Rīgas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Ir sākusies jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

Apspriešanas beigu datums: 10. aprīlis

Rīgas teritorijas plānojuma dokumenta izstrāde tika uzsākta 2012. gadā, un tā 1. redakcijas publiskā apspriešana un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisinājās pagājušā gada sākumā. Tās laikā tika saņemti ap 2000 iedzīvotāju priekšlikumi un atzinumi no 51 institūcijas, un tie ir izvērtēti, sagatavojot pilnveidoto redakciju. RTP2030 izstrādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar ārpakalpojuma sniedzējiem SIA “Grupa 93” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Apspriešanas sanāksme:
Kad: 28. martā plkst. 17:00
Kur: Rīgas domes Sēžu zālē Rātslaukumā 1

Visi aicināti iepazīties ar RTP2030 pilnveidoto redakciju un aktīvi iesaistīties apspriešanā, konsultēties ar Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem un iesniegt savus priekšlikumus par dokumentā iestrādātajiem risinājumiem.

RTP2030 pilnveidotā redakcija un precizētais SIVN vides pārskats līdz 10. aprīlim apskatāms:
- portālā geolatvija.lv/geo/tapis#document_12016
- http://www.rdpad.lv/rtp/izstrade/
- izstādē Rīgas domē, 2. stāva vestibilā, Rātslaukumā 1
- klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Amatu ielā 4, 5. stāvā) apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, kur Pilsētvides attīstības pārvaldes speciālisti uzklausīs Jūsu viedokli un atbildēs uz jautājumiem, skaidrojot plānošanas dokumenta risinājumus.

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami
- portālā geolatvija.lv
- sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 10.04.2019.)
- klātienē jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Papildu informācija
Pilsētvides attīstības pārvaldē pa tālruni 67105818, e-pastā: sin@riga.lv un departamenta mājaslapas www.rdpad.lv sadaļā “Teritorijas plānošana – Izstrādē”.Partneri