Noslēdzies konkurss par ēkas metu Rīgā, K. Barona ielā 73

Atklātais arhitektūras ideju konkurss par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām pirmajā stāvā metu Rīgā, K. Barona ielā 73, kuru rīkoja Igors Gatins, norisinājās no 2016. gada 17. novembra līdz 2017. gada 16. janvārim. Tā mērķis – izmantojot radošu sacensību un nodrošinot vispusīgu piedāvājumu salīdzinājumu, iegūt labākos priekšlikumus, ko varētu ņemt par pamatu ēkas būvprojekta izstrādei.

Tika iesniegti desmit darbi, un to vērtēšanas kritēriji vienlīdz svarīgās daļās bija sadalīti starp pilsētvides, arhitektūras un inženiertehniskajiem risinājumiem, kā arī objekta tehniskajiem rādītājiem.

Žūrijā darbojās: LAS pārstāve Ilze Didrihsone, Rīgas pilsētas Būvvaldes pārstāve Dace Celmiņa, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvis Nauris Piļāns, pasūtītājs Igors Gatins, pasūtītāja pārstāvis Ervīns Ivanovskis un pasūtītāja pieaicināts sertificēts arhitekts Jānis Empelis.

PROTOKOLI:
1. protokols – šeit.
2. protokols – šeit.


1. vieta TEGULE
– „Arhitektu birojs Jaunromāns un Ābele” – Mārtiņš Jaunromāns, Oļegs Kuzņecovs, Dāvis Gertners, Māra Ābele, Dace Aumele, Vadims Lando

2. vieta KB073 – „Avotiņš, Vincents un partneri” – Kaspars Avotiņš


3. vieta BB33
„R.E.D. Arhitekti” – Viktors Zarakovskis, Antons Gonda, Andris Tomsons

Vairāk informācijas  šeit.

 

 

 Partneri