Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes projekta BUILD UPON ekspertu grupa pirmās tikšanās ietvaros izvērtē ēku renovācijas iniciatīvas Latvijā  

 

2016. gada 28. janvārī Rīgā, notika pirmā Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes (LIBP) izveidotās ekspertu grupas sanāksme projekta BUILD UPON ietvaros. Sanāksmes mērķis bija izvērtēt Latvijas renovācijas veicināšanas iniciatīvās 4 kategorijās: politika un likumdošana; ekonomika un finanses; prasmes un kapacitāte; sabiedrības informētība, kā arī diskutēt par iespējamām inovācijām renovācijas veicināšanā un LIBP 2016. gadā plānoto BUILD UPON projekta semināru tēmām.

 Pasākumā piedalījās pārstāvji no Latvijas Ekonomikas ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Rīgas Enerģētikas aģentūras, ALTUM, SIA Renesco, SIA Sakret, Latvenergo, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Būvnieku asociācijas, Latvijas Energoefektivitātes asociācijas un Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja, turklāt liela daļa no pasākuma darbiniekiem arī turpmāk piedalīsies projekta virzīšanā BUILD UPON ekspertu grupas sastāvā. Apskati dalībniekus interaktīvā kartē šeit.

Par visietekmīgākajām  ēku renovāciju norises veicināšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai tika atzītas trīs iniciatīvas: Ekonomikas ministrijas īstenotā sabiedrības informēšanas kampaņa “Dzīvo siltāk!”; Vides un reģionālās attīstības ministrijas īstenotā programma “Klimata pārmaiņu finanšu instruments”; un Latvenergo Energoefektivitātes centrs. Šīs iniciatīvas tiks ieteiktas kā labākās Latvijas prakses  projekta partneriem citās valstīs. Pasākuma laikā tika identificētas vēl citas jaunas iniciatīvas, kuras tiks pievienotas Latvijas renovācijas iniciatīvu sarakstam projekta mājas lapā.

Projekta mājas lapā izveidota 13 valstu iniciatīvu datubāze RenoWiki, kurā jebkurš varēs pievienot savu renovācijas iniciatīvu, tajā skaitā arī Latvija sadaļā Renowiki Latvia. Šobrīd Latvijā identificētas apmēram 50 uz renovāciju vērstas iniciatīvas, turklāt daudzas no tām uzsāktas tieši pēdējos gados.

Pasākuma laikā LIBP pārstāvji informēja par projekta BUILD UPON identificētajiem inovatīvajiem risinājumiem renovācijas veicināšanai. Tie ir sekojoši: zaļā hipotēka renovācijas finansēšanas veicināšanai (green mortgages); zaļais publiskais iepirkums skolās; iedzīvotāju motivācijas iniciatīvas, izveidojot vienas pieturas aģentūras un/vai kompetenču centrus; pašvaldību darbinieku izglītošanas iniciatīvas un iniciatīvas jaunu studiju priekšmetu ieviešanai augstskolās.

Ekspertu grupai tika prezentēti arī 2016. gadā Latvijā plānotie projekta semināri un to provizoriskās tēmas. Semināru mērķis ir meklēt risinājumus  nozīmīgāko renovācijas šķēršļu mazināšanai un sagatavot rekomendācijas 2017. gada aprīli iesniedzamajai renovācijas stratēģijai. Plānots, ka pirmais projekta seminārs notiks jau šā gada maijā vai jūnijā. Apskati plānotās semināru tēmas šeit.

Tuvākajā laikā plānota vēl viena Latvijas ekspertu grupas tikšanās, lai izvērtētu projekta BUILD UPON citu partnervalstu iniciatīvas un iespējas to pārņemšanai Latvijā, kā arī, lai pārrunātu pirmā BUILD UPON semināra mērķus un uzdevumus.

 

Sanāksmes laikā prezentētos materiālus iespējams skatīt šeit.

 

Informācija par projektu BUILD UPON

2015. gada martā LIBP uzsāka dalību Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis2020” projektā BUILD UPON, kurā piedalās zaļās jeb ilgtspējīgas būvniecības padomes no visas Eiropas. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu valdībām nacionālās renovācijas stratēģijas pilnveidošanā un ieviešanā, iesaistot dažādus tirgus dalībniekus. Apskati dalībniekus interaktīvā kartē šeit: https://goo.gl/d7cg63. Projektā plānots veicināt ilgtermiņa energoefektīvas renovācijas ietvara izstrādi un ieviešanu 13 Eiropas valstīs un projekta kopējais finansējums ir €2.35 miljoni.

Informācija par Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi

Atbalstot ilgtspējīgas būvniecības izaugsmi Latvijā, 2010. gadā tika dibināta Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome. Tā apvieno būvniecības nozares profesionāļus un līderus – būvniecības uzņēmumus, materiālu ražotājus, nevalstiskās organizācijas un mācībspēkus. LIBP misija ir veicināt sabiedrības izpratni par ilgtspējīgu būvniecību un tās pielietošanas iespējām, kā arī panākt ilgtspējīgas būvniecības principu ieviešanu Latvijas būvniecības politikā un praksē. (http://www.ibp.lv)

Kontaktinformācija

Gadījumā, ja nepieciešama papildus informācija par BUILD UPON projektu vai vēlaties ar mums sadarboties, lūdzu, sazinieties ar LIBP pārstāvi Inesi Olti (e-pasts: inese.olte@gmail.com; tālr.: 29692200).

 

 

 

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas „Apvārsnis2020” saskaņā ar granta līgumu Nr.649727.

 Partneri