Konkurss “Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī”

Daugavpils pilsētas dome izsludinājusi metu konkursu “Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī”. Mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Oskara Stroka vasaras koncertzāles metu, ko izmantot par pamatu būvprojekta izstrādei. Vasaras koncertzāle veidojama kā brīvstāvošs objekts, kas apskatāms no visām pusēm. Tai jāatbilst plašam mūzikas žanru piedāvājumam, un ēkai jāparedz funkcijas, kuras var izmantot visu gadu (konferenču zāle, kafejnīca un tml.).

NOLIKUMS UN INFORMATĪVIE MATERIĀLI

Darbu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 6. marta 15:00
Iesniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa Imantas ielā 9-1B, Daugavpilī

Godalgu fonds: 20 000 EUR:
1. vieta – 10 000 EUR
2. vieta – 4000 EUR
3. vieta – 3000 EUR
trīs veicināšanas godalgas – pa 1000 EURPartneri