Latvijas 12. arhitektūras skolu plenērs

Tēma: „Cēsu iela visā garumā”
Plenēru organizē: Sergejs Ņikiforovs, RTU, LLU, RCK, RISEBA, atbalsta – Latvijas Arhitektu savienība
Vieta: Rīga
Laiks: 2017. gada 11.–15. septembris
Atklāšana: pirmdien, 11. septembrī, 10:00 klubā „Degunradzis” Cēsu ielā 20/1
Projektu izstāde: LLU, Arhitektu namā, RTU, RCK, RISEBA

Vien 730 metru garā Cēsu iela savulaik ir bijusi daļa no Smilšu ceļa. Diemžēl šībrīža iela ir zaudējusi lielu daļu kādreizējā spožuma. Ir pazuduši arī ielas tuvumā izvietotie uzņēmumi, no kuriem slavenākie bija Leitnera velosipēdu fabrika un gumijas izstrādājumu fabrika Varonis. Pati iela ir kļuvusi par transporta "kloāku" un daļu no Brīvības un Tallinas ielas transporta mezgla. Ne miņas no kādreizējās romantikas un burvības.

Plenēra uzdevums ir piedāvāt idejas Cēsu ielas humanizācijai, atgriežot to pilnvērtīgā pilsētas apritē.

PROGRAMMA

11. septembris

9.30–10.00 – Plenēra dalībnieku pulcēšanās
10.00–10.30 – Plenēra atklāšana:
  * Rīgas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis
  * LAS valdes priekšsēdētājs
  * Aija Ziemeļniece, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, asoc.prof.
  * Uģis Bratuškins, RTU Arhitektūras fakultātes dekāns,
  * Inese Reitāle, Rīgas Celtniecības koledža
  * Jānis Dripe, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

10.30–15.00 Priekšlasījumi (10–20 minūtes katram runātājam):
  * Plenēra mērķu un uzdevuma izklāsts – Sergejs Ņikiforovs
  * Cēsu iela – īss vēsturisks apskats – Pēteris Blūms
  * Rīgas centra laikmetīgā arhitektūra – Gvido Princis
  * Iepazīstināšana ar Rīgas Vēsturiskā Centra Attīstības plānu – Aigars Kušķis
  * Tirdzniecības objekti Rīgā – vēsture un mūsdienas – Jānis Roze
  * Sabiedriskās ēdināšanas objekti pilsētās centrā – Elmārs Tannis
  * Nekustamais īpašums Rīgā – Viktors Zaķis
  * Transporta organizācija pilsētā – vēsture un mūsdienas
  * Zaļumi pilsētā & Publiskā telpa – Ilze Rukšāne
  * Apkaimes iedzīvotāji – Inese Kupra, Thomas Zeitheim
  * Sports un atpūta pilsētā – Raimonds Elbakjans
  * Baznīca pilsētā
  * Publisku pasākumu rīkošanas pieredze pilsētas centrā – Neils Balgalis
  * Krišjāņa Barona ielas svētki – Neils Balgalis
  * Liepājas pieredze – Uģis Kaugurs
  * Kuldīgas pieredze – Diāna Zalāne
  * Cēsu pieredze – Imants Timermanis

15.00–15.30 – Kafijas pauze
15.30–16.00 – Komandu komplektēšana
16.00–18.00 – Ekskursija pa Cēsu ielu – Voldemārs Eihenbaums

12. septembris

10.00 – Darbs pie projektiem
13.00-13.30     – Pusdienas
14.00.–16.00 – Tikšanās ar teritoriju attīstītājiem Avinoam Shlomo Karavani
16.00 līdz vakaram – Darbs pie projektiem – Lina Ferbere

13. septembris

10.00 – Darbs pie projektiem
14.00–16.00 – Tikšanās un sarunas ar praktizējošiem arhitektiem: Diāna Zalāne, Ilze Rukšāne
16.00 līdz vakaram – Darbs pie projektiem

14. septembris

10.00 – Darbs pie projektiem
14.00–16.00 – Tikšanās un sarunas ar nekustamo īpašumu ekspertiem
16.00 līdz vakaram – Darbs pie projektiem
Gatavošanās izstādei

15. septembris

10.00–12.00 – Darbu izstādīšana
12.00–15.00 – Projektu prezentācija
15.00–16.30 – Plenēra rezultātu apkopošanaPartneri