RTU AF vasaras universitāte

No 26. jūlija līdz 4. augustam notiek starptautiskā RTU arhitektu vasaras universitāte „The Big Reset on Neighbourhood Design. Series 4. Riga. Islands in the Stream: Bridging Neighbourhoods”. Tajā piedalās 37 studenti un 8 profesori no RTU un mūsu partneraugstskolām Beļģijā, Nīderlandē, Portugālē, Turcijā un Vācijā.

Pasākuma tematika – ūdensmalu tuvumā esošās Rīgas apkaimes, kas ir vērtīgs resurss pilsētas izaugsmes veicināšanai. Atšķirībā no citām Eiropas pilsētām Rīgas ūdens telpa, kas agrākajos gadsimtos ir bijis viens no galvenajiem uzplaukuma dzinējspēkiem, šobrīd nav pietiekami efektīvi izmantota, tomēr ir pievilcīga vide ar augstu potenciālu pilsētas ainaviskajā, sociālajā un ekonomiskajā attīstībā un perspektīvu jaunu projektu īstenošanai, ūdens infrastruktūras attīstībai un pilnvērtīgai izmantošanai visās sezonās. Studenti demonstrēs savu redzējumu uz vides pilnveidošanu Rīgas ūdensmalu tuvumā esošajās apkaimēs: vēsturiskajā centrā, Zunda kanāla, Ķīpsalas, Lucavsalas un Torņakalna teritorijā.

Vasaras universitātes noslēguma prezentācijas un diskusijas:

kad: 4. augustā plkst. 14 
kur: Zunda dārzā, Free Riga radošajā teritorijā pie Zunda kanāla (Durbes iela 2)

RTU vasaras universitātes programmaPartneri