Ministres sveiciens Pasaules arhitektūras dienā

Cienījamie Latvijas arhitekti!

Starptautiskā Arhitektu savienība (UIA) tās pastāvēšanas septiņdesmitajā gadskārtā un Pasaules arhitektūras dienas ietvaros jau tradicionāli uzrunā mūsu planētas 3,2 miljonus lielo arhitektu saimi – šoreiz Parīzē un Ņujorkā praktizējošais UIA prezidents Tomass Vonjērs (Thomas Vonier) vēršas pie kolēģiem ar tematiski plašu un ietverošu aicinājumu - veidot Arhitektūru labākai pasaulei (Architecture . . for a better world).

Latvijas valsts simtgades kontekstā arī mēs pašmāju norises samērojam ar globāliem procesiem, bet manis un citu Eiropas kultūras ministru šogad parakstītā Davosas deklarācija par vides kultūras (Baukultur) problemātiku pilnībā saskan ar UIA redzējumu par arhitektu veidotu labāku pasauli. Mēs kopā veidojam vienu kultūrtelpu Eiropas un pasaules labākai nākotnei. Tieši tāpēc katras vienas valsts atbildība ir tik svarīga. Ja arhitektiem kopā ar Kultūras ministriju izdosies līdz nākamajai Pasaules arhitektūras dienai izveidot Arhitektūras likumu, kas mūsu valstī īstenos UIA labas prakses vadlīnijas un Davosas deklarācijas pamatprincipus, mēs kopā būsim sasnieguši jaunu sapratnes un vienošanās līmeni starp profesionāļiem, valsts varu un plašu sabiedrību.

Arhitektūras, dziedātprieka, dejas mākslas, scenogrāfijas un režijas patiesas sinerģijas virsotnes mēs visi kopā šovasar piedzīvojām Dziesmu un deju svētkos – atjaunotais Daugavas stadions un jo īpaši Lielā estrāde, bija izcils ietvars svētku norisei. Tik labi skanējis nebija nekad, tik daudzi un tik ērti tos nekad nebijām baudījuši.

Labās lietas pamana un novērtē – esam gandarīti, ka viens no Lielās estrādes autoriem Austris Mailītis ir iekļuvis starp Eiropas 40 labākajiem jaunajiem arhitektiem. Latvija pārliecinoši un nopietni sevi parādīja Venēcijas arhitektūras biennālē, Arhitektūras Gada balva deva ieskatu par procesu kvalitāti. Mēs šajos notikumos esam bijuši labās partnerattiecībās.

Pasaules arhitektūras dienā Kultūras ministrijas vārdā es sveicu Latvijas arhitektu savienību un katru arhitektu viņa rodošajā darbā arhitekta praksē, Latvijas arhitektūras skolās, pilsētu arhitektu dienestos un būvvaldēs!

Kultūras ministre Dace MelbārdePartneri