Metu konkurss "Jauna skolas ēka Ādažos"

Ādažu novada dome izsludina atklātu metu konkursu jaunas skolas ēkas arhitektūras projekta izsrādei. Skolas projektēšanai tiek piedāvāta zemes vienība Ādažu centrā. Skolas ēka paredzēta 800 skolēniem. Ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ēkas būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības līgums. Kopējais metu konkursa prēmiju fonds - 10 000 eiro. Darbu iesniegšanas termiņš - līdz 2016. gada 17. maijam. Ar konkursa nolikumu un darba uzdevumu ir iespējams iepazīties pievienotajās datnēs.

Konkursa nolikums un darba uzdevums ar pielikumiem šeit.

Konkursa nolikums

 

Publicēts: 17.03.2016.Partneri