Latvijas 11.Arhitektūras skolu plenērs

No 12.līdz 16.septembrim, Rīgā norisināsies vienpadsmitais Latvijas Arhitektūras skolu plenērs.

Šī gada tēma – RĪGAS ZIEMEĻU VĀRTI.

Ostai pārceļoties tuvāk Rīgas jūras līcim bijušās rūpnieciskās teritorijas iegūst laicīgas aprises. Šai ziņā izņēmums nav arī Ķīpsala. Jaunās apbūves tepiķis pakāpeniski izplešas arvien tālāk no vēsturiskā un visai drīz sasniegs tās tālāko ziemeļu punktu.  Telpiski  iezīmējot šo īpašo vietu pilsētas attīstības plānā, ir pienācis laiks noskaidrot tās nozīmi kopējā pilsētas ainavā, īpaši, iebraucot Rīgā pa Daugavu. Iespējamie varianti – vietējas nozīmes akcents, pilsētas vārti vai abi vienā?

Savus risinājumus attīstības scenārijiem būs iespēja piedāvāt šī gada Latvijas Arhitektūras skolu plenēra dalībniekiem.

Studentu plenērs, kā allaž, iecerēts piecu dienu garumā. Tā norises laikā topošajiem

arhitektiem būs jāmaterializē idejas, apvienojot spēkus darba grupās. Piedāvātajiem

risinājumiem jāizvērtē vietas potenciāls gan no pilsētbūvnieciskā, sociālā, ekoloģiskā un ainaviskā viedokļa. Svarīgi ievērtēt atpazīstamības faktoru Baltijas metropoles tēla veidošanā.

Plenērs kā allaž tiek rīkots sadarbojoties ar Latvijas Arhitektu savienību un žurnālu Latvijas

Architektūra.

Plenērā tiek aicināti piedalīties studenti no

·         RTU ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTES

·         LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS KATEDRAS

·         CELTNIECĪBAS KOLEDŽAS ARHITEKTŪRAS KATEDRAS

·         RISEBA ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA FAKULTĀTES

Plenēra programma

 

info uzziņām: nams@nams.arch.lvPartneri