Mājoklis un pārmaiņas tā arhitektūrā no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām

Ekskursiju cikls "Mājoklis un pārmaiņas tā arhitektūrā no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām"

 

Latvijas Arhitektu savienība martā rīko ekskursiju sēriju, kuru laikā būs iespēja iegūt dziļāku izpratni par mājokli un pārmaiņām tā arhitektūrā Rīgā 20. gadsimta gaitā.

Daudzdzīvokļu namu arhitektūra un mājokļu politika kopš 20. gadsimta sākuma ir vairākkārt mainījusies, katru reizi liecinot ne tikai par estētiskām preferencēm, bet arī tajā laikā Latvijā valdošo politisko un ekonomisko situāciju. “Mājoklis un pārmaiņas tā arhitektūrā no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām” ir izzinošu un informējošu pasākumu sērija, kas ļaus iegūt dziļāku izpratni gan par Latvijas daudzdzīvokļu arhitektūru un to iedzīvotāju paradumiem vēsturiskā griezumā, gan arī iespējas un tiesības mūsdienās.

Ekskursiju cikls veidots no trim tematiskām ekskursijām ar maršrutiem pa dažādu laika posmu un ideoloģisko nostādņu daudzdzīvokļu arhitektūras piemēriem, un sniegs iespēju ekskursiju dalībniekiem ne tikai uzklausīt vēsturnieku, arhitektūras pētnieku un ekspertu stāstījumus, apskatīt ēkas no ārienes, bet arī iekļūt un izzināt to iekšpusi.

Ekskursijas paredzētas bez maksas, tomēr, tā kā katrs izstrādātais ekskursijas maršruts tiks atkārtots divas reizes, un arī dalībnieku skaits ir ierobežots, lūdzam aizpildīt katrai ekskursijai paredzēto pieteikuma formu.

Pirmo ekskursijas maršrutu “Ekonomiskais mājoklis Rīgā 20. gs. pirmajā pusē” būs iespējams izzināt 10. un 11. martā, abās dienās ekskursija sāksies plkst. 15.00. 

Pieteikšanās forma 10. marts:
https://ej.uz/10marts


Pieteikšanās forma 11. marts:
https://ej.uz/11marta

Ekskursiju vadīs Ivita Ose – vēsturniece un arhitektūras pētniece, absolvējusi Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti ar maģistra grādu vēsturē. Pievērsusies 20. gadsimta starpkaru perioda modernās arhitektūras izpētei Latvijā, saistot to ar sociālpolitiskiem un ekonomiskiem aspektiem. Publikāciju cikla par Latvijas mājokļiem 1920 - 1940 autore.

2 stundu ilgā pastaiga tiks sākta pie Eduarda Smiļģa teātra muzeja un tās laikā ekskursanti viesosies 20. gadsimta sākuma strādnieku dzīvokļos, kurus projektējis pirmais Rīgas Politehnikuma absolvents Oskars Bārs un Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultātes izveidotājs un pedagogs Augusts Malvess.

Pastaiga tiks tuprināta līdz Liepājas ielai, kur 1927. gadā, cenšoties rast risinājumu dzīvokļu krīzei, pēc pilsētas virsarhitekta Pāvila Dreijmaņa projekta pašvaldība uzcēla t.s. rindu ēkas, kur katram dzīvoklim ir atsevišķa ieeja no pagalma un katrai ģimenei savs dārziņš.

Ekskursijas laikā tiks apspriests ideālais mazbudžeta dzīvokļa iekārtojums un reālie dzīves apstākļi pieticīgajos Rīgas nomales mitekļos.Partneri