Saulkrastu plenērs

Saulkrasti ir pilsēta ar izcilu ģeogrāfisko atrašanās vietu – galvaspilsēta atrodas 30 km attālumā, pilsētā ir viena no lielākajām un darbīgākajām Latvijas mazajām ostām, pilsētu visā tās garumā šķērso dzelzeļš ar piecām dzelzceļa stacijām, paralēli pilsētai, novada lauku teritorijas robežās atrodas galvenā Valsts maģistrāle – VIA Baltica. Saulkrasti vēsturiski ir bijis viens no senākajiem un populārākajiem Latvijas kūrortiem. Tomēr, neskatoties uz izcilajiem attīstības priekšnoteikumiem, Saulkrasti šodien vērtējami kā mazattīstīta, uzņēmējdarbību nepiesaistoša pilsēta.

Atsaucoties Saulkrastu Uzņēmēju biedrības uzaicinājumam, ir sagatavots arhitektu Saulkrastu plenērs. Tā mērķis ir radīt priekšlikumus šīs pilsētas publiskās ārtelpas attīstībai, iesaistot arhitektus, praktizējošus pilsētplānotājus, transporta infrastruktūras plānotājus un citus speciālistus.

Kad: 2018. gada 6. un 7. aprīlī
Kur: “Minhauzena Unda” Saulkrastos, Ainažu 74
Dalībniekiem nodrošināta pilna pansija

Interesenti var pieteikties: plenēra koordinatore: Līva Kenkle – 26013237, liva.kenkle@gmail.com
organizatoru pārstāvis Artūrs Ancāns – 22079570, arturs.ancans@gmail.com

Risināmās problēmas:
- Saulkrastu attīstības virzieni, eksistenciālu jautājumu risināšana izvēloties starp: “Saulkrasti – galvaspilsētas guļamrajons” vai “Saulkrasti – iekārojamākais kūrorts Baltijā”, teritoriālie risinājumi
- Saulkrastu kopējās attīstības vīzijas trūkums
- Piesaistoša enkurobjekta vai objektu kopuma nepieciešamība (tūristu piesaiste rudenī, ziemā un pavasarī)
- Saulkrastu piejūras zonas (14 km) 1. līnijas attīstības scenāriji (starp jūru un Rīgas/Ainažu/Tallinas ielu)
- Maģistrālās šosejas ietekme uz pilsētas attīstību, dažādu attīstības scenāriju ietekmes nākotnē modelēšana
- Iespējamo ražošanas zonu nepieciešamības izvērtējums

Darba rezultāts: apkopoti trīs ideju un priekšlikumu komplekti, kas katrs sastāv no vienas planšetes ar darba materiāliem un prezentācijas (Power Point).

PROGRAMMA

06.04.2018. – 1. diena
9:00–10:00           ierašanās Saulkrastos, Ainažu ielā 74, viesnīcā “Minhauzena Unda”, brokastis, kafija
10:00–12:30 – dalībnieku iepazīstināšana ar uzdevumu un visu nepieciešamo informāciju par Saulkrastu iepriekšējo attīstību, aktuālo situāciju un jau apzinātajām problēmām
        Domes priekšsēdētāja E.Grāvīša uzruna
        D.Gurtiņa – Saulkrastu vēsture – senākais kūrorts Latvijā – pamats attīstībai
        L.Pilsētniece – esošā situācija, esošā un perspektīvā paredzamā apbūve
        G.Zonbergs – uzņēmēju viedoklis par nepieciešamo attīstību
        A.Dulpiņš – izglītības iespējas Saulkrastos, ģimeņu dzīves kvalitāte
        J.Krūmiņa – iespējas un vēlmes Saulkrastos organizēt kultūras un sporta pasākumus
        A.Ancāns – iedzīvotāju aptaujas rezultāti par nepieciešamo attīstību
        N.Līcis – atskats uz 2010. gada arhitektu plenēru, tā rezultātiem un realizāciju dzīvē
        P.Lielmanis – galvenie attīstību traucējošie faktori
        G.Memmēna – Saulkrastu tūrisms, ievērojamākie objekti, statistika
Sadalīšanās grupās
13:00–14:00 pusdienas
14:00–18:00 – ceļojums cauri Saulkrastiem, vienlaicīgi dažādus objektus atsevišķi apmeklē grupas, tā, lai apskates darbs būtu intensīvs un organizēts
18:00–19:00 – vakariņas dažādās Saulkrastu kafejnīcās, katra grupa atsevišķi
19:00 – prāta vētra, darbs darba grupās, neformālas diskusijas “Minhauzena Undā”

07.04.2018. – 2. diena
9:00–10:00 – brokastis
10:00–13:00 – prezentāciju gatavošana – darbs darba grupās “Minhauzena Undā”
13:00–14:00 – pusdienas
14:00–15:30 – prezentācijas (publiski)
15:30–18:00 – secinājumi, diskusijasPartneri