SEMINĀRS: Hidroizolācija un zaļie jumti, 29. aprīlī

Latvijas Arhitektu savienība aicina apmeklēt semināru “Hidroizolācija un zaļie jumti”, 2016.gada 29. aprīlī plkst. 13:15, Torņa ielā 11, Rīgā.

Pieteikšanās līdz 27.aprīlim šeit.

PROGRAMMA.
13:15  Reģistrācija
13:30  Tvaika izolācijas un hidroizolācijas pareiza kombinācija un zaļo jumtu risinājumi:
           -  sd vērtības jumta pīrāgos ,kā pareizi izvēlēties materiālus;
   -   kļūdas hidroizolācijas ieklāšanā un projektēšanā, kā no tām izvairīties;
   -   pieslēgumu augstumi, kritumi un ūdens pārplūdes EN prasības;
          -   zaļie jumti , terases un brauktuves – slodzes, risinājumi un kļūdas.
15:00  Kafijas pauze
15:20  Lekcijas turpinājums, jautājumi un atbildes
17:00  Semināra noslēgums

Lektors sertificēts jumtu eksperts un diplomēts jumiķa amata meistars Armands Liede 

Semināra apmeklējums sertificētiem arhitektiem dod divus kompetences paaugstināšanas kredītpunktus formālās izvēles pasākumu sadaļas tēmā “Tehniskās zināšanas”. 

Maksa par semināru: 42,47 EUR (summa ar PVN);
LAS biedriem (kuriem nav biedra maksas parādu), studentiem – 14,16 EUR (summa ar PVN).
 

Kontaktpersona: Judīte Skujiņa, tālr.: 29447180, e-pasts: judite.skujina@latarh.lvPartneri