumus elektroniski līdz 27.aprīļa pulksten 12:00 sūtīt uz latarh@latarh.lv ar norādi „TAB 2015 ideju konkursam”.

Priekšlikuma portfolio iekļaujamie dokumenti:

-          Priekšlikuma koncepcijas apraksts (aktualitātes pamatojums, idejas būtība, vēstījums) (līdz 500 vārdi) angļu valodā
-          Izstādes vizuālie materiāli, plāni, vizualizācijas, paskaidrojumi
-          Komandas dalībnieku rezumē un CV
-          Potenciālo partneru apraksts

 Jautājumu gadījumā:
Madara Alaine
madara.alaine@gmail.com
+371 27805301

Noslēdzies atklātais metu konkurss “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā”

Noslēdzies atklātais metu konkurss “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā”. Konkursā tika iesniegti 11 piedāvājumi, un, tos izvērtējos, žūrija nolēma piešķirt 1., 2., un 3. vietu.

Protokols

1. vieta – darbam ar devīzi TT102 (G. Saknes arhitektu birojs)

2. vieta – darbam ar devīzi PE463 (Teeja arhitekti)

3. vieta – darbam ar devīzi OO000 (Free Architecture)

Noslēdzies starptautisks arhitektūras metu konkurss ”’Kimmel’ kvartāla Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1, attīstības vīzija”

Noslēdzies metu konkurss “Kimmel kvartāla Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1, attīstības vīzija”. Tajā tika iesniegti 12 darbi, kurus izvērtējot žūrijas nolēma piešķirt:

1. vieta un 22 000 EUR – darbam ar devīzi Revitalizing Kimmel Quarter ("White arkitekter" AB un “ARHIS Arhitekti”)
2. vieta un 11 000 EUR – darbam ar devīzi Spaces&Places (“RUUME arhitekti, Dāvis Gasuls un “K-Forma”)
3. vieta un 6000 EUR – darbam ar devīzi STABU 1 (“Sarma&Norde”)

Veicināšanas balvas (3000 EUR):
- darbam ar devīzi The Brewery Forest (Zaha Hadid Ltd., Ramboll Sweden AB, SIA “Zala Landscape Architecture“, SIA "Sudraba Arhitektūra“)
- darbam ar devīzi KEB485 (“a part” un “OZOLA&BULA, arhitektu birojs”)

Devīžu atšifrējumi

DISCLOSED MOTTOES EN

1. vieta – "White arkitekter" AB un “ARHIS Arhitekti”

2. vieta – “RUUME arhitekti, Dāvis Gasuls un “K-Forma”

3. vieta – “Sarma&Norde”

Zaha Hadid Ltd., Ramboll Sweden AB, SIA “Zala Landscape Architecture“, SIA "Sudraba Arhitektūra“

“a part” un “OZOLA&BULA, arhitektu birojs”

 

Ideju konkurss: Kafejnīcas Rīgā, Pēterbaznīcas ielā 37

Iesniegt līdz : 2015-05-08

SIA "Tēvzemes īpašumi" izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu "Kafejnīcas (ar īslaicīgas lietošanas būves statusu) Rīgā, Pēterbaznīcas ielā 37 (1.grupa, 67.grunts) projekta skiču izstrāde"
Darbu iesniegšana līdz 2015.gada 8.maijam.
 
Ar konkursa nolikumu iepazīties zemāk pievienotajos failos.

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie Mārtiņa Ulāna +371 26406119

Izsludināts metu konkurss “Rīgas celtniecības koledžas nākotnes attīstības vīzija”

Rīgas celtniecības koledža izsludinājusi metu konkursu “Rīgas celtniecības koledžas nākotnes attīstības vīzija”.

Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu metu.

Konkursa priekšmets – Rīgas Celtniecības koledžas pārbūves un teritorijas apbūves un labiekārtojuma perspektīvās attīstības iecere.

Godalgu fonds – 28 000 EUR.

Vietas apskate: 2021. gada 16. jūlijā 10:00
Tikšanās RCK vestibilā (ieeja no Gaiziņa ielas). Auto var novietot RCK pagalmā (iebrauktuve no Gaiziņa ielas).
Interesenti aicināti pieteikties, sūtot e-pastu: rck@metukonkurss.lv.

Nolikums
Pielikumi tiks nosūtīti pēc reģistrēšanās
Reģistrēties
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2021. gada 20. septembrim
Konkursa mājaslapa

Noslēdzies metu konkurss “Krasta City teritorijas attīstības vīzija”

Noslēdzies metu konkurss “Krasta City teritorijas attīstības vīzija”, kura mērķis bija iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “Krasta City” teritorijas attīstības vīzijai un biroju ēkas jaunbūvei Rīgā, Krasta ielā 1A. Tika iesniegti 13 priekšlikumi no piecām valstīm, un žūrija par labāko atzina dāņu biroja “Arrow Architects ApS” piedāvājumu.

PROTOKOLS

Vairāk informācijas

1. vieta – darbs ar devīzi AA88 (Arrow Architects” ApS)

2. vieta – darbs ar devīzi NM11 (“SARMA & NORDE”)

2. vieta – darbs ar devīzi TE10 (“RUUME arhitekti”, “K Forma”, Ansis Šinke)

3. vieta – darbs ar devīzi NL00 (“a part”, “Ozola&Bula arhitektu birojs”)

3. vieta – darbs ar devīzi NW25 (“OUTOFBOX”)

NEAPBALVOTIE DARBI

 

Viesnīca Rīgā, Kalēju ielā 64/66

Iesniegt līdz : 2015-03-06

SIA "PAS DE MARQUE" izsludina atklātu arhitektūras ideju konkursu "Viesnīcas jaunbūves Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3.grupa, 87.grunts) projekta skiču izstrāde"
Darbu iesniegšana līdz 2015.gada 6.martam

Ar konkursa nolikumu un biežāk uzdoto jautājumu atbildēm var iepazīties zemāk pievienotajos failos.

Pēc papildus informācijas un materiāliem vērsties pie Mārtiņa Ulāna +371 26406119

Metu konkurss: Ogres kultūras centrs

Iesniegt līdz : 2015-02-13

Ogres kultūras centra un pieguļošās teritorijas revitalizācija
Ogres novada, Ogrē, Brīvības ielā 15

Metu konkursa mērķis ir iegūt Ogres kultūras centram arhitektoniski kvalitatīvu publiskās ārtelpas dizaina risinājumu, nodrošinot teritorijai un ēkai atbilstošu vides pieejamību, autostāvvietu izvietojumu, vietu kultūras pasākumu rīkošanai, teritorijas labiekārtojumu un apzaļumojumu zemes vienībās Brīvības ielā 15b, Pļavas ielā 3a, Brīvības ielā 11 Brīvības ielā 13 un Brīvības ielā 15.

Konkursa naudas balvu fonds ir 10000 eur kopsummā.

Ogres kultūras centra un tā pieguļošās teritorijas revitalizācijas konkursa dalībnieki var būt Latvijas vai ārvalstu arhitekti vai arhitektu biroji, ar atbilstošu pieredzi līdzīga rakstura pilsētbūvnieciska, arhitektoniska un labiekārtojumu projektu izstrādē un realizācijā. Konkursam reģistrēties www.metukonkurss.lv vai rakstīt info@metukonkurss.lv
Reģistrācija metu konkursam sākas 2014. gada 19. decembrī.
Konkursa pretendentu reģistrācijas beigu datums – 2015. gada 13. februāris.
Konkursa norise no 2014. gada 19. decembra līdz 2015. gada 20. martam.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti ne vēlāk kā 2015. gada 7. aprīlī.

Atklāts arhitektūras risinājumu ideju konkurss ''Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Rīgā, Balasta dambī 90''

Iesniegt līdz : 2015-02-23

SIA ''Ķīpsalas spice'' sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību izsludina atklātu konkursu par labāko arhitektūras risinājumu ideju konkursam ''Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamais nams Rīgā, Balasta dambī 90''. Konkursa mērķis ir, izmantojot radošo sacensību, iegūt iespējami labāko pilsētbūvnieciskās un arhitektoniskās idejas priekšlikumu objekta projekta arhitektūras daļai skiču stadijā.

Projekta priekšlikuma (meta) konkursa mērķis ir iegūt pamatotu, relatīvi labāko deviņu stāvu dzīvojamā nama un tā teritorijas izmantošanas risinājumu, kas ietver funkcionāli un estētiski kvalitatīvus arhitektūras apjoma priekšlikumus, kā arī teritorijas labiekārtojuma elementus, un rada priekšnoteikumus augstvērtīgai dzīvojamajai videi, vienlaikus radot priekšnoteikumus integrētai Ķīpsalas ziemeļu gala attīstībai nākotnē.

Konkursa prēmijas:

Konkursa godalgu fonds noteikts EUR 10 000 (desmit tūkstoši EUR, bez PVN nodokļa), kuru paredzēts sadalīt šādi:
Pirmā vieta – EUR 5 000;
Otrā vieta – EUR 3 500 ;
Trešā vieta – EUR 1 500 ;
Interjera risinājuma veicināšanas balva (pēc žūrijas komisijas ieskatiem).

Konkursa nolikums

Konkursa noteikumus un papildmateriālus iespējams saņemt, sūtot brīvas formas pieteikumu dalībai konkursā līdz š.g. 16.februārim , pievienojot juridiskās personas būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju un/vai arhitekta prakses sertifikāta kopiju, uz e-pastu: latarh@latarh.lv
Konkursa darbi ir iesniedzami (vai sūtāmi pa pastu) Latvijas Arhitektu savienībā līdz 2015.gada 23.martam.

Noslēdzies konkurss “Ēku jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

Metu konkursā “Ēku jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64” tika iesniegti 13 darbi. Tā kā tiem bija atšķirīga kvalitāte un detalizācijas pakāpe un bija vērojamas dažādas pieejas arhitektūras semantikā un projektēšanas programmas interpretācijā, žūrija pieņēma neordināru lēmumu – turpināt radošo sacensību ar trīs labāko piedāvājumu autoriem: AAA4, DZIZA2020 un XIX919. Metu piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 2021. gada 7. jūnijam.

Rezultātu pasludināšana un devīžu atvēršana notika 2021. gada 16. jūnijā Latvijas Arhitektu savienībā, un vietas konkursā žūrija sadalīja šādi:

1. vieta un tiesības slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi – darbam ar devīzi XIX919 (“Vincents”)

2. vieta piešķirta darbam ar devīzi AAA4 (“Sestais stils”)

3. vieta piešķirta darbam ar devīzi DZIZA2020 (“ARHIS Arhitekti”)

Veicināšanas balvas:
   -    darbam ar devīzi Gaismēnas (“Metric Architecture”)
   -    darbam ar devīzi ECHO (DR Arhitekti)

Vairāk informācijas

Izsludināts Afroamerikāņu ēkas konkurss Atlantā

Iesniegt līdz: 2015-05-18

Konkursā aicināti arhitekti, ainavu arhitekti, māklsinieki, dzejnieki, mūziķi un rakstnieki no jebkuras disciplīnas komandās vai individuāli, studenti vai profesionāļi, ar ierosinājumiem Afroamerikāņu ēkas (Negro building) atdzimšanai.

Afroamerikāņu ēka ir aizmirsta vēsturiski nozīmīga lokācija Atlantā, Džordžijas štatā, kur 1895. gadā norisinājās Kokvilnas štatu un Starptautiskā izstāde. Laikā, kad Atlanta atguvās pēc Civilā kara un noritēja cīņas par civiltiesībam, Afroamerikāņu ēka ir pirmais atskaites punkts, kad starptautiskai publikai tika izrādīts afro amerikāņu darbs un sasniegumi. "Kokvilnas Štatu" un "Starptautiskajā Ekspo" visai pasaulei tika izrādīta Amerikas Dienvidu štatu sasniegumi tehnoloģijās un lauksaimniecībā.  

Vašingtona runa (Atlantas Kompromiss), pati Afroamerikāņu ēka, tajā noritošās izstādes, uzstāšanās un konferences stimulēja debates par civiltiesību kustībai.

Šodien, vairāk kā simts gadus vēlāk Atlantas Piedmontas parkā bijušās Afroamerikāņu ēkas vietā ir neizmantota un tukša platība 25 000m2 lielumā. Ēka ir aizmirsta un tās nozīme izgaisusi. Tādēļ ir laiks atcerēties Afroamerikāņu ēku kā nozīmīgu atskaites punktu garo civiltiesību cīņās Atlantā un Amerikā.

Konkursa mērķis ir atgriezt Afroamerikāņu ēku sabiedrības atmiņā uzkrītošā, provokatīvā un jaunā veidā. Konkurss meklē idejas dažādās disciplīnās, medijos un radošās interpretācijas veidos. Izstrādājot piedāvājumu, jāņem vērā Afroamerikāņu ēkas agrākā lokācija un notikumi tajā, vēsturiskai konteksts Atlantā un Dienvidos, kā arī cīņas par cilvēku un civiltiesībām.

Pirmās trīs vietas un vairākas sekojošās vietas apbalvos nacionāli prominenta arhitektu, mākslinieku, rakstnieku, ainavu mākslinieku un vēsturnieku žūrija.

Balvas

 1. Vietas ieguvēji - 1000$ (katram)
 2. Vieta - 500$
 3. Vieta - 250$

+Atzinības 

Turpmākie paziņojumi par žūrijas locekļiem, nepieciešajiem materiāliem pieteikumu izveidei sekos.
Vairāk informācijas meklē šeit.

Izsludināts metu konkurss “Kimmel’ kvartāla Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1, attīstības vīzija”

“Eastnine Kimmel” SIA izsludinājusi starptautisku arhitektūras metu konkursu “Kimmel’ kvartāla Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1, attīstības vīzija”

Mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski un pilsētbūvnieciski pārdomātus risinājumus Kimmel teritorijas telpiskās attīstības vīzijai, izmantojot radošu sacensību, panākot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajiem, Metiem, kuru ņemt par pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz piedāvāto konkursa projekta teritorijas telpiskās attīstības vīzijas priekšlikumu.

Konkursa objekts – konkursa projekta teritorijas (nekustamais īpašums Rīgā, Bruņinieku ielā 2, Stabu ielā 1 ar kadastra Nr. 0100 020 0001) telpiskās attīstības vīzija ar kopējā ģenerālplāna koncepciju, arhitektoniskajiem risinājumiem biroju ēku jaunbūvēm un vēsturisko ēku rekonstrukcijai.

Balvu fonds: 45 000 EUR

Nolikums
Reģistrēties

Priekšlikumu iesniegšana – līdz 2021. gada 1. martam

Konkursa mājaslapa

Žūrijas ziņojums saistībā ar atklāto metu konkursu “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

2020. gada 1. oktobrī SIA “Iela 3a” izsludināja atklātu metu konkursu “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”, kurā priekšlikumus varēja iesniegts līdz 14. decembrim. Pavisam tika saņemti 13 darbi. Tā kā konkursa norises laikā valstī līdz 6. aprīlim bija izsludināta ārkārtējā situācija, vērtēšana notika attālināti vairākās sesijās un darbs noslēdzās 16. martā.

Pēc žūrija domām, gandrīz visos darbos ir interesanti risinājumi un oriģinālas idejas, taču tikai daļa tuvināti izpilda projektēšanas programmas prasības un novērtē zemesgabala apgrūtinājumus. Tāpēc tā pieņēma neordināru lēmumu – turpināt radošo sacensību, aicinot trīs labāko piedāvājumu autorus pilnveidot savus risinājumus. Devīzes tiks atvērtas un uzvarētājs paziņots pēc koriģēto metu novērtēšanas. Žūrijas sastāvs otrajā kārtā paliek nemainīgs.

Papildinātie piedāvājumi iesniedzami ar sākotnējo devīzi 2021. gada 7. jūnijā no 12:00 līdz 16:00 Latvijas Arhitektu savienībā Torņa ielā 11.

Pašlaik piešķirtās naudas balvas:
– darbiem ar devīzi AAA4, DZIZA2020 un XIX919 – 2500 EUR katram, un to autori tiek aicināti turpināt darbu pie piedāvājuma
– darbam ar devīzi ECHO – 2000 EUR
– darbam ar devīzi Gaismēnas – 1500 EUR

Žūrijas ziņojums

Konkursa mājaslapa

Izsludināts metu konkurss “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. korpusa pārbūve” (ID Nr. BKUS 2020/54)

KONKURSA DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ PAGARINĀTS LĪDZ 17. SEPTEMBRA 11:30

Darbu pieņemšana 17. septembrī no pl. 10.00 līdz pl. 11.30.

Rīkotājs – VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Mērķis ir iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā, Projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu, un ekonomiski pamatotu Metu “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21.korpusa pārbūvei”.

Konkursa priekšmets ir apbūves iecere, kas attēlo kompleksu BKUS 21. korpusa pārbūves un tam pieguļošās teritorijas perspektīvo attīstību (turpmāk tekstā – Konkursa objekts). Apbūves iecerei ir jāietver BKUS 21. korpusa pārbūves arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi un tam pieguļošās teritorijas labiekārtojumu. Priekšlikumā pieļaujama minimālā apjomā arī BKUS 20.korpusa pārbūve ēku funkcionālajai sasaistei. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

Balvu fonds: 10 000.00 EUR
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2020. gada 17. septembra 11:30
Nolikums
Konkursa mājaslapa

Noslēdzies konkurss Zirgu ielā 14

Februāra sākumā noslēdzies konkurss par "Biroju ēkas un kafejnīcas Rīgā, Zirgu ielā 14 skiču projekta izstādi", un par veiksmīgāko atzīts Vincents Arhitekti piedāvājums, informēja VINCENTS grupa mārketinga vadītāja Baiba Drengere.


"Vincents Arhitekti iesākuši jauno gadu ar uzvaru prestižā arhitektūras ideju konkursā biroju ēkas un kafejnīca jaunbūvei Zirgu ielā 14. Šī ēka atradīsies pašā Vecrīgas sirdī- Līvu laukumā, kas ir pilsētbūvnieciski ļoti sarežģīta vieta. Konkursa žūrija atzīmēja, ka Vincents Arhitektu priekšlikums ar fasādes ģeometrisko ritmu lieliski iekļaujas Vecrīgas vidē un tam ir labākais arhitektoniskais risinājums.

Biroja ēkas jaunbūve ar kafejnīcas paviljonu paredzēta Līvu laukumā, kas ietilpst- Rīgas vēsturiskā centra teritorijā. Projekts ir mūsdienīgs dialogs ar Vecrīgas dažādo pilsētvidi, kas pilnībā respektē apbūves vēsturisko identitāti. Biroju ēkas apjomam paredzēti pieci stāvi, no kuriem divi mansardā, bet kafejnīcas paviljona piebūvei – viens stāvs ar ekspluatējamu jumtu. Pirmā stāva līmenī abos apjomos paredzēts restorāns, augstākos stāvos - biroju telpas. Jaunās biroju ēkas priekšlikums respektē bijušās, vēsturiskās Ķēniņu ielas ēkas telpiskās aprises, siluetu, dzegas un kores augstumu. Vienlaikus, ēka atbilst arī mūsdienās esošajai pilsētbūvnieciskajai situācijai, kurā tā ir Līvu laukuma frontes daļa, rezultātā veidojot perimetrālai apbūvei raksturīgu un loģisku noslēgumu kvartālam starp Zirgu un Ķēniņu ielu.

Plānojuma pamatā ir racionāla konstruktīvā shēma, kas ļauj ēkas iekštelpu plānojumu elastīgi piemērot dažādiem izmantošanas un nākotnes attīstības scenārijiem. Fasāžu kompozīcijas pamatā ir stingri ritmiskā plānojuma reprezentācija un dialogs ar apkārtējās apbūves raksturu – vēsturisko apbūves mērogu un tradicionālajiem materiāliem. Dialogs risināts neofunkcionālisma formās, dominējot izsmalcinātai vienkāršībai, dabisku toņu atturībai un augstai arhitektonisko detaļu kultūrai."

Vincents Arhitektūra vadītāja Guna Eglīte
Projekta vadītājs: Ojārs Šablovskis
Projekta grupa: Jurģis Vizulis, Laura Meija, Ingrīda Dreimane, Jūlija Kononova, Māris Grodums, Baiba Drengere

Izsludināts atklāts metu konkurss “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā”

SIA “Terra Sofia” izsludinājusi atklātu metu konkursu “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā”. Tā mērķis – iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski augstvērtīgu skiču priekšlikumu apbūves iecerei/metam atbilstoši prasībām, kas izriet no nolikuma, objekta novietnes un projektēšanas uzdevuma.

Konkursa priekšmets ir arhitektūras mets, kas atspoguļo apbūves ieceri teritorijas kompleksai attīstībai. Apbūves iecerei jāietver objekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Miera ielā 30, Rīgā” (kad.nr. 0100 023 0013) arhitektoniskie risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija.

Nolikums

Reģistrēties. Pēc reģistrēšanās tiks nosūtīta konkursa dokumentācija

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2020. gada 31. augustam 

Prēmijas:
1. vieta – 2500 EUR un piedāvājums slēgt līgumu par projektēšanu
2. vieta – 1300 EUR
3. vieta – 1000 EUR

Izsludināts atklāts apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkurss “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”

SIA “Katoļu 9” ir izsludinājusi atklātu apbūves ieceres arhitektūras risinājumu ideju konkursu “Apartamentu viesnīcas jaunbūve Zaķusalas krastmalā 21”, Rīga” (kadastra nr. 0100 051 0051).

Mērķis – nodrošinot brīvu, radošu konkurenci starp dalībniekiem un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret viņiem, iegūt iespējami labāko pilsētbūvniecisko risinājumu un arhitektoniskā veidola ideju augstbūvei Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21.

Uzdevums – radīt augstbūves veidola ideju un tās vizualizāciju pilsētvidē, balstoties uz objekta novietnes specifiku, Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī pasūtītāja darba uzdevumu. Būtisks faktors augstas kvalitātes sasniegšanā, veicot vizuālās ietekmes analīzi no svarīgākajiem publiskās ārtelpas punktiem, ir vienota un unikāla Zaķusalas arhitektoniskā tēla izveide, kā pilsētbūvnieciskā akcenta ar augstbūvju identitāti raksturīgajos pilsētas skatu koridoros nosakot optimālu objekta būvapjoma augstumu un telpisko izvietojumu.

Balvu fonds – 6500 EUR.

Konkursa noteikumi
Pielikumi
Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2021. gada 28. maijam

Vairāk informācijas
Konkursa atbildīgā sekretāre – Dina Beķere
tālr. 27762290
e-pasts: zakusalaskrastmala21@gmail.com

Izsludināts metu konkurss “ZUNDA PARKS Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija”

SIA “DG31” izsludinājusi arhitektūras metu konkursu “ZUNDA PARKS Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija”. Tā mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “DG31” teritorijas telpiskās attīstības vīzijai un I kārtas ēkas jaunbūves iecerei, izmantojot radošu sacensību. Uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem metiem, kuru ņemt par pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri.

Nolikums
Piedāvājumu iesniegšana: 
līdz 2020. gada 12. oktobra 17:00
Balvu fonds: 42 000 EUR
Konkursa mājaslapa


Noslēdzies starptautiskais metu konkurss “Zunda parks Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija”

Noslēdzies starptautiskais metu konkurss “Zunda parks Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija”. Tajā tika iesniegti 14 piedāvājumi, no kuriem par labāko žūrija atzinusi “RUUME arhitekti” un “K Forma” redzējumu. Atzinīgi novērtēti un ar naudas balvām apbalvoti vēl četri darbi.

Protokols

1. vieta – darbam ar devīzi SIL333 (“RUUME arhitekti” un “K Forma”)

2. vieta – darbam ar devīzi ARK030 (“REM Pro” un “Aketuri Architektai”)

3. vieta – darbam ar devīzi AAA888 (“Arrow Architects”, Dānija)

3. vieta – darbam ar devīzi ABS007 (Etienne Borgos no “Borgos Pieper Limited”, Spānija)

Veicināšanas balva – darbam ar devīzi MAP020 (“MARK arhitekti”, “ALPS ainavu darbnīca”, “IE.LA Inženieri”|)

“Zundas parks” attīstība un projekta realizācija plānota vairākās fāzēs. Galīgais priekšlikums tiks izvēlēts pēc izvērtējuma konkursa otrajā kārtā tuvāko mēnešu laikā.

Pirmo celtniecības fāzi ir plānots uzsākt 2022. gadā. Kopējās investīcijas projekta īstenošanā sasniegs 100 miljonus eiro.

Ideju konkurss: Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Strēlnieku ielā 4b

Iesniegt līdz : 2015-04-03

Izsludināts atklāts arhitektūras projekta idejas konkurss „Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Strēlnieku ielā 4b”, kura pasūtītājs ir SIA „Vestabalt” (reģ Nr.40103011765). Ar konkursa nolikumu var iepazīties pasūtītāja mājas lapā www.travertino.lv. Kopējais prēmijas fonds ir 8000 eiro. Darbu iesniegšana paredzēta līdz 2015.gada 3.aprīlim 15:00.

Pasūtītāja mērķis ir izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt arhitektoniski augstvērtīgu ideju ”Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Strēlnieku ielā 4b, Rīgā”, kā arī iegūt sadarbības partneri tālākai, detalizētākai projekta izstrādei.

Grunts gabals 965m2 platībā Strēlnieku ielā 4b (19.grupa, 129.grunts) atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas – „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā, kas bagāta ar kultūrvēsturiskām un modernām celtnēm.

Papildus informācija:
Mārtiņš Grīnbergs
Tālr. 26177874
martins.grinbergs@vestabalt.lv

Noslēdzies konkurss “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. korpusa pārbūve”

Noslēdzies konkurss “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21. korpusa pārbūve”. Piedāvājumam bija jāietver pārbūves arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi un piegulošās teritorijas labiekārtojums. Tika iesniegti 5 priekšlikumi, no kuriem žūrija par piemērotāko atzina “MARK arhitekti” darbu.

PROTOKOLS

1. vieta – darbs ar devīzi PLS112 (MARK arhitekti)

2. vieta – darbs ar devīzi UKS287 (Sestais stils)

3. vieta – darbs ar devīzi MVP909 (DUAL arhitekti)

4. vieta – darbs ar devīzi VE3E23 (Jaunromāns un Ābele)

5. vieta – darbs ar devīzi AKR920 (Arhitekta G. Vīksnas birojs)

Pilsētbūvnieciskās struktūras izveide Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 75

Iesniegt līdz : 2015-02-20

Starptautiskā konkursa mērķis ir iegūt Rīgas vēsturiskajam centram atbilstošu un arhitektoniski kvalitatīvas telpiskās vides izveides priekšlikumu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 75, saskaņā ar RVC principiem un tradīcijām. Apbūves metam jāietver kvartāla Krišjāņa Barona ielā 75 apbūves vadlīnijas visa kvartāla attīstībai un detalizētu risinājumu I kārtas apjomam.

Konkursa naudas balvu fonds ir 14 000 EUR.
Konkursa organizētājs ir SIA ''Centra attīstības uzņēmums'' sadarbībā ar arhitektu biroju SIA ''Nams'' un  SIA ''Archconsult''.

Konkursa Krišjāņa Barona ielā 75 dalībnieki var būt Latvijas vai ārvalstu arhitektu biroji ar atbilstošu pieredzi līdzīga rakstura pilsētplānošanas projektu, dzīvojamo un sabiedrisko ēku projektu izstrādē un realizācijā (platība ne mazāka kā 5000 m²). Konkursā var piedalīties biroji, kuru vidējais gada apgrozījums no 2010. līdz 2013.gadam ir vismaz 100 000 EUR.

Reģistrācija Konkursam sākas 2014. gada 12.decembrī.
Konkursa norise līdz 2015. gada 20.februārim.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2015. gada martā.
Konkursam reģistrēties www.metukonkurss.lv vai rakstīt kb75@metukonkurss.lv.

Izsludināts metu konkurss “Krasta City teritorijas attīstības vīzija”

PAGARINĀTS TERMIŅŠ

"Krasta City" SIA ir izsludinājis metu konkursu “Krasta City teritorijas attīstības vīzija”, kura mērķis ir iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “Krasta City” SIA teritorijas attīstības vīzijai un Biroju ēkas jaunbūves iecerei Rīgā, Krasta ielā 1A.

Konkursa objekts:
– teritorijas telpiskās attīstības vīzija ar teritorijas kopējā ģenerālplāna koncepciju, norādot attīstības kārtas un arhitektoniskos risinājumus biroju ēkas jaunbūvei (vietzīme – 1. attīstības kārta) Krasta ielā 1A, komercapbūvei ar daudzstāvu autostāvvietu Krasta ielā 1C un brīvstāvošām jaunbūvēm (biroji/daudzfunkcionālas ēkas) Krasta ielā 1B, 1D un 3A
– biroju ēkas jaunbūves Krasta ielā 1A ieceres risinājumi kā 1. īstenošanas kārta.

Balvu fonds: 30 000 EUR

Nolikums
Nolikuma pielikums

Balvu fonds: 30 000 EUR

Reģistrēties
Konkursa materiāli tiks nosūtīti automātiski pēc reģistrācijas

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2020. gada 31. augustam
Kur: Rīgā, Citadeles ielā 12

Konkursa mājaslapa

Noslēdzies metu konkurss “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2”

Paziņoti uzvarētāji SIA “Regals nami” rīkotajā metu konkursā “Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Marijas ielā 2”. Tajā tika iesniegti 10 priekšlikumi, kurus izvērtējot žūrija nolēma piešķirt 1., 2., un 3. vietu, kā arī divas veicināšanas balvas.

PROTOKOLS

1. vieta – darbam ar devīzi MA969 (“BB Studija”)

2. vieta – darbam ar devīzi MA100 (“Lauder Architects”)

3. vieta – darbam ar devīzi ML111 (apvienība “Sampling+” un Ilze Didrihsone)


Veicināšanas balva – darbiem ar devīzi XX001 (“United Riga Architects”)

Veicināšanas balva – MR100 (“Malus Architects”)

 

CITI PRIEKŠLIKUMI

Darbs ar devīzi WA000

Darbs ar devīzi MI201

Darbs ar devīzi JO200

Darbs ar devīzi SKATS

Darbs ar devīzi MP009

Iepirkums "Latvijas Nacionālās bibliotēkas Grāmatniecības muzeja pastāvīgās ekspozīcijas mākslinieciskā koncepcija un tās realizācija"

Izsludināts iepirkums "Latvijas Nacionālās bibliotēkas Grāmatniecības muzeja pastāvīgās ekspozīcijas mākslinieciskā koncepcija un tās realizācija". Iepirkuma dokumenti pieejami šeit

Noslēdzies metu konkurss “Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī”

Pasludināti uzvarētāji Daugavpils pilsētas domes rīkotajā konkursā par Stroka koncertzāles metu. Tajā tika iesniegti 11 priekšlikumi.

PROTOKOLS

1. vieta – metam ar devīzi OS20 (autori – PS zgt)

2. vieta – metam ar devīzi TANGO2021 (apvienība “Mailītis-Poga”)

2. vieta – metam ar devīzi 123A123 (“RUUME arhitekti” un “ALPS ainavu darbnīca”)

3. vietu nepiešķirt, bet piešķirt 2 veicināšanas godalgas.

Veicināšanas godalga – metam ar devīzi DGP175 (“a part” un “OZOLA & BULA, arhitektu birojs”)

Veicināšanas godalga – metam ar devīzi O_S! (“Zenico Projekts”)


Citi priekšlikumi

Mets ar devīzi DK13

Mets ar devīzi MAR1ANNA

Mets ar devīzi OSK2020

Mets ar devīzi XXOO1

Mets ar devīzi ZEMES PAKALNS

 

Noslēdzies metu konkurss ar aicinātiem dalībniekiem “Gemoss” veikals-studija Rīgā, Brīvības Ielā 111”

Noslēdzies metu konkurss ar aicinātiem dalībniekiem “Gemoss” veikals-studija Rīgā, Brīvības Ielā 111”. Tajā žūrija izskatīja 3 piedāvājumus un par labāko atzina darbu ar devīzi “Just Nature”, kura autors ir arhitektu birojs NRJA.

PROTOKOLS

Darbs ar devīzi “Just Nature” (arhitektu birojs NRJA)

Darbs ar devīzi “gemHAUS” (Andis Sīlis, Linda Leitāne, Reinis Jansons)

Darbs ar devīzi “TTR111” (Gatis Didrihsons kopā ar Dmitriju Averjanovu, Sergeju Šaplovski, Līgu Balceri)

Daudzdzīvokļu ēka Lāčplēšana ielā 11/13 konkursa rezultāti

2014. gada 20.oktobrī Rīgas pilsētas būvvaldes, VKPAI un pasūtītāja ''Axi Invest'' (reģ. Nr. 40103360551) apstiprinātais, tanī pat dienā izsludinātais atklātais arhitektūras projekta idejas konkurss ''Daudzdzīvokļu daudzstāvu dzīvojamā māja ar komercplatībām Lāčplēša ielā 11/13, Rīgā'' tika organizēts ar mērķi iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta priekšlikuma skici zemes gabalam 1939 m2 platībā Rīgas vēsturiskajā centrā.

Žūrijas locekļi savā pirmajā sēdē 2.decembrī iepazinušies ar 1.decembrī pieciem iesniegtajiem darbiem secināja, ka: 1) konkurss ir noticis; 2) darbi atbilst konkursa nolikumam un pasūtītāja programmai, tāpēc ir iespējams iegūt relatīvi labāko rezultātu.

Konkursa žūrija - priekšsēdētājs G. Čakāns, komisijas locekļi N. Lojāns, arhitekti L. Markova (VKPAI pārstāve), I. Miezīte, E. Timofejevs, V. Brūzis (Rīgas pilsētas KPAN vadītājs) un M. Treija (vērtējums iesniegts rakstiskā formā un iekļauts kopējā balsojumā) 2014.gada 10. decembrī pieņēma lēmumu atklātā balsojumā piešķirt pirmo vietu un veicināšanas prēmiju.

Pirmā vieta un prēmija 5000,- Euro apmērā pienākas darba LLB113 autoriem SIA ''SZK/Z'', Uģis Zābers, Marta Rutka, Ilva Cimermane, Aleksandrs Beļajevs.

Veicināšanas prēmija 2000,- Euro apmērā pienākas darba KIM186 autoriem SIA ''OPEN arhitektūra un dizains'', Zane Tetere, Dairis Tiesnesis, Kristaps Šulcs, Dace Bula, SIA ''Tectum'', Uldis Bērziņš, Alvis Zlaugotnis par drosmīgāko, interesantāko, lakoniskāko un gramatiski pareizāko stūra risinājumu pilsētvidē.

Žūrijas komisijas locekļu rekomendācija pasūtītājam – relatīvi labākās, 1.vietas, darbu iesniegt izskatīšanai tuvākajā nozīmētajā RVCSAP, leģimitējot konkursu. Turpinot darbu pie projekta, koriģēt jumta slīpumu, ja tas nepieciešams saskaņā ar RVC AZ TIAN normatīvu, piedāvāt variantus fasādes un jumta materiālam, racionalizēt balkonu izvietojumu pret Lāčplēša ielu, saglabājot piedāvāto plānojumu, veikt Lāčplēša ielas (no Skolas līdz Brīvības ielai) notinuma analīzi, pamatojot stūra akcenta priekšlikumu.

komisijas atbildīgā sekretāre                                                  
Velta Holcmane
tālr. 29423600
velta.holcmane@gmail.com

Izsludināts atklāts metu konkurss “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”

SIA “Iela 3a” izsludinājusi atklātu metu konkursu “Ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 64”.
Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pādomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Dzirnavu ielā 64, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.
Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajiem, Metiem, kuru ņemt par pamatu izstrādājot apbūves ieceri, kas tiks balstīta uz konkursā piedāvāto jaunbūves priekšlikumu.
Konkursa objekts – jaunbūves Rīgā, Dzirnavu ielā 64, arhitektoniskie risinājumi un konkursa teritorijas ģenerālplāna koncepcija.
Žūrijā – konkursa Rīkotāja pārstāvji, Rīgas pilsētas būvvades un LAS nozīmētie pārstāvji
Balvu fonds: 11 000 EUR.

NOLIKUMS

Darbu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 1.oktobris–14. decembris

Konkursa mājaslapa

 

Ārzemju

Izsludināts starptautisks metu konkurss Bīrsas akropoles pārveidei un Kartāgas Nacionālā muzeja atjaunošanai Tunisijā

Izsludināts starptautisks metu konkurss Bīrsas akropoles pārveidei un Kartāgas Nacionālā muzeja atjaunošanai Tunisijā. Kartāga ir vēsturiska vieta, kas atrodas kalnā ar skatu uz Tunisas līci un līdzenumu. Tā ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, savukārt Bīrsas akropole ir viena no ievērojamākajām Kartāgas vietām. Konkursa mērķis – iegūt labāko šīs senās vietas revitalizācijas koncepciju arhitektūras, ainavas un pilsētplānošanas jomā.

Balvu fonds – 200 000 eiro:
1. vieta: 50 000 eiro
2. vieta: 45 000 eiro
3. vieta: 40 000 eiro
4. vieta: 35 000 eiro
5. vieta: 30 000 eiro 

Reģistrācija: līdz 2022. gada 2. decembra 12:00 (GMT+1)
Priekšlikumu iesniegšana: 2023. gada 5. janvāris
Rezultātu paziņošana: 2023. gada marts

Vairāk informācijas

Izsludināts studentu ideju konkurss Next Generation of Stroke Rehabilitation Centers

Tā kā 2022. gads ir Starptautiskās Arhitektu savienības Veselīga dizaina gadu, UIA izsludinājusi studentu ideju konkursu Next Generation of Stroke Rehabilitation Centers, kurā studenti aicināti izveidot rehabilitācijas centru 30 insultu pārcietušiem cilvēkiem. Konkursa mērķis ir mudināt arhitektūras un dizaina studentus uz ideju un futūristisku koncepciju radīšanu, lai novērstu problēmas, ar kurām saskaras insulta pacienti, viņu ģimenes un mediķi.

Konkursā var piedalīties pilna laika universitātes arhitektūras studenti no visas pasaules, tiek veicinātas arī daudznozaru komandas. Katrā komandā var būt no 1 līdz 5 universitātes studentiem ar 1 vai 2 konsultanti; konsultanti nav obligāti.

Balvu fonds: 12 500 EUR

Nolikums

Konkursa dokumentu saņemšanai nepieciešams reģistrēties (reģistrācija bez maksas).
Reģistrēties

Jautājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 15. novembris
Atbilžu sniegšanas termiņš: 2022. gada 15. decembris
Reģistrēšanās termiņš: 2023. gada 15. marts
Darbu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 15. aprīlis
Rezultātu paziņošana: 2023. gada 15. maijā

Vairāk informācijas

Izsludināts Vabaduse ielas konkurss Valgā

Igaunijas Arhitektu savienība un Valgas pašvaldība ir izsludinājušas konkursu, kura mērķis ir padarīt Vabaduse ielas publisko telpu pievilcīgāku un ērtāku visiem satiksmes dalībniekiem, kā arī apkārtnes uzņēmumiem un sabiedriskajām iestādēm. Konkursa teritorija atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, platība – 1,6 ha.

Uzvarējušais plāna projekts kalpos par pamatu teritorijas detālplānojumam un attiecīgo objektu projektiem šajā teritorijā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 6. septembra 12:00
Dokumenti jāiesniedz EE vai EN
Balvu fonds – 20 000 eiro

Reģistrēties

Vairāk informācijas

Izsludināts konkurss “Starptautiskās konteksta arhitektūras balva arhitekta Turguta Kansevera piemiņai”

Kepezas pašvaldība Antālijā sadarbībā ar Turcijas Arhitektu savienību organizē konkursu “Starptautiskās konteksta arhitektūras balva arhitekta Turguta Kansevera piemiņai”. Konkursa mērķis – uzsvērt vietējās identitātes nozīmi globalizētā pasaulē. Tajā tiek gaidīti priekšlikumi ar oriģināli interpretētu Turguta Kansevera darbības principu, respektīvi – dizaina pielāgošanu reģionālajām īpatnībām, tādējādi veicinot kultūras nepārtrauktību, saglabājot reģionālās vērtības un lokālās atšķirības.

Nolikums
Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 20. janvāris

Vairāk informācijas

* Turguts Kansevers (1921–2009) ir turku arhitekts, kas pazīstams ar savu kontekstuālo pieeju arhitektūrai un pilsētplānošanai. Par prioritāti savos darbos viņš izvirzīja reģionālus izteiksmes līdzekļus un formas, kontekstam atbilstošu dizainu un arhitektūras kvalitāti.

Ideju konkurss par antīka teātra apkārtni Grieķijā

Grieķijas pilsētas Larisas pašvaldība izsludinājusi starptautisku ideju konkursu pilsētas antīkā teātra apkārtnes projektēšanai. Tajā var piedalīties arhitekti vai daudznozaru komandas, kurās ir vismaz viens arhitekts. Antīkais brīvdabas teātris atrodas Larisā jeb ceturtajā lielākajā Grieķijas pilsētā. Tas ir datēts ar 3. gadsimtu pirms mūsu ēras, un skatītāju ietilpība ir 10 000. Arhitekti tiek aicināti iesniegt priekšlikumus, kā šo vietu pārveidot par mūsdienu Larisas pilsētas vietzīmi.
Konkurss notiks saskaņā ar UNESCO noteikumiem un UIA ieteikumiem.

Reģistrācija: līdz 2021. gada 19. novembrim
Reģistrēties
Piedāvājumu iesniegšana: 2022. gada 24. februāris
Konkursa mājaslapa

Architectural competition for the National Concert Hall „Tautos namai“ in Vilnius

Viļņa ir Lietuvas galvaspilsēta, taču tai nav savas simfoniskās mūzikas koncertzāles. Tāpēc tiek izsludināts starptautisks konkurss, kura mērķis ir iegūt piedāvājumus:

- kas atbilstu šādu būvju pasaules standartiem
- kas piedāvā izcilu klasisko koncertzāli ar dabisko akustiku
- kur ietilpība ir vismaz 1500 sēdvietas
- kas nodrošina nepieciešamo funkcionalitāti, kādu pieprasa atvērts daudzfunkcionāls mākslas centrs
- kas ir izcili, oriģināli mākslinieciskās izteiksmes un arhitektūras koncepcijas ziņā
- kas risina transporta, gājēju un velosipēdistu plūsmu apkārtnē.

Nolikums EN
Darbu iesniegšanas termiņš: 25. jūnijs
Vairāk informācijas

Konkurss: Trieste – kultūras osta

“Trieste Contemporanea” izsludinājis konkursu, kurā aicina izstrādāt dizaina projektus, kuru pamatā ir cilvēku vajadzība pēc attiecībām un sociālais konteksts. Mērķis – piedāvāt veidus, kā ekskluzīvajā Tiestes vecajā ostā radīt objektu vai pagaidu struktūru, kas atbilstu vienam vai vairākiem no šiem apzīmējumiem: oriģināls, interaktīvs, iekļaujošs, balstīts kolektīvajās interesēs, cilvēkus apvienojošs, pulcējošs un iesaistošs.

Termiņš: 2018. gada 15. jūlijs
Par veco ostu
Rules
Pieteikšanās forma
Vairāk informācijas

Jautājumu gadījumā informāciju var iegūt, rakstot uz e-pastu info@triestecontemporanea.it

Konkurss par spa un viesnīcas projektu Pērnavā

„Trading House Property OÜ” izsludinājis arhitektūras projektu konkursu ar iepriekšēju pieteikšanos; dalībnieki tiks izvēlēti, pamatojoties uz iepriekšējo darba pieredzi, projektiem, portfolio un savu redzējumu. Konkurss notiek vienā kārtā. Projektējamā objekta adrese – Pērnavā, Ranna puiestee 9.

Reģistrēšanās pieteikuma iesniegšana: līdz 2017. gada 13. novembrim, nosūtot uz e-pastu tiit@sportsport.ee
To izvērtēšana notiks līdz 4. decembrim

Projektu iesniegšana: līdz 2018. gada 19. februārim
Žūrijas lēmums: 2018. gada 5. martā

Vairāk informācijas

Architectural design competition of the school building and sports hall in Valga

Location: Estonia
Participation: international
Publication of the design contest invitation: 16 May 2017
Deadline for submitting questions: 7 July 2017
Registration deadline: 17 July 2017 at 14:00
Submission deadline for conceptual designs: 17 July 2017 at 14:00

Competition task – Valga_competition task
Competition rules – Valga competition rules

Valga City Government and the NGO Union of Estonian Architects announces an open architectural competition to find the best architectural solution for the extensions of Vabaduse tn 13 school building and E. Enno tn 15 stadium building in the city centre of Valga together with the surrounding urban space (the competition area is 41,316 sq m).  The aim of the design contest organiser is to build well-functioning and interoperable sports building (as an extension to the E. Enno stadium building) and basic school’s study building to the selected place (by extending the existing school building in Vabaduse 13) with outdoor areas supporting them.

Extension of the Vabaduse 13 school building is financed from the measure of SA Innove ”Organizing the network of general education schools during the period of 2014–2020“.

The languages of the design contest are Estonian or English.

Public contract for the design project of the Vabaduse tn 13 school building and an extension to the stadium facilities at E. Enno tn 15 (with urban space surrounding them) in the volume of the preliminary, basic design and operational design is awarded to the winner(s) of the design contest based on the negotiated procedure without prior publication of the tender notice.

The size of the prize fund is 20 000 EUR, and it is divided as follows:
First place: 8000 EUR
Second place: 6000 EUR
Third place: 4000 EUR
Incentive: 2000 EUR

Members of the panel for substantive assessment of the conceptual designs:
 - Kalev Härk, Valga City Government
 - Lauri Drubinš, Deputy Mayor, Valga City Government
 - Marina Krotova, director of Priimetsa school
 - Ülo Peil, authorised professional architect, level 7, Union of Estonian Architects
 - Kaido Kepp, authorised professional architect, level 7
 - Risto Parve, authorised professional architect, level 7, Union of Estonian Architects
 - Deputy members: Karl Kirt, Senior specialist on Sports and Youth work, Valga City Government
 - Tiit Sild, authorised professional architect, level 7, Union of Estonian Architects

Terms of competition are published in the Public Procurement Register (ref. number 186778https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186778

Konkurss par Kalev centrālā stadiona telpisko risinājumu

Kalev centrālais stadions ir pabeigts 1955. gadā un kalpo kā daudzfunkcionāls stadions, kā arī ir Deju svētku vieta. Tagad to iecerēts pārveidot par starptautiskajiem standartiem atbilstošu sporta centru, kā arī Deju svētku vietu. Nākotnē tam jāietver stadiona, mācību un kluba telpas, kā arī atbalsta funkcijas (sporta administrācija, ārstniecība un fizioterapija, naktsmītnes u.c.). Plānotas divas attīstības kārtas.

Stadiona detālplānojums – šeit.

Konkursā aicināts piedalīties ikviens arhitekts.
Valoda – igauņu.
Dokumentus var lejupielādēt šeit.

Žūrija: igauņu arhitekts Katrin Koov, Andres ALVER un Raine Karp, somu arhitekts Samuli Woolston, Kultūras ministrijas, Tallinas vadības un sacensību rīkotājas sporta asociācijas Kalev pārstāvji.

Arhitektūras dizaina konkurss Igaunijā

"Komunisma upuru piemiņas memoriāls un kareivju piemineklis" Tallinā

Igaunijas tieslietu ministrija izsludinājusi konkursu Komunisma upuru piemiņas memoriāla un kareivju pieminekļa Tallinā dizaina izstrādei. Konkursa beigu termiņš ir 2016. gada 30. maijs. 

Oficiālā konkursa valoda ir igauņu.

Detalizēts konkursa apraksts pieejams angļu valodā šeit.

 

Publicēts: 07.05.2016.

 

 

Elering un Igaunijas Arhitektu Savienība izludina augstsprieguma tīkla torņa dizaina konkursu

Igaunijas elektrības un gāzes piegādes kompānija Elering sadarbībā ar Igaunijas Arhitektu Savienību ir izsludinājusi konkursu Harku-Lihula-Sindi 330/110 kilovoltu  augstsprieguma tīkla torņa konceptuālajam dizainam. 

Elering valdes priekšsēdētējs Taavi Veskimägi uzskata, ka īpaša dizaina elektrotīkla tornis nepieciešams vairāku iemeslu dēļ: “Pirmkārt elektrotīkla tornim  jāveicina tehnoloģiski advancēt elektrotīkla integrācija dabīgajā vidē,  bet tajā pašā laikā tam jāveicina Igaunijas iedzīvotjāju izpratni par elektrotīklu nozīmi mūsdienu sabiedrībā.”.

Konkursa veiksmīgas norises rezultātā Elering iekļaus izstrādātā torņa būvnniecību Harku-Lihula-Sind elektrolīnijas izbūves iepirkumā, kas tiks izsludināts šī gada otrajā pusē. Torņa atrašanās vieta plānota Ääsmäe-Haapsalu un Risti-Virtsu lielceļu krustojumā.

Igaunijas Arhitektu Savienība ir izstrādājusi dizaina konkursa uzdevumu un nolikumu. Trīs arhitektūras un divi dizaina speciālisti sastādīs konkursa žūriju. Žūrijas locekļi ir arhitektu Urmas Muru un Toomas Tammis, dizainere Maria Pukk, un divi Elering pārtāvji –  Kalle Kilk and Ain Köster.

Konkursa beigu termiņš ir 2016. gada 30. maijs. Dizaina konkurss tiek organizēts kā tiešais iepirkums, par ko vairāk informācijas pieejams publisko iepirkumu reģistrā: šeit.

Konkursa dokumenti ir daļēji pārtulkoti angļu valodā, bet konkursa oficiālā valoda ir igauņu.

 Vairāk informācijas piejams arī šeit.

Kontaktinformācija:

Ingrid Mald-Villand

Managing director

Estonian Association of Architects

www.arhliit.ee

 

Publicēts: 25.04.2016.

Sunčhonas Mākslas Platforma Dienvidkorejā

10. Martā Sunčhonas pilsēta (Dienvidkoreja) izsludināja vienas pakāpes ideju konkursu ar mērķi iegūt labāko priekšlikumu Sunčhonas Mākslas Platformai pilsētas centrā. Konkuru atbalsta Starptautiskā Arhitektu apvienība (anf. val.:International Union of Architects, saīs. UIA)un Korejas arhitektu institūts un tas tiks realizēts atbilstoši UNESCO/UIA starptautisko konkursu normām.

Sunčhonas Mākslas Platformas projekts atbilst pilsētas prasībai kultivēt vēsturisko mantojumu un radīt zīmīgu arhitektūras objektu.  

Programma:

10 514 m2 plašā teritorijā, Mākslas Platforma iekļauj mākslas centru, apmeklētāju centru un jaunu Yeonja-ru (vēsturiska nojume). Kā urbānās reģenerācijas projekta sirdij šī konkursa rezultātā būtu jāiegūst projekts, kurā visu telpu dizains veidots unisonā, kombinējot ēkas un publisko telpu radošā un harmoniskā veidā, kas sasaistīts ar apkārtējo vidi.

Dalība:

Dalība ir atļauta arhitektiem, kam ļauts praktizēt savā mītnes zemē; arhitektūras vai saistītu jomu studentiem komandā, ko vada arhitektūras pasniedzējs vai praktizējošs arhitekts.

Galvenie datumi:

2016. gada 15. aprīlis: Reģistrācijas slēgšanas datums

2016. gada 25. maijs: Darbu iesniegšanas beigu termiņš

2016. gada 3-5. jūnijs: Darbu vērtēšana

Balvas:

1. vieta (persona vai komanda): USD $60 000

2. vieta (persona vai komanda): USD $40 000

3. vieta (trīs personas vai komandas): USD $10 000 katram

Vairāk informācijas:

http://www.siac.kr

Kontakti: info@siac.kr

 

Publicēts: 14.03.2016. 

Konkurss: Zakrzówek parks Krakovā

Krakovas pilsētas apzaļumošanas un apstādījumu padome izsludinājusi vien-pakāpju spatiālā un programmatiskā koncepta starptautisko konkursu Zakrzówek parkam Krakovā, Polijā.

Reģistrēties dalībai konkursā iespējams līdz 2016. gada 11. aprīlim.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 18. jūlijs

Detalizēta informācija par konkursu pieejama šeit.

 

 

Publicēts: 09.03.2016.

 

 

Buen Retiro pils Madridē "“Salón de Reinos" zāles restaurācijas priekšlikumu konkurss

Prado muzejs, Madridē, izsludinājis starptautisku div-pakāpju arhitektūras renovācijas un muzeoloģiskās adaptācijas priekšlikumu konkursu  Buen Retiro pils zālei “Salón de Reinos”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš konkursa pirmajā posmā ir 2016. gada 21. aprīlis.

Konkursa dokumentāciju skatīt zemāk:

Konkursa nolikums

Tehniskā specifikācija

Fotogrāfiju un plānu dosjē

Visa informācija par konkursu pieejama arī muzeja mājaslapā 

 

Publicēts: 09.03.2016

Moduļu ēku dizaina konkursa rezultāti

Igaunijas ideju platforma Katus.eu sadarbībā ar Igaunijas moduļu māju ražošanas uzņēmumiem un Igaunijas Arhitektūras centru paziņojuši uzvarētājus konkursā par moduļu ēku dizainu divās novietnēs - Igaunijā un Norvēģijā.

Konkursā iesniegti pieteikumi no 21 valsts. Šī konkursa mērķis bija iesaistīt arhitektus laikmetīgu konceptu radīšanā koka ēku būvniecībā. Igaunija ir viena no vadošajām kokmateriālu eksportētājām  Eoropā un vēlas būt arī viena no vadošajām moduļu ēku laikmetīgajā arhitektūrā un dizainā. Konkursa organizētāji vēlējās sagaidīt laikmetīgus un augstas kvalitātes risinājumus, taču ar zemākām eksplotācijas izmaksām un viegli konstruējamus.

Ar uzvarētāju priekšlikumiem iespējams iepazīties konkursa mājas lapā www.katus.eu/competition

Viļņas akadēmijas kampusa projektēšanas konkurss

Iesniegt līdz: 2015-04-30

Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmija un Lietuvas Arhitektu savienība rīko atvērtu konkursu Viļņas akadēmijas kampusa izveidei. Lietuvas Mūzikas un Teātra akadēmijas kampuss paredzēts kā unikāls studiju komplekss, kas ietver mūzikas komponēšanai un atskaņošanai, teātra, dejas un kino mākslai paredzētās telpas un nepieciešamo starpnozaru sinerģiju.

Kompleksa galvenais uzdevums ir nodrošināt visas akadēmijas vajadzības (augsta līmeņa studiju, izpētes, kā arī servisa telpas) un kļūt par Viļņas kultūras centru – publiskā telpa (teātris, kino, koncertu, deju zāles) piesaistītu gan vietējos iedzīvotājus, gan tūristus. Kampusu paredzēts būvēt Kara muzejam piederošā neizmantotā platībā (4, 75 ha), tādēļ tam jāsniedz jauna kvalitāte, saturs un priekšstats par šo Vecpilsētas daļu, jāpadara saistošu un publiski pieejamu blakus esošo Viļņas pils kompleksu. No konkursa dalībniekiem sagaidāmi pilsētvides, funkcionāli un dizaina risinājumi, kā arī reprezentatīvs jaunā kompleksa arhitketūras tēls, kurā ņemts vērā apbūvējamās vietas vēsturiskais konteksts.

Uzvarētāja projekts tiks uzskatīts par pamata piedāvājums tālākam tehniskajam projektam. Konkursa rīkotāji veiks pārrunas ar uzvarētājiem par tālāko projekta attīstību.

Kompleksa programa (aptuveni 16 000 m2):

Koncerta, teātra, kino un deju zāles
Mūzikas, Kino un Teātra fakultātes
Administrācijas un izpētes centra (tai skaitā bibliotēkas) telpas
Kopmītnes
Kafejnīcu
+atklātās brīvdabas publiskās vietas

BALVAS:

1.vieta - 5792 Eur
2.vieta - 4344 Eur
3.vieta - 2896 Eur

Oficiālā konkursa valoda  ir lietuviešu valoda. Piedāvājums jāiesniedz lietuviešu un angļu valodās.

Pilns konkursa apraksts šeit:

Visi konkursa dokumenti pieejami šeit.

Atklāts Europan 13 konkurss

Iesniegt līdz: 2015-06-30

Europan 13 konkursa tēma ir “Pielāgojama pilsēta 2: Pašorganizācija – Dalīšanās – Projekts (Process)”. Konkursa objekti ir 49 dažādās vietas izveitoti 15 Eiropas valstīs.

Europan adaptē manīgos apstākļus jaunas pilsētvides un arhitektoniskās telpas veidošanā, kā arī iedrošina meklēt jaunas iespējas telpas projektēšanas un veidošanas procesā. Europan 13 konkursa ietvaros izceltas trīs galvenās nepieciešamās pārmaiņas Eiropas pilsētu plānošanā, kas plašāk atspoguļojas aktrā no projektēšanas uzdevumiem:

No centralizētas valsts uz pašorganizētām struktūrām. Valsts labklājības veidošanā jāstimulē aktīvu citu nevaltisko un privāto sektoru iesaiste pašorganizēšanās struktūru stiprināšanai.
Segregācijas mazināšana. Sociālās vienlīdzības un taisnības jautājumi pilsētu un telpu plānošanā. Sabiedrībai jāmācās izdalīt resursus efektīvi un pēc nepieciešamības. 
No objektiem un procesiem. Tuvākajā nākotnē arhitektiem jākļūst atbildīgiem ne tikai par pašu radītiem fiziskiem objektiem un apbūvētām struktūrām, bet arī tā tālakajiem attīstības procesiem, sociālām un ekonomiskām pārmaiņām, ietekmi uz paaudzēm, tehnoloģijām un nēkones sabiedrību kopumā.Detalizētaku aprakstu par konkursa tēmu meklē šeit.

-noteikumi
-novietnes
-kalendārs
-nacionālā žūrija
-reģistrācija
-pieteikuma forma

 Balvas
Uzvarētāji – €12,000
Pārējie finālisti – €6,000 
+ Īpašas atzinības
Kontakti: contact@europan-europe.eu
Vairāk informācijas: http://europan-europe.eu/en/

Detroitas centrālās stacijas revitalizācija

Iesniegt līdz : 2015-03-01

Detroita ir ASV MIčiganas štata lielākā pilsēta un pagājušā gadsimta viena no ietekmīgākajām industrālajām pilsētāām, kuru okupēja Ford, Chrysler and General Motors mašīnrūpniecības centri, līdz ar to arī pilsēta ar milzīgu aglomerāciju un izplešanos (sprawl). Atvērtā tirgus konkurences globālā ekonomikas recesijas rezultātā Detroita šobrīd ir viena no pasaulē ātrāk sarūkošajām pilsētām, ar ~ 33 500 pamestu ēku un 800 000 dažādu citu būvju. Liela daļa no tām lēnā garā pārvēršas drupās un izsolēs nopērkamas par nieka $1. 

Šo apstākļu rezultātā, pilsēta ir kļuvusi par iespēju vietu dažādām mūsdienu mākslas kustībām un individuālām izpausmēm. Detroita ir izmanto šo priekšrocību un izsludina konkursu par ikoniskās centrālās stacijas ēkas revitalizāciju un pielāgošanu mākslas/mākslinieku vajadzībām.

Konkursā var piedalīties studenti un profesionāļi. Pieteikšanās līdz 15.februārim. Dalības maksa 100EUR + PVN.
PIeteikumu iesneigšanas termiņš 1.marts.
Balvu fonds 2000EUR + ievērības cienīga publicitāte.
Vairāk par konkursa uzdevuma specifiku un citiem nosacījumiem šeit.

Izsludināts metu konkurss par Latvijas ekspozīcijas ideju Venēcijas arhitektūras biennālei

Kultūras ministrija ir izsludinājusi metu konkursu par Latvijas ekspozīcijas idejas koncepciju un īstenošanu Venēcijas biennāles 15.Starptautiskajā arhitektūras izstādē, kura notiks 2016.gadā. Piedāvājumus jāiesniedz līdz šā gada 6.jūlijam.

Metu konkursa mērķis ir izvēlēties augstvērtīgāko saturisko un dizaina risinājuma metu Latvijas ekspozīcijas īstenošanai, lai reprezentētu Latvijas arhitektūru Venēcijas biennāles 15.Starptautiskajā arhitektūras izstādē.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikto kārtību metu konkurss notiks divās kārtās. Žūrijas komisijas sastāvā darbojas arhitekti un arhitektūras nozares speciālisti. Konkursā žūrijas komisija izvērtēs dalībnieku iesniegtās metu idejas un to īstenošanas piedāvājumu, nosakot trīs augstāk novērtēto vietu ieguvējus. Konkursa dalībnieks, kurš būs ieguvis visaugstāko žūrijas novērtējumu un atbilst kvalifikācijas prasībām, tiks aicināts uz sarunu procedūru ar iepirkuma komisiju par līguma nosacījumu izpildi.

Kopējā iepirkuma līgumcena par ekspozīcijas koncepcijas izstrādi un realizāciju ir paredzēta 90 000 eiro apmērā, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli, turklāt Kultūras ministrija kā pasūtītājs uzņemas segt arī izstāžu telpas nomas izdevumus Arsenālā Venēcijā.

Konkursa nolikums

Latvija ar nacionālo ekspozīciju Venēcijas arhitektūras biennālē piedalās kopš 2002.gada, un 2016.gadā būs mūsu valsts septītā dalības reize.

2014.gadā Venēcijas biennāles 14.Starptautiskajā arhitektūras izstādē Latvijas ekspozīcija „Unwritten” pēc ilgāka pārtraukuma bija skatāma līdzās citu valstu ekspozīcijām Arsenāla telpās. Ekspozīcija bija veltīta pēckara modernisma arhitektūras mantojumam, un to realizēja arhitektu birojs „NRJA” sadarbībā ar pasākumu aģentūru „Pareizā ķīmija”.

Venēcijas arhitektūras biennāle ir vērienīgākā un prestižākā arhitektūras izstāde pasaulē. 14.Venēcijas arhitektūras biennāli, kuras kurators bija pasaulē lielu atzinību guvušais arhitekts Rems Kolhāss un kura noritēja sešus mēnešus, apmeklēja vairāk nekā 228 000 skatītāju.

Vairāk informācijas par Venēcijas biennāli: www.labiennale.org

Sīkāka informācija:
jautājumos par konkursu — Dzintra Purviņa, T 67330249, Dzintra.Purvina @ km.gov.lv
par iepirkuma juridisko procedūru — Iveta Jasinska, T 67330208, Iveta.Jasinska @ km.gov.lv

 

 

 Partneri