Pašvaldības arhitekta vakance Tukumā

TUKUMA NOVADA DOME (reģ.Nr.90000050975)
izsludina pretendentu pieteikšanos uz
amata vakanci “ARHITEKTS”

 

Galvenie amata pienākumi:

1. Realizēt pašvaldības administratīvās teritorijas attīstības un būvniecības politiku darbā ar pašvaldības būvniecības ieceru īstenošanu:
1.1.      plānot, organizēt, koordinēt būvniecības ieceres dokumentu izstrādi pašvaldības būvobjektiem, tos izvērtēt, saskaņot pirms būvniecības ieceres dokumenti tiek iesniegti būvvaldē. Būvniecības ieceres dokumentu nesaskaņošanas gadījumā sagatavot motivētu atteikumu;
1.2.      īstenot pašvaldības iepirkumu procedūras saistībā ar būvprojektēšanu (projektēšanas uzdevumu, darba uzdevumu, tehnisko specifikāciju gatavošana objektiem, kas saistīti ar būvprojektēšanu; ekspertīzi, izpēti u.tml.) un būvniecību
(autoruzraudzību, būvuzraudzību, izpēti u.tml.);
1.3.      uzraudzīt līgumu izpildi saistībā ar pašvaldības būvniecības ieceru īstenošanu: projektēšanas laikā organizēt darba
sapulces, būvniecības laikā piedalīties būvsapulcēs, pārstāvēt pasūtītāju;
1.4.      organizēt, vadīt ar pašvaldības būvniecības pasūtījumu īstenošanu saistītas iepazīstināšanas un apspriešanas sapulces
ar iedzīvotājiem;
1.5.      veikt būvniecības ieceru apkopošanu Tukuma novadā, plānojot nākamā gada budžetu, tai skaitā arī ar
inženierkomunikāciju uzturētājiem.

2. Piedalīties Tukuma novada attīstības un plānošanas dokumentu izstrādes procesos.
3. Organizēt publiskās apspriešanas pasākumus saistībā ar pašvaldības ieceru īstenošanu u.c. apspriešanas pasākumus.
4. Organizēt vai piedalīties starptautiskos projektos attiecīgajā jomā.
5. Gatavot lēmumu projektus saistībā ar pašvaldības būvniecības ieceru īstenošanu, kā arī piedalīties to apspriešanā Tukuma novada Domes komiteju sēdēs.

Prasības pretendentiem:
1. Augstākā izglītība arhitektūrā
2. Aktīvs arhitekta prakses sertifikāts
3. Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze projektēšanā, projektu vadīšanā
4. Būvniecības likuma, Teritorijas attīstības plānošanas likuma, ar būvniecības un teritorijas plānošanu saistītu reglamentējošo un citu normatīvo aktu pārzināšana
5. Teicamas valsts valodas zināšanas
6. Vēlamas angļu valodas zināšanas (par priekšrocību tiks uzskatīta citu valodu prasme)
7. Labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību
8. Labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office, AutoCad vai MicroStation un biroja tehniku

Amatalga – 1195,00 EUR pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:
- motivācijas vēstule, ne garāka par A4 formāta lapu
- pretendenta dzīves apraksts (CV)
- izglītību un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Dokumenti iesniedzami Tukumā, Talsu ielā 4, Tukuma novada Domes klientu apkalpošanas centrā ar norādi „Arhitekts” vai nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi: dome@tukums.lv līdz 2019. gada 13. jūnija plkst. 17.00.

Tiks izskatīti tikai to pretendentu pieteikumi, kuri noteiktajā laikā ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Detalizētāka informācija pie Tukuma novada Domes galvenās arhitektes, būvvaldes vadītājas Ivetas Vistapoles – tālr. 63107217 vai e-pasts: iveta.vistapole@tukums.lv.Partneri