Seminārs: Arhitektoniskā izpēte. 01.03.2019.

Latvijas Arhitektu savienība aicina uz semināru "Arhitektoniskā izpēte" 2019.gada 1. martā plkst. 14.15 LAS lielajā zālē Rīgā, Torņa ielā 11.

Pieteikšanās šeit.

PROGRAMMA

14:15 Reģistrācija

14:30 Arhitektoniskā izpēte projektēšanas procesā un projekta realizācijas laikā

- Arhitektoniski mākslinieciskā izpētes un inventarizācijas (AMI) skaidrojums
  Oficiālas definīcijas un “ēkas lasīšana”. AMI kā loģiska pirmsprojekta izpētes daļa. AMI kā prasība un nepieciešamība.
- Normatīvie akti un prasības AMI rezultātam
- AMI izpildītāji, to kvalifikācija un spējas
- AMI darba metodes
- Zinātniskais un praktiskais AMI rezultāts
- AMI palīgdisciplīnas un to nozīme
- AMI pienesums projektam:
       · Projekta idejas, koncepcijas un projektēšanas programmas noformēšana;
       · Izmaksu korekcijas;· Funkcijas izmaiņas;
       · AMI ietekme uz lēmumiem un projekta kvalitāti;
       · AMI inspirācijas projektēšanas procesa radošai daļai;
       · Vēsturiskās ēkas “stāsts” un tā nozīme. Apjoma, platības, plānojuma, elementu izmaiņas. Interjera iespējas;
       · AMI nozīme projekta saskaņošanas procesā.
- AMI būvprojekta realizācijas laikā autoruzraudzības ietvaros. Objekta sagatavošanas darbi būvdarbiem.

Lektors:Dr.arch. Ilmārs Dirveiks, Arhitektoniskās izpētes grupa, RTU Arhitektūras fakultātes docents.

16:00 Jautājumi un atbildes
16:30 Semināra noslēgums

Semināra apmeklējums sertificētam arhitektam dod 1 kompetences paaugstināšanas kredītpunktu:
       - 0,2 formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Normatīvie akti”;
       - 0,8 formālās izvēles pasākumu sadaļā.

Maksa par semināru:
- 36,30 EUR (ieskaitot PVN);
- LAS biedriem (bez biedra maksas parāda) un studentiem – 18,15 eur (ieskaitot PVN).

Kontaktpersona: Ieva Štegmane;  e-pasts: seminari@latarh.lv



Partneri